תגיות חמות
מידע כללי:

המוסד לביטוח לאומי אחראי על מימוש רוב הזכויות החברתיות במדינה, על פי רוב בדרך של תשלומי העברה. פעילות המוסד לביטוח לאומי מוסדרת ב"חוק הביטוח הלאומי", שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953.
כיום מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי תוכניות לביטוח זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.

תשלום דמי הביטוח מקנה זכות לרוב קצבאות הביטוח הלאומי. כל תושב/ת ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח, למעט עקרות בית וכן מי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל הקבוע בחוק.
תשלומי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מחושבים על-פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי מעמדו.

הביטוח הלאומי מפעיל מוקד טלפוני ארצי - בטלפון 6050* או 04-8812345. המוקד נותן מענה בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 ל-17:00.
מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי הוא מאיר שפיגלר.
ביטוח לאומי רשתות חברתיות:
תגיות חמות