דו"ח מבקר המדינה שפורסם היום (ב') מצייר תמונת מצב מדאיגה בנוגע למצב ניצולי השואה בארץ. מדובר במעקב על דו"ח קודם שנערך ב-2017, אך במקום שמצבם של ניצולי השואה ישתפר, הוא התדרדר בלא מעט מובנים.
דו"ח המבקר על מצבם של ניצולי השואה בישראל
(באדיבות משרד מבקר המדינה)

136 אלף ניצולי שואה חיו בישראל נכון לדצמבר 2019, כל אחד מהם קיבל קצבה ממוצעת של 3,996 שקלים בלבד. 51,175 ניצולי שואה שמקבלים תגמול חד-שנתי זקוקים למענק השלמת הכנסה כדי להתקיים בכבוד.
כבר בדו"ח הקודם העיר מבקר המדינה על כך שיש לדאוג בתשומת לב לניצולי השואה שזקוקים להשלמת הכנסה. ב-2017 שיעור ניצולי השואה שקיבלו קצבה חד-שנתית והיו זקוקים להשלמת הכנסה עמד על 67%. אשתקד, בעת הבדיקה של מבקר המדינה, שיעורם עמד על 70%. כלומר, לא רק שהליקויים לא תוקנו, מצבם של ניצולי השואה הוחמר.
עוד עלה מהדו"ח כי הרשות לזכויות ניצולי השואה הקצתה 13 מיליון שקלים לביצוע סקר מקיף להערכת מצבם וצרכיהם הפיזיים, הנפשיים והכספיים של ניצולי השואה. עם זאת, הסקר הקיף רק 22% מניצולי השואה ונפגעי ההתנכלויות.
מבקר המדינה העיר כי משרדי האוצר, הרווחה והשיכון אינם תומכים תקציבים בהנגשת דירות ניצולים. המחסור בהנגשה התרחש במקביל לצמצום ניכר בפעילות ארגונים חוץ-ממשלתיים שפעלו בנושא. בנוסף, טרם הושלם מיפוי אוכלוסיית ניצולי השואה שמרותקים לביתם, כפי שהעיר המבקר בדו"ח הקודם.
בביקורת עלה עוד כי הצוות הבין-משרדי שהוקם לתכלול פעולות הממשלה בתחום הטיפול בניצולי השואה לא מקיים פגישות שוטפות ויש אי ודאות לגבי המשך תפקודו. בנוסף, בשל הניצול החלקי של תקציב "התוכנית לנזקקים" של משרד הרווחה, נבצר מניצולי שואה לקבל שירותים שיכולים לשפר את רווחתם, לרבות תגבור אספקת צרכים מיוחדים, פעולות רווחה מרחוק ותוכניות למרותקי בית שיכולות להפיג, ולו במעט, את תחושת הבדידות.
בנוסף, מדו"ח המבקר עולה כי שירות לחצני המצוקה, שבו נעזרים כ-9,000 ניצולי שואה, נמצא בסכנת הפסקה מכיוון שחסר מימון להמשך הפעלתו. ללא סיוע ממשלתי ראוי, הקרן לרווחת ניצולי השואה תתקשה להמשיך את השירות, שממומן כיום ברובו מתרומות.
"הזמן הולך ואוזל. מספר הניצולים החיים הולך ופוחת ולכן גוברת החשיבות שהגורמים הרלוונטיים יבחנו את הליקויים ויפעלו לתיקונם לצורך טיוב הטיפול בניצולי השואה, נפגעי ההתנכלויות ונכי המלחמה בנאצים ומיצוי זכויותיהם", כתב המבקר. "דור העדות, שחווה את מאורעות השואה, זכאי לחיות את שארית חייו בכבוד ולקבל את ההכרה שהוא ראוי לה".