לצד כתבות מערכתיות רבות בנושאים השונים שמתפרסמות מדי יום באתר, ynet מתפרסם גם תוכן שיווקי במסגרת שיתופי פעולה עם גופים שונים (מסחריים, חברתיים, ממשלתיים, עמותות ועוד). בשונה מפרסומות, התוכן השיווקי במסגרת שיתופי הפעולה הללו מתפרסם על פי סטנדרטים שנועדו להבטיח הלימה עם עניין ציבורי עיתונאי, חברתי וכיו"ב.
כדי שגולשי ynet יוכלו לזהות בקלות תוכן שיווקי, וכן יהיו מודעים לגורמים שמשתתפים במימונו, מערכת האתר נוקטת בגישה של שקיפות ואחידות שתבטיח כי תוכלו לזהותו.

איך ניתן לזהות תוכן שיווקי ב-ynet?

קודם כל, כבר בדף הבית, במיקום קבוע המיועד לכך, הרקע של הכותרת יצבע בגוון שונה (כחול כהה/שחור (המבדל אותו מצבעי הכותרות של כתבות שנמצאות בסביבתו). בנוסף, יצוין בשטח הכותרת כי אותו פרסום נעשה "בשיתוף" ושמו של הגורם המשתתף במימון.
עוד יתווסף סימון קבוע (סמליל) עם האות שי"ן (המייצגת את המילים "שיווקי" / "שיתוף"). כך זה נראה למשל במיקום הקבוע בו מתפרסם תוכן שיווקי בחלק העליון של דף הבית:

ש שיווקית

בלחיצה עם העכבר על הסמליל, יופיע הסבר מילולי לפיו מדובר בקידום אשר מהווה "תוכן בשיתוף עם (שם הגורם המסחרי). הכתבה הופקה בידי המחלקה המסחרית של ynet בהשתתפות מימונית של גורם חיצוני ופורסם לאחר עריכה עיתונאית".
ש שיווקית
גם במהלך קריאת התוכן תוכלו לראות בקלות שמדובר בתוכן שיווקי. בראשו, מתחת לכותרות הראשית ולפני גוף הכתבה עצמו, מופיע גילוי נאות שכולל גם הוא את הגורם המממן - באותו הנוסח: "בשיתוף (הגורם המממן)". גילוי נאות זה מופיע באותיות מודגשות פעם נוספת גם בסופו של התוכן.