ההסתייעות בשירותי השב"כ לבלימת מגפת הקורונה פוגעת בפרטיותם של אזרחי ישראל באופן בלתי מידתי ועל כן יש להתחיל באופן מיידי את השימוש באפליקציית "המגן 2.0" - כך קובעת הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים בחוות דעת שהגישה לצוות השרים אשר דן בהמשך איכוני השב"כ.
גבר עם מסכה וסמארטפוןגבר עם מסכה וסמארטפון
"רמת דיוק של סנטימטרים" באפליקציה
(צילום: shutterstock)
מדובר בפעם הראשונה בתולדותיה שבה מתבקשת הרשות להציג חוות דעת במסגרת חקיקה ראשית. בחוות הדעת מציינת הרשות כי הטמעתה המיידית של אפליקציית "המגן 2.0" עדיפה על המשך ההסתייעות באיכוני השב"כ. לפי חוות הדעת, אף אחת מהחלופות הטכנולוגיות אינה מושלמת ולכן עדיפה החלופה שפגיעתה בפרטיות פחותה, לצד שימוש באמצעים נוספים ובהם חקירות אפדימיולוגיות. הגרסה הראשונה של אפליקציית "המגן" מבוססת על נתוני מיקום (GPS) בלבד, שאינם מספקים תמונת מצב מדויקת מספיק. הגרסה הבאה של האפליקציה צפויה לשלב גם נתוני קרבה (Bluetooth), מהלך שאמור לשפר משמעותית את הדיוק ולמנוע או לפחות לצמצם משמעותית את מספר התראות השווא. ברשות להגנת הפרטיות אומרים כי על אף שמודל זה אוסף גם את נתיב המיקומים של המשתמש, "הוא עדיין מקנה הגנה גבוהה לפרטיות המשתמש, משום שאיסוף המידע ועיבודו נעשה על גבי מכשיר הטלפון, וכל העברת מידע לשרת מרכזי נעשית בהסכמת המשתמש".

שיפור דרמטי של איתור המגעים

ברשות להגנת הפרטיות מסבירים כי "יישומון 'המגן 2' פותח על ידי משרד הבריאות תוך שמירה על עקרונות העיצוב לפרטיות, באופן המאפשר איתור יעיל של מגעים בטווח זמן מיידי, ובד בבד שומר בצורה המיטבית על פרטיותם של המשתמשים. היישומון העדכני עוצב כך שהוא משקלל נתוני מיקום ונתוני קרבה, באופן שעתיד להגדיל דרמטית את יעילות איתור המגעים לעומת החלופות האחרות". ברשות מודים כי נדרש עוד "לטייב את היישומון" הם בהיבטים טכנולוגיים והן בהיבטים של הגנת פרטיות ואבטח מידע, אך "בהינתן החלופות האחרות הזמינות כיום לתפעול מהיר - הרשות סומכת ידיה על יישומון זה. היישומון מוכן להפעלה אך טרם הושק, ובהתאם לאמור בחוות דעת זו - הרשות קוראת להפעלתו ולהטמעתו בקרב הציבור לאלתר". ברשות אומרים כי "היישומון מבצע שימוש בנתוני מיקום וקרבה, ועל כן הוא בעל פוטנציאל להגשים ביעילות רבה - שאינה נופלת מזו של מנגנון השב"כ - את התכלית של איתור המגעים, הן מבחינת דיוק הממצאים והן מבחינת ההגנה על הפרטיות".
נדב ארגמןנדב ארגמן
ראש השב"כ נדב ארגמן
(צילום: אוהד צויגנברג )
לפי חוות הדעת, אלו היתרונות של האפליקציה: כל נתוני המיקום והקרבה נשמרים ומעובדים אך ורק על-ידי המכשיר של המשתמש; לאפליקציה ישנה יכולת גבוהה לאיתור מגעים מבוססי קרבה, ברמת דיוק של עד סנטימטרים, לרבות בתוך שטח סגור וכיולת הבחנה בין קומות; הנתונים כלל אינם מדווחים למשרד הבריאות או לכל גורם אחר, והם נמחקים במועד הפיכתם לבלתי-רלוונטיים; מדובר במערכת מבוססת-הסכמה, הכרוכה בהתקנה של האפליקציה על-גבי המכשיר; המידע שנאסף באפליקציה הוא המידע המינימלי הדרוש להגשמת תכליתו והסרתו מביאה למחיקת המידע כולו. חוות הדעת של הרשות סוקרת בהרחבה מגוון טכנולוגיות ניטור, לרבות אלו המשמשות מדינות שונות ברחבי העולם, מציגה את המודלים השונים הקיימים בתחום, ובונה מדרג אמצעים לאיתור מגעים בראי הפרטיות. כמו כן, היא כוללת סקירה רחבה של פרקטיקות ניטור בהקשרי מגפת הקורונה, הננקטות נכון להיום ב-16 מדינות מובילות ברחבי העולם.