למיתולוגיה היוונית יש חלק מרכזי בחיי מאז שאני זוכרת את עצמי. נולדתי וגדלתי בסלוניקי שביוון ועליתי לישראל לפני כ-20 שנה. שמי היווני אריאדנה (שמקורו במיתולוגיה) אינו מגלה שאימי אילנה (לבית לרמן) נולדה וגדלה בישראל, ובבית דיברנו יוונית ועברית. מהמפרץ של סלוניקי ניתן להשקיף רוב ימות השנה על האולימפוס, ההר שבו שוכנים האלים. נוף ילדותי מסביר במקצת את אהבתי למיתולוגיה היוונית ואת עיסוקי האקדמי בעולם הקלאסי. החלום שלי הוא לגייס כספים לטובת הקמת מרכז ללימודים הלניים בישראל, מרכז שיחבר בין יוון העתיקה ליוון המודרנית, ובין האקדמיה לציבור.
ד״ר אריאדנה קונסטנטינוד״ר אריאדנה קונסטנטינו
ד״ר אריאדנה קונסטנטינו
(צילום: פיית׳ בגינסקי)

העולם הקלאסי מציג בעיניי פרדוקס מסוים: מצד אחד, לצד היהדות והנצרות, הוא מהווה את הבסיס והמקור של מה שאנו נוהגים לכנות תרבות המערב. דור אחר דור קוראים, מתרגמים וחוקרים את הטקסטים הקלאסיים והמפגש הזה בין הטקסט לקורא משתנה תמיד, כי אנחנו משתנים גם כקוראים וגם כחוקרים. מצד שני, ברור לי (ולקלאסיקאים רבים כמוני) שעלינו לבחון את המסורת הקלאסית הזו במבט ביקורתי. הדבר נחוץ בעיקר בשני תחומים שבהם העולם הקלאסי נראה מרוחק מאוד מן הערכים המערביים המודרניים: מוסד העבדות והיחס לנשים. כחוקרת נשים ביוון העתיקה, פרדוקס זה יוצר אצלי מתיחות מסוימת, והיוונים הקדומים גם הינם וגם אינם, בו בזמן, חלק ממני ומערכיי.
מחקרי עוסק במיתולוגיה היוונית ובדתות בעולם העתיק, בשאלות מגדריות, ובחקר המרחב. ספרי הראשון, שיצא לאור באנגלית, בוחן ייצוגי נשים במיתולוגיה ואת ניידותן במרחב, בעיקר בקשריהן לבית ולמה שהוא מייצג. סיקרן אותי לבדוק איך זה יכול להיות שאותה תרבות קדומה שמגבילה כביכול את נשותיה וממקמת אותן במרחב פנים הבית היא אותה תרבות שייצגה באמצעות המיתוס מגוון נשים ניידות, אלות וגיבורות. אחת המסקנות שלי היא שגם אם ישנן נשים ניידות במיתולוגיה, הן נשארות בסופו של דבר במרחב שהוא מעבר: מעבר לבית, לפוליס (כלומר העיר), ולמה שנתפש כתרבות. במיתולוגיה היוונית הנשים הניידות מוצבות מאחורי ״קיר זכוכית״, שמגדר את תנועתן ומגביל את תפקידם מחוץ לעולם הציבורי.
ד״ר אריאדנה קונסטנטינוד״ר אריאדנה קונסטנטינו
ד״ר אריאדנה קונסטנטינו
(צילום: פיית׳ בגינסקי)
היחס המשתנה לתרבות הקלאסית דומה להתבוננות אל מול האולימפוס שזכורה לי מילדותי בסלוניקי. העולם הקלאסי תמיד שם בעיניי, כמו שהאולימפוס עומד לו איתן מול המפרץ בסלוניקי, גם כשתושבי העיר ממשיכים בעיסוקיהם היום יומיים. וכמו שכל מבט חטוף אל ההר מגלה לנו שהוא נראה קצת אחרת, כי הרי גם אנחנו ונקודת מבטנו משתנים, משהו דומה מתרחש בכל קריאה חוזרת של יצירה קלאסית ובכל מחקר על העולם הקלאסי.
ד״ר אריאדנה קונסטנטינו היא עמיתת הוראה במחלקה ללימודים קלאסיים של אוניברסיטת בר-אילן. היא מלמדת קורסים ביוונית עתיקה ויוונית מודרנית, לצד קורסים בספרות הקלאסית, מיתולוגיה, ונשים או דת ביוון העתיקה. אפשר להאזין לפינת הרדיו שלה ״שיר מיתולוגי״ בתוכניתו של ירון אנוש ״קול שישי״ ברשת ב׳.