לראשונה - אסטרטגיה לאומית למעבר לכלכלה דלת פחמן בישראל. על פי התוכנית, עד שנת 2050 ישראל תעבור לכלכלה דלת פחמן בדרך להפסקה מוחלטת של השימוש בדלקים פוסיליים, יעד של ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בהיקף 95% לכל הפחות, ותמחור הנזק מפליטות פחמן והטמעתם במנגנון המיסוי. השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, אמרה: "החלטת ממשלה זו מהווה מהפכה ביעדים, באסטרטגיה ובאופן ההתמודדות של ישראל עם משבר האקלים ותאפשר לכלכלה שלנו לשגשג בעולם דל פחמן. אני מאמינה שכלל הגופים בממשלה יירתמו למאמץ למרות אתגרי התקופה. משבר האקלים הוא מעל לכל, צריך להיות עליו קונצנזוס".
2 צפייה בגלריה
המטרה: להפחית את זיהום האוויר גם בישראל
המטרה: להפחית את זיהום האוויר גם בישראל
המטרה: להפחית את זיהום האוויר גם בישראל
(צילום: עידו ארז)
ד"ר גיל פרואקטור, מנהל תחום אנרגיה ואקלים, במשרד להגנת הסביבה, הסביר על אודות התוכנית: "גיבשנו את היעדים והאסטרטגיה בתהליך רב מגזרי בשיתוף כ-1,000 אנשי מקצוע, מומחים ובעלי עניין המיצגים את המכלול הרחב והמגוון של הכלכלה והחברה ישראלית. יישום האסטרטגיה יביא לחסכון משקי עצום בצריכת משאבים והפסקה כמעט מוחלטת בזיהום תוך ניצול מנופי צמיחה ותעסוקה ירוקים ומינוף ההשקעות הנדרשות למעבר למשק דל פחמן".
השרה גמליאל העבירה לאישור שרי הממשלה החלטה היסטורית, שמציעה לקבוע שני יעדים לאומיים ארוכי טווח לשנת 2050 לצורך השגת משק דל פחמן: יעד הפחתה של לפחות 85% בפליטות גזי החממה של ישראל בשנת 2050 ביחס לפליטות ישראל בשנת 2015 ויעד לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בהיקף של 95%. המשמעות הוא שהיעד לפליטות גזי חממה ב-2050 יעמוד על כ-12 מיליון טון בלבד. זאת לאחר שב-2015 נמדדה כמות של 79 מיליון טון.
אישור החלטה זו לפני סוף החודש הנוכחי נדרש על מנת שישראל תעמוד באופן מלא במחויבות הבין-לאומית שלה לאמנת האקלים של האו"ם, בדומה לכ-100 מדינות שכבר גיבשו חזון ואסטרטגיה לכלכלה דלה עד מאופסת פליטות, בהובלת גרמניה, בריטניה, צרפת, יפן וסין.     
בוועידת האקלים בפריז, שהתקיימה בסוף 2015, התחייבו מנהיגי מדינות העולם לגבש עד לסוף שנת 2020 חזון, יעדים ואסטרטגיה למעבר לכלכלות דלות פחמן ואף מאופסות פליטות עד לשנת 2050. מרבית מדינות העולם בהובלת מדינות ה- OECD כבר השלימו מחויבות זו. על מנת לעמוד במחויבות בינלאומית זו של ישראל החליט המשרד להגנת הסביבה בסוף 2018 ליזום ולהוביל תהליך אסטרטגי ייחודי ורב מגזרי לגיבוש החזון והאסטרטגיה למעבר לכלכלה דלת פחמן ומשגשגת. בהצעת המחליטים הנוכחים מוצע לעדכן את היעד הלאומי להפחתת פליטת גזי חממה לשנת 2030 שנקבע בהחלטת ממשלה 542, כך שהכמות השנתית של פליטות גזי חממה בשנת 2030 תפחת ב- 27% לכל הפחות מהכמות השנתית שנמדדה בשנת 2015, אשר עמדה על 79 מיליון טון. בהתאם לאמור, תעמוד הכמות השנתית של פליטות גזי חממה בשנת 2030 על כ -58 מיליון טון.
2 צפייה בגלריה
השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל
השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל
השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל
על מנת לעמוד ביעד לשנת 2030, מציעה ההחלטה לקבוע שורה של יעדים בסקטורים הבאים: ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בהיקף של לפחות 40%; הפחתת פליטות גזי חממה מסקטור הפסולת בשיעור של 47%; הפסקת יבוא כלי רכב קלים במשקל עד 3.5 טון אשר אינם מוגדרים רכבים נקיים, והפחתת 30% בפליטות גז החממה מסקטור התעשייה.  
ההחלטה גם מקדמת שני צעדים מרכזיים והכרחיים ליישום היעדים: בחינת גיבוש מנגנון שבפעם הראשונה בישראל יביא לתמחור הנזק הכלכלי מפליטת גזי חממה וקביעת מנגנון שמטרתו להבטיח שתוכניות להקמת תשתיות יהיו בהלימה ליעדי האקלים הלאומיים של ישראל ולפיתוח יעיל ודל פחמן של המשק. כיום, אין מנגנון תמחור פחמן, אלא מנגנון בלו.


ראש הממשלה מודיע על היעדים של ישראל לפני כשבועיים
(צילום: עומר מירון, לע"מ)

במשרד להגנת הסביבה מבקשים לקחת את מלוא הנזק שנגרם מפליטות המזהמים ולהפנים אותם במנגנון המיסוי. המשמעות תהיה עלייה בעלויות מחירי הדלקים המזהמים. גורמים במשרד אומרים כי מדובר במיסוי יעיל למעבר בכלכלה תחרותית ויעילה יותר ודרך לכסות את הבור הקיים בתקציב.  לתהליך שותפים לא רק משרדי הממשלה, אלא גם רשויות מקומיות, נציגי התעשייה, אקדמיה, מומחים ויועצים מהארץ ומהעולם כולל מארגון ה OECD וארגוני סביבה וחברה אזרחית, ובראשם גרינפיס ואדם טבע ודין. יש לציין כי ניתן לאשר את הצעת המחליטים גם בזמן ממשלת מעבר, שכן מדובר בצורך לאומי. גורמים המעורבים בניסוח הצעת המחליטים ציינו כי צפויה התנגדות להצעה ממשרד האנרגיה. "95% אנרגיות מתחדשות זה דבר ריאלי. וזה יעורר התנגדות. 2050 זה עוד הרבה זמן אבל מחר בבוקר. כל תשתית לא נכונה שנקים היום תהיה איתנו גם ב- 2050", אומרים גורמים במשרד להגנת הסביבה.
ממשרד האנרגיה נמסר בתגובה: "בניגוד לסדרי עבודת הממשלה, הצעת המחליטים כלל לא תואמה עם משרדי הממשלה הרלוונטיים והיא סותרת נקודות רבות בעבודה הממשלתית שהוצגה רק לאחרונה על ידי חמישה מנכ"לי משרדי ממשלה ( תחבורה, הגנת הסביבה, תכנון, אנרגיה וכלכלה). ההצעה אף סותרת את החלטת הממשלה בדבר יעדי האנרגיה המתחדשת ל-2030 שהתקבלה בממשלה ברוב גדול לפני כחודש וחצי לאחר עבודה מקצועית מקיפה. אמנם ההצעה עברה אלינו הבוקר, אך אנחנו מזמינים את המשרד להגנת הסביבה להמשיך לשבת איתנו ועם משרדי הממשלה הנוספים הרלוונטיים להחלטות בעלות השפעה משקית מסוג זה ולקבוע יעדים שאפתניים וריאליים יחד לטובת עתיד המשק הישראלי. נושא משק האנרגיה ויעדיו יובל על ידי משרד האנרגיה ואנו סמוכים ובטוחים שממשלת ישראל תאמץ את עבודתו המקצועית ויעדיו השאפתניים של המשרד".