הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז, החליטה היום (א') להפקיד תוכנית לאזור נופש מטרופוליני - אנ"מ האירוס. מדובר בשטח של כ-5,400 דונם בין ראשון לציון לנס ציונה. מתוך כלל השטח נקבע כי כ-4,600 דונם יוגדרו כשטחים פתוחים, ובתוכם "גבעת האירוסים" שתוגדר כשמורת טבע.


2 צפייה בגלריה
אירוסים בשמורה החדשה
אירוסים בשמורה החדשה
אירוסים בשמורה החדשה
(צילום: אדר' אורי מזור)

ההחלטה התקבלה במסגרת הדיון לשינוי תוכנית המתאר המחוזית (תמ"מ 21/3) שייעדה שטח לשבעה אזורי נופש מטרופוליניים (אנ"מ) בכל מחוז מרכז, בהם גם "אנ"מ האירוס".
בהחלטתה קבעה הוועדה את עקרונות התכנון לאזור הנופש המטרופוליני, בהם שמירה על ערכי טבע ונוף בעלי חשיבות גבוהה; חיבור למערך השטחים הפתוחים הגובלים בתחום התוכנית ובמרחב הסובב את האזור וכן הממשק עם המרקמים הבנויים; שמירה וביסוס של צירים ירוקים-נופיים וקישורם לערים הגובלות; הגדרת אזורים קולטי קהל לפעילויות ספורט, פנאי ונופש, הנשענים על המרחב הפתוח לטובת תושבי המרחב; שמירה על מעברים אקולוגיים עבור בעלי חיים ועוד.
מיקומם של אזורי נופש מטרופוליניים נקבע בין השאר בשל התעצמות היקפי הפיתוח במחוז מרכז, תוך ציפוף הערים, התעצמה עוד יותר חשיבותם של שטחי הנופש המטרופוליניים כשטחים פתוחים לטובת כלל האוכלוסייה במחוז ובסביבתו.
במסגרת התוכנית נערך סקר אקולוגי מקיף, שבחן את השטח שבו מצויים ערכי טבע ייחודיים ואנדמיים, וגבעות כורכר עם צמחייה ייחודית. בשטחים שבהם זיהתה התוכנית שטחים בעלי ערכיות גבוהה במיוחד, היא קבעה הנחיות מיוחדות, המדגישות את הצורך בשמירתם.
2 צפייה בגלריה
גבעת האירוסים
גבעת האירוסים
גבעת האירוסים
(צילום: אדר' אורי מזור)בנוסף, זוהה ציר מזרח-מערב בתוכנית, שהוא חלק מהמסדרון האקולוגי המחוזי, המהווה רצף של שטח פתוח המתחיל בהרי ירושלים ומגיע עד לחוף הים. התוכנית משמרת חיבור וקישור בין שטחים רגישים ובראשם גבעת האירוסים דרך דרום מערב תא השטח לכיוון גבעות הכורכר, המהוות חלק מרכסי הכורכר של מישור החוף.
בשטח קיימים מבנים המשמשים לפעילויות שאינן תואמות את יעוד הקרקע החקלאית. הסקר מצא כי פעילותם פוגעת בערכיות השטחים, והשפעתם על הסביבה גבוהה מתחום המבנים של פעילותם (דרכי גישה, תאורה, רעש, פסולת, יישור שטח וכדומה) ועל כן אין להמשיך ולאפשר את פעילותם מכוח התוכנית. באשר לשטחים המיועדים לפיתוח, התוכנית זיהתה שני מתחמים שבהם ניתן לאפשר פיתוח עירוני משלים בהתאם להוראות תמ"מ 21/3 ותמ"א 35: שטח הצמוד לשטחי הפיתוח של ראשון לציון מצפון לדרך אזורית 431, ממזרח לרחוב הרצל (412) וממערב לדרך 4. שטחים אלו צמודי דופן לעיר, נשענים על מערכות הסעת המונים, מחזקים את שכונותיה הדרומיות של העיר ונותנים בין היתר מענה לפארק עירוני שנמצא כדרוש בתוכנית המתאר של ראשון לציון. בתחום שטח זה הופקד בתת"ל 101/ א שטח לדיפו והחל בקידומה של תמ"א 70/ ב, שמטרתה לאפשר פיתוח עירוני משמעותי מעל שטח הדיפו על מנת לנצל את תחנת המטרו ותחנת הרכבת הסמוכות.
שטח נוסף שנקבע לפיתוח על פי התוכנית, הוא השטח הצמוד לשטחי הפיתוח בצפון נס ציונה ממזרח לרחוב ויצמן (412), שטחים אלה מתווספים לשטחים המיועדים לפיתוח ומייצרים חטיבת תכנון לפיתוח משמעותי בצפון העיר.
מתכנן מחוז מרכז במינהל התכנון, גיא קפלן, ציין את חשיבותה הרבה של התוכנית "שמשמרת שטח פתוח נרחב ואיכותי עם ערכי טבע ונוף לצד שטחים הדרושים לצורכי הפיתוח של היישובים ראשון לציון ונס ציונה. מימוש התוכנית ייתן מענה הן לתושבים שייהנו מריאה ירוקה והן שמירת ערכי הטבע והנוף הייחודיים שבאזור למען הדורות הבאים".