הוועדה המייעצת לממונה על רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון הגישה היום (ב') את המלצותיה. בדו"ח שהוגש לממונה, המליצה הוועדה לערוך מספר שינויים מהותיים בקרנות הפנסיה וקופות הגמל. ביניהם, מעבר לדמי ניהול ידועים מראש וחישובם כשיעור מהצבירה וכוללים את דמי הניהול מהצבירה, מההפקדה והוצאות ישירות נוספות.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
עוד המליצה הוועדה על עידוד מסלולי השקעה פאסיביים בעלות נמוכה, שכל אחד מהם יעקוב אחרי מספר מדדי מניות ומדדי אג"ח מרכזיים בעולם ובישראל; מתן אפשרות לגופים המוסדיים להציע מסלולי השקעה בעלי דמי ניהול מבוססי ביצועים שיחושבו על בסיס ארוך טווח, מעל ומתחת למדדי הייחוס; שיפור שקיפות המידע המוצג לרשות שוק ההון ולחוסכים בדיווחים התקופתיים ובאתרים, בפרט בכל הנוגע לתשואות קרנות ההשקעה הלא סחירות.
2 צפייה בגלריה
בדיקת קרן פנסיה
בדיקת קרן פנסיה
המלצות לשינוי החיסכון לפנסיה: דמי ניהול במחיר ידוע ורק מהצבירה
(צילום: Shutterstock)
בנוסף, הוועדה המליצה על הגברת עצמאותה, חיזוק סמכויותיה והרחבת תקציבה של הרשות, וכן שיפור יכולת הפיקוח של הרשות ככלל על תהליכי השקעה ובפרט על השקעות באפיקים לא סחירים.

מסלול בדמי ניהול בשיטת "הכל כלול"

כיום מרבית הכספים במוצרי החיסכון הפנסיוני מנוהלים על ידי הגופים המוסדיים במסלולים "כלליים". המסלול המוצע על ידי הוועדה נועד להחליף את המסלולים הקיימים היום ומיועדים לחוסכים עם מאפיינים מגוונים. במסלולים הכלליים החוסך משלם כיום דמי ניהול מהפקדה ודמי ניהול מצבירה בשיעורים ידועים מראש, ובנוסף "הוצאות ישירות" המושתות עליו בדיעבד בשיעור שאיננו ידוע מראש.
המודל הרצוי בעיני הוועדה הוא מודל תמחור שבו כל ההוצאות תכללנה במחיר יחיד שיהיה ידוע מראש, שיקבע כשיעור מהצבירה, ויאפשר לחוסך השוואת עלויות קלה יחסית. כלומר, במקום שיהיו שלושה סוגים של דמי ניהול: דמי ניהול מההפקדה, מהצבירה ותשלום שנגבה בגין ההוצאות הישירות, ייגבו דמי ניהול מסוג אחד, שיכלול את כל התשלומים, ויחושב מהצבירה של החיסכון בלבד.
לפי הוועדה, ריבוי המחירים הקיים עלול לפגוע לא רק ביכולת של הצרכן להשוות מחירים, אלא גם עשוי לאפשר, בתנאים מסוימים, לגוף המוסדי להעביר לכיסו חלק גדול יותר מ"עודף הצרכן" בהשוואה למה שהוא יכול לעשות כשיש בידיו מחיר אחד.
2 צפייה בגלריה
משה ברקת רשות שוק ההון
משה ברקת רשות שוק ההון
ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון
(צילום: לשכת סוכני ביטוח)
הסיבה להמלצות טמונה בכך שממצאי הוועדה מצביעים על כך ש"התשואות נטו (בניכוי דמי ניהול והוצאות) שהושגו בפועל בעשור האחרון על ידי משקיעים מוסדיים ישראלים בהשקעותיהם במאות קרנות השקעה פרטיות היו, בממוצע, נמוכות יחסית לאלטרנטיבות שאפשר היה להשיג בשווקים סחירים בישראל ובחו"ל". בוועדה הוסיפו כי "כמובן שהיו גם השקעות מוצלחות מאוד, ובכל זאת, בסה"כ התשואות בקרנות ההשקעה הלא-סחירות היו דומות לתשואות שהשיגו מדדי המניות בתל אביב".
הוועדה המייעצת לממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הוקמה על ידי רשות שוק ההון בפברואר 2020, במטרה לבחון את סוגיית ההוצאות הישירות בשל ביצוע עסקאות על ידי הגופים המוסדיים עבור לקוחותיהם. הוועדה, בראשות פרופ' ישי יפה, שכוללת את פרופ' אסף חמדני (עד אפריל 2021), אלון ברב, פרופ' אתי איינהורן, ד"ר נדין בודו טרכטנברג, עו"ד ורו"ח מיכל עבדאי-בויאנגו וד"ר הראל פרימק, הוקמה במטרה להעניק מענה ראוי וקבוע לסוגיית ההוצאות הישירות. בהגשת הדו"ח הסופי תבחן הרשות את ההמלצות וכיצד לאמצן.
הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת: "אני רואה חשיבות רבה בקיבוע והסדרת סוגיית ההוצאות הישירות. הרשות תלמד את דו"ח הביניים ותפעל בהתאם, במטרה להעניק מענה קבוע וראוי לסוגיה, תוך ראיית טובת ציבור העמיתים והחוסכים בישראל".