מטא ואינסטגרם ישלמו סכום של כ-9 מיליון שקל לקרן לניהול וחלוקה של כספים שנפסקו כסעד בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות – כך עולה מהסדרי פשרה שהוגשו בשני תיקים לבית המשפט המחוזי מרכז. ההסדרים כפופים לאישור בית משפט.
1 צפייה בגלריה
האפליקציות של מטא
האפליקציות של מטא
האפליקציות של מטא
(צילום: Koshiro K / Shutterstock.com)
לבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה בפברואר בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה בשנת 2016 נגד מטא (לשעבר פייסבוק) ואחרים. במסגרת התובענה טענו המבקשים כי לקטינים אין כשרות משפטית להסכים לעיבוד המידע העומד בבסיס השירות באפליקציה לנייד או בדפדפן האינטרנט בכתובת www.facebook.com כנדרש לפי חוק הגנת הפרטיות.
עוד נטען במסגרת התובענה כי קטינים צפו בתוכן ובפרט במודעות "בלתי הולמים" בשירות פייסבוק וכי התאפשר לקטנים מתחת לגיל 13 להצטרף לשירות. עוד נטען כי האוטונומיה של הורי הקטינים נפגעה. מנגד הכחישו המשיבות את כל הטענות שנטענו נגדן וכל טענה בנוגע לביצוע עוולה כלשהי. בסופו של יום הצדדים בחרו להגיע להסכם פשרה לפנים משורת הדין ומבלי שההסכם מהווה הודאה או הסכמה לנטען.
עוד עולה מהפשרה כי במהלך השנים האחרונות מאז הגשת התובענה, המשיבות פיתחו כלים, כללי מדיניות ופרקטיקות רבים כדי לקדם ולהגביר את הגנת הפרטיות, הבטיחות והרווחה של קטינים בגילאי 13 עד 17 בשירות פייסבוק. אנשים מתחת לגיל 13 אינם רשאים להשתמש בפייסבוק. עוד הוסכם כי המשיבות יפעלו להעביר סכום של 4.6 מיליון שקל בהליך זה לקרן לניהול וחלוקה של כספים שנפסקו כסעד בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות.
תובענה ייצוגית דומה הוגשה בשנת 2017 נגד מטא ואחרים, שם נטען כי לקטינים אין כשרות משפטית להסכים לעיבוד המידע העומד בבסיס שירות אינסטגרם. גם בבקשה זו נטען כי קטינים צפו בתוכן ובפרט במודעות "בלתי הולמים" באינסטגרם. גם בהליך זה הטענות הוכחשו ובסופו של יום הגיעו הצדדים להסדר פשרה מבלי להודות בטענות נגד החברות וגם בתיק זה מטא ואינסטגרם תשלמנה סכום של 4.6 מיליון שקל לקרן. עוד עולה כי קטינים מתחת לגיל 13 לא יכולים להשתמש באינסטגרם.
את המבקשים בייצוגיות ייצגו עורכי הדין רועי ביטון, יונתן רפפורט ואדם לוין.