משלבים ומקדמים גם באקדמיה: נתונים חדשים של דקנאט הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב מעלים כי תוך שלוש שנים חל זינוק של יותר מפי 4 במספר הסטודנטים לתואר ראשון, הנמצאים על הספקטרום האוטיסטי.
על פי הנתונים, בעוד שבשנת הלימודים שהחלה באוקטובר 2017 למדו בקמפוס בסך הכל 11 סטודנטים על הספקטרום האוטיסטי, הרי שהשנה צפויים להתחיל את שנת הלימודים מספר שיא של 46 סטודנטיות וסטודנטים, מרביתם לומדים במדעים מדויקים (18), במדעי הרוח (12), מדעי החיים (5), מדעי החברה (4), אמנויות והנדסה (3 כ"א) ורפואה (1).
אוניברסיטת תל אביבאוניברסיטת תל אביב
אוניברסיטת תל אביב
במסגרת התוכנית 'יהלום', הסטודנטים שמאופיינים בקשיי תקשורת סביבתיים ברמות שונות, משתלבים בקמפוס ובמסלולי הלימוד השונים כחלק בלתי נפרד מכלל הסטודנטים באוניברסיטה. הליך הקליטה כולל ליווי צמוד של השירות הפסיכולוגי בדקאן הסטודנטים של האוניברסיטה ולאחר מכן מוצמד לכל אחת ואחד מהם חונך אישי שמסייע להם בתפקוד היומיומי, החל מהפעולות הבסיסיות של רישום לקורסים ודרך ליווי צמוד בכיתות ובאולמות הלימוד.
החונכים, סטודנטים מן המניין באוניברסיטה, מקבלים הדרכה מוקדמת והדרכה קבועה שמסייעות להם להעניק מיומנויות לתקשורת נכונה עם הסביבה לא פחות חשוב, לסייע להם להפחית את החרדה בתהליך השתלבותם בכיתה.
הסטודנטים בתוכנית נדרשים לעמוד ברמה האקדמית ככל יתר הסטודנטים, אך הם זכאים למגוון התאמות הכוללות בין היתר מתן תוספת זמן בבחינות, דף נוסחאות מותאם, היבחנות על מחשב ובמקרה הצורך, העמדת חדר נפרד לצורך קיום בחינה ועוד.
אלברטו מסצ'יאני, מנהל השירות הפסיכולוגי בדקאן הסטודנטים, אמר: "לסטודנטים הללו מבוצעות התאמות ולא מוענקות הקלות משום שביצוע ההתאמות הופכת אותם לסטודנטים שווים בין שווים ולא ליוצאי דופן וחריגים. מדובר בסטודנטים אינטליגנטיים מאוד, בעלי יכולות לימוד גבוהות שסובלים מקשיים בתקשורת עם הסביבה ולכן תפקידנו הוא לסייע להם כלל הניתן כדי להתגבר על הקשיים החברתיים כדי שיוכלו להשלים את לימודיהם בהצלחה ולהשתלב בהמשך בשוק העבודה ובתפקידים מובילים בחברה הישראלית".