העימות בכנסת - וההצבעה
(צילום: ערוץ הכנסת )

פתרון למכשולי החקיקה שעיכבו את צעדי הממשלה, לצד ביקורת חריפה באופוזיציה שטוענת לפגיעה בדמוקרטיה: הכנסת אישרה לפנות בוקר (ג') חוק שמאפשר לממשלה לתקן צווים, במסגרת המאבק בנגיף הקורונה, שייכנסו לתוקף באופן מיידי - ולקבל את אישור הכנסת רק בדיעבד. הדיון הועלה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במסגרת הליך מזורז שכלל דיון קצר בוועדת הקורונה של הכנסת, והוא אושר בהצבעה במליאה ברוב של 29 תומכים מול 24 מתנגדים. לא היו נמנעים בהצבעה שנערכה בסביבות השעה 04:15. קודם לכן, לפני חצות, אישרו חברי הכנסת גם את ההחלטה של הממשלה לפיה הקנס על אי-עטיית מסכות יגדל מ-200 שקלים ל-500 שקלים.
קנס על אי-עטיית מסכה: 500 שקלים. ההצבעה בכנסת
(צילום: ערוץ כנסת)
6 צפייה בגלריה
תוצאות ההצבעה על החוק עוקף הכנסת במליאה
תוצאות ההצבעה על החוק עוקף הכנסת במליאה
29 בעד, 24 נגד. ההצבעה לפנות בוקר על החוק עוקף הכנסת
(צילום: ערוץ כנסת)
החוק עוקף הכנסת נולד בניסיון לפתור את העיכובים בחקיקה בוועדות הכנסת ליישום החלטות הממשלה סביב הגבלות הקורונה. לפי החוק החדש, הממשלה תוסמך להכריז על מצב חירום בשל הקורונה - הכרזה שאינה מצריכה את אישור מליאת הכנסת ודי בהנחתה על שולחן הכנסת ואחת מוועדותיה.
ההצבעה אושרה כאמור בהליך מזורז, ויו"ר הכנסת יריב לוין אפשר לקיים את דיוני הוועדה העוסקת בו במקביל למתרחש במליאה. הסיבה שניתנה לכך הייתה הצורך הדחוף, כהגדרת הממשלה, בחוק הזה. לפני ההצבעה הסופית הלילה, ההצעה עברה גם בקריאה ראשונה ברוב של 47 תומכים ו-35 מתנגדים. היא הועברה לדיון לילי בוועדת הקורונה שם אושרה והוחזרה למליאה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית.

"צורך דחוף ומיידי"

בדברי ההסבר להצעת החוק שאושרה הלילה, הממשלה מקדמת בימים אלו חוק שיעניק לה סמכויות מיוחדות להתמודדות עם המגפה, אך זו נמצאת בימים אלו בהליך חקיקה. עד שתאושר, היא מבקשת להעניק לה סמכות לערוך תיקונים בתקנות הקורונה עקב "צורך מיידי ודחוף". הסעיף בחוק, ששונה, אפשר לממשלה להחיל את התיקונים הללו רק באישור ועדת הכנסת הרלוונטית, אך החוק החדש יאפשר לממשלה לתקן צווים שייכנסו לתוקף מיידי - "ובכלל זה לקבוע עבירות פליליות בהתאם לאיסורים ולהגבלות שייקבעו", לשון ההסבר לחוק.
על פי החוק, התקנת הצו לא תהיה טעונה אישור מראש של הוועדה, והמנגנון יהיה דומה לזה שהממשלה מקדמת בחוק המורחב שעדיין נמצא בדיונים: הצו יונח בסמוך, ככל האפשר, לאחר פרסומו ברשומות על שולחן הוועדה, בליווי דברי הסבר; הוועדה תקיים דיון בצו האמור ותחליט אם לאשרו, כולו או חלקו, בתוך 7 ימים מהמועד שהצו הונח על שולחנה, וועדת הכנסת תהיה רשאית, במהלך התקופה האמורה, להאריכה לעניין דיון מסוים, לפרק זמן שלא יעלה על 3 ימים; אם לא תקבל הוועדה החלטה עד תום 7 ימים או עד תום תקופת ההארכה - יובא הצו, על ידי יושב ראש הכנסת, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ–3 ימים מתום המועד האמור, להצבעה בכנסת. על פי המוצע, אם החליטה הוועדה או מליאת הכנסת, שלא לאשר את הצו - יפקע תוקפו ותתבטל האחריות הפלילית לעבירות הקבועות בו.
6 צפייה בגלריה
ישיבת ממשלה
ישיבת ממשלה
נתניהו וגנץ
(צילום: אוליבייה פיטוסי)
החוק תקף ל-30 יום, אולם הממשלה רשאית להאריך אותו לתקופות נוספות שלא יעלו על 45 יום כל אחת - לתקופה כוללת בלתי מוגבלת. יחד עם זאת, ההסדר כולו נקבע כהוראת שעה עד 31 במרץ 2021. במקרה של הכרזה על מצב החירום תהא הכנסת רשאית לבטלה ברוב קולות, ואילו הממשלה חייבת לבטלה אם חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות אותה.
"מדינת ישראל מתמודדת בימים אלה עם גל שני של המחלה", נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק שאושרה. "כיום, ישנם בישראל מעל 11 אלף חולים פעילים במחלה, מספר החולים החדשים המאובחנים מדי יום חצה את רף האלף נדבקים ושיעור החולים החיוביים מבין כלל הבדיקות, עולה מדי יום. כמו כן קיימת עלייה במספר החולים הקשים והמונשמים בישראל, ומספר החולים הקשים כיום גדול פי שניים ממספרם לפני שבוע.
"קצב ההכפלה של הנגיף עומד על 24 ימים לסך כל החולים מתחילת האירוע ו-8 עד 10 ימים לחולים חדשים בכל יום. משמעות הנתונים האמורים היא שאם הקצב הנוכחי ימשיך, בעוד 24 ימים יהיו כשמונת אלפים חולים חדשים בכל יום, וסך הכול יהיו קרוב ל-60 אלף חולים. גם אם יישמרו בישראל שיעורי מאושפזים, חולים קשים ונפטרים כמו בגל הראשון, מדובר באלפי מאושפזים, מאות חולים קשים ומאות נפטרים. מצב זה מחייב את הממשלה לנקוט צעדים מיידיים לצורך התמודדות עם התחלואה והתפשטות הנגיף".
6 צפייה בגלריה
 הגבלות הקורונה שעליהן החליטה אתמול הממשלה. האישור בכנסת יוכל להיות מעתה בדיעבד
 הגבלות הקורונה שעליהן החליטה אתמול הממשלה. האישור בכנסת יוכל להיות מעתה בדיעבד
הגבלות הקורונה שעליהן החליטה אתמול הממשלה. האישור בכנסת יוכל להיות מעתה בדיעבד
הדיון שנמשך מאמש ועד השעות המאוחרות של הלילה היה סוער בחלקו, כשבאופוזיציה טענו כי מדובר בפגיעה חמורה בתפקוד הכנסת ובשל כך בדמוקרטיה. ח"כ מיקי לוי (יש עתיד) אמר בדיון: "היום עולה חוק מטורף, מטורלל, חוק איום ונורא, חוק אשר מאפשר לראש הממשלה ולממשלה להביא חוקים ללא אישור הכנסת. זהו יום שחור לכנסת ישראל, החוק מבטל את הצורך בקיום הכנסת. הכנסת אינה קיימת יותר, זהו יום שחור, יום בו הממשלה והראיס ישלטו בכול כאילו מדינת ישראל שייכת לממשלים אפלים בהיסטוריה".
ח"כ אלי אבידר (ישראל ביתנו) הצטרף לביקורת. לדבריו, "נתניהו דרס את הכנסת, קיבל בדיוק מה שהוא רוצה, פשוט לקח וביטל אותה, לקח לעצמו סמכויות הפך את הונגריה לילדים לעומתו. הממשלה הזאת איבדה את אמון הציבור, הציבור לא מאמין לה, הציבור כבר עושה את התרגילים שלו חלק יוצאים עם טלפונים חלק בלי טלפונים חלק מחליפים טלפונים, לא תצליחו לשלוט בציבור כי הציבור לא מאמין לכם, הוא יודע שאתם משקרים אותו מהיום הראשון".

זוהר בעימות סוער: "לא יודעים לפרגן לממשלה"

בהמשך הלילה פרץ עימות חריף בין ח"כ אבידר ליו"ר הקואליציה, ח"כ מיקי זוהר (הליכוד). העימות החל כאשר אבידר הזכיר הפגנות שפרצו לדבריו בספונטניות אתמול מול מעון ראש הממשלה בירושלים ובתל אביב, במחאה על החוק החדש. לדבריו, בגלל המפגינים הללו הוא ושאר מתנגדי החוק נשארו "ערים כל הלילה".
6 צפייה בגלריה
העימות במליאה בין ח"כ אלי אבידר ליו"ר הקואליציה ח"כ מיקי זוהר
העימות במליאה בין ח"כ אלי אבידר ליו"ר הקואליציה ח"כ מיקי זוהר
העימות במליאה בין ח"כ אלי אבידר ליו"ר הקואליציה ח"כ מיקי זוהר
(צילום: ערוץ כנסת)
6 צפייה בגלריה
העימות במליאה בין ח"כ אלי אבידר ליו"ר הקואליציה ח"כ מיקי זוהר
העימות במליאה בין ח"כ אלי אבידר ליו"ר הקואליציה ח"כ מיקי זוהר
(צילום: ערוץ כנסת)
יו"ר הקואליציה מיקי זוהר התפרץ לדברי אבידר וקרא: "אלי, אתה באמת מאמין שהאנשים האלה הם אנשים אובייקטיביים שאכפת להם מהמדינה, או שהם סתם שונאי נתניהו שלא יודעים לפרגן לממשלה שסוף סוף עושה דברים חשובים".
אבידר השיב לו: "בוא אני אגיד לך מה האנשים האלה, מיקי, מכלוף זוהר, אדוני, אדון ששכח בכלל מהו תפקידו של חבר כנסת. תתבייש לך, אתה יו"ר הקואליציה, מה שאתה עושה פה בוועדות, זה מה שנבחרת בשבילו? כדי להיות עבד נרצע לבן אדם? להגיד בדיוק מה שהוא רוצה? זה התפקיד שלך כחבר כנסת? תתבייש לך!".
זוהר השיב לו באמירות לא ברורות מהן ניתן היה להבין רק "כמה מנדטים שנאת נתניהו", בעוד אבידר ממשיך לקרוא לעברו: "תתבייש לך!". אבידר הוסיף: "אם אתה תשתפר אתה תהיה רבע דוד ביטן. הוא העביר קואליציה עם 61 ח"כים, אתה עם 76 בוכה לנו כבר שעה". מיקי זוהר לא נשאר חייב וקרא לעברו: "אם אתה תשתפר אתה תהיה רבע עודד פורר". אבידר ענה: "זה יהיה הכבוד שלי, עודד הוא אחלה גבר".

ניסנקורן: "אם הכנסת לא מאשרת, התקנות מתבטלות"

שר המשפטים אבי ניסנקורן ניסה להרגיע את החששות ואמר בדיון: "אנחנו מדברים על חוק שמייתר הרבה חוקים אחרים. המטרה האמיתית היא להתמודד עם המציאות של נגיף הקורונה. מצד אחד אנחנו במצב חירום שמייצר מציאות מאוד ייחודית בישראל ובעולם כולו ומצד שני רואים לנגד עינינו את הצורך לשמירה על זכויות הפרט ועל הדמוקרטיה.
"מה שמתנה את הפעולות בהגנה על אזרחים לצד שמירה על זכויות הפרט הן התקנות. עמדתי על כך שיהיה אישור אקטיבי של הכנסת לתקנות. אם הכנסת לא מאשרת, התקנות מתבטלות. זה האיזון הנכון בין הרשות המבצעת למחוקקת. במסגרת החוק עצמו פעלנו לאיזונים בין המאבק בקורונה לשמירה על הדמוקרטיה ולזכויות הפרט.
"החוק לא חל על הכנסת ועל נשיא המדינה, הוראות מיוחדות לבית משפט, סמלי שלטון, העיתונות, הממשלה מגבילה עצמה מראש החוק והתקנות לא יכולות לעקוף זאת. החוק עצמו קצוב עד סוף החורף והגבלנו את ההארכות ל-45 יום. יש סמכות לכנסת לעצור את מצב החירום. בסוף יש החלטה של הכנסת. זה מקשה קצת על הרשות המבצעת אך זו הקשיה נכונה. הדחיפות לאומית, אנחנו באירוע מתגלגל שמשתנה יום יום בין הרצון להיאבק חורמה בנגיף לבין רצון שהמשק יפעל בצורה תקינה עד כמה שאפשר שהעצמאים והשכירים יחזרו למעגל העבודה".
6 צפייה בגלריה
יאיר לפיד
יאיר לפיד
"אזרחי ישראל הם אלה שמשלמים את מחיר הכישלון". ח"כ לפיד
(צילום: אבי מועלם )
מנגד, יו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד (יש עתיד) תקף: "הבעיה שלכם היא לא הכנסת, הבעיה שלכם היא לא זמן, הבעיה שלכם היא לא כלים, הבעיה שלכם שהקמתם ממשלה שבה יושבים אנשים שלא סובלים אחד את השני ורבים מהבוקר עד הערב על תחומי סמכות. הבעיה העיקרית שלכם שיש פה ראש ממשלה שנכשל בניהול הקורונה ואזרחי ישראל הם אלה שמשלמים את המחיר של הכישלון הנורא שלו. זו הבעיה, לא כנסת ישראל.
"החוק הזה ובוודאי חוק הקורונה הגדול פירושו שאפשר לסגור את התיאטרון הזה, להגיד לכולנו ללכת הביתה, כי לא צריך יותר כנסת ויש רק רשות אחת מבצעת במדינת ישראל, אין רשות מחוקקת יותר. תודה רבה.
גם בתנועה לאיכות השלטון תקפו את אישור החוק ומסרו כי " בחסות הקורונה בוצע הלילה פיגוע בדמוקרטיה. ממשלת נתניהו מנצלת את התבהלה הציבורית ומבצעת סיכול ממוקד ברשות המחוקקת. במקום להיות הגורם המפקח על עבודות הממשלה, כנסת ישראל הפכה להיות אסקופה נדרסת ומרמסת מולה. חברי הכנסת שהרימו את ידם בעד החוק האנטי דמוקרטי הזה ייזכרו לדיראון עולם, כמי שהחריבו את הדמוקרטיה הישראלית לטובת נאשם בפלילים".

הקנס על אי-עטיית מסכה הוגדל ל-500 שקלים

כאמור, מליאת הכנסת אישרה לפני חצות גם את הגדלת הקנס על אי-עטיית מסכה מ-200 שקלים ל-500 שקלים. בדיון אתמול בבוקר בוועדת החוקה, שנערך לקראת ההצבעה במליאה, אמר היו"ר יעקב אשר (יהדות התורה): "חשוב שנקיים דיון ב'חוק המסגרת' בצורה מעמיקה. לא אתן למשוך את הצעת החוק סתם ולא אתן לקצר אותה סתם",
הוא הוסיף: "חשוב שנוכל להוציא תחת ידינו את הדבר המיטבי תוך ידיעה שאנחנו במצב חירום המחייב החלטות מהירות וגמישות אך גם את העין הציבורית. יצא הרבה דיס-אינפורמציה על פגישות עם ראש הממשלה. אין בהילות אבל יש נחיצות לסיים את 'חוק המסגרת'".
פורסם לראשונה: 18:19, 06.07.20