הבנק הבינלאומי פירסם היום (א') דו"חות טובים לרבעון הראשון של 2020, על אף ההשפעה של משבר הקורונה. מהדו"ח עולה כי הרווח עמד על 171 מיליון שקל, ירידה של 6.6% בלבד לעומת הרבעון המקביל. התשואה על ההון של הבנק ברבעון הראשון עמדה על 8.2%, הגבוהה ביותר מבין הבנקים שפרסמו עד כה.
הבנק שבשליטת צדיק בינו הושפע ממשבר הקורונה: ההוצאות בסעיף הפרשות להפסדי אשראי גדלו באופן משמעותי והסתכמו בסך של 157 מיליון שקל, בהשוואה ל-36 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2019. שיעור ההפרשה להפסדי אשראי עומד על 0.71% בהשוואה ל-0.17% בתקופה המקבילה. משבר הקורונה הביא עמו חוסר ודאות גדול בנוגע ליכולת של הלווים להחזיר את הכסף, וההוצאה להפסדי אשראי המיוחסת למשבר מגיעה לסך של 129 מיליון שקל. לשם השוואה בשנת 2019 כולה עמדו ההוצאות בסעיף זה על 138 מיליון שקל בלבד.
1 צפייה בגלריה
הבנק הבינלאומי
הבנק הבינלאומי
הבנק הבינלאומי
(צילום: עמית שעל)
בנוסף, הבנק נפגע ברבעון הראשון ממהמפולת בבורסה: ברבעון הראשון נכללו הפסדים "על הנייר" מהשקעה במניות בסך של 41 מיליון שקל, והפרשה לירידת ערך בגין אגרות חוב בסך של 18 מיליון שקל. בבינלאומי ציינו כי חלק משמעותי מההפסדים כבר התקזז בשבועות האחרונים, בעקבות התיקון בשווקים.
כמו כן, הבנק דיווח על עלייה של 15% בסך העמלות, שהסתכמו ב-368 מיליון שקל. עיקר העלייה נובע מעלייה בפעילות בתחומי שוק ההון והמט"ח, תחומי התמחות של הבנק.
פקדונות הציבור גדלו בשיעור של 5.8% ברבעון הראשון וב-10.1% בשנה האחרונה, והסתכמו ב-127 מיליארד שקל. פקדונות הציבור מלקוחות פרטיים גדלו ב-15.6% ברבעון הראשון של השנה וב-17.4% בשנה האחרונה.
תיק האשראי לציבור צמח בשיעור של 2.5% ברבעון הראשון וב-4.4% בשנה האחרונה והסתכם ב-91 מיליארד שקל. הצמיחה במהלך הרבעון הראשון מאופיינת בהמשך פיזור האשראי: מגזר משקי הבית (ללא הלוואות לדיור וכרטיסי אשראי) צמח בשיעור של 1%, מגזר העסקים הגדולים והבינוניים צמח בשיעור של 5.3% והעסקים הקטנים צמחו בשיעור של 3.8%.
לבנק הבינלאומי פעילות משמעותית בשוק ההון, והוא נהנה מהעלייה במחזורי המסחר ברבעון הראשון. על פי הדוח, הבנק הכניס 184 מיליון שקל מעמלות על פעילות מסחר בשוק ההון, המהווים עלייה של 20% לעומת הרבעון המקביל.
סמדר ברבר צדיק, מנכ"לית קבוצת הבינלאומי, אמרה כי "עם תחילת המשבר, נקט הבנק בשורה של מהלכים שמטרתם לשמר את ההמשכיות העיסקית של הבנק ולסייע ללקוחות הפרטיים והעסקיים. אין ספק שההתפתחויות הכלל עולמיות בעקבות המשבר הבריאותי יוצרות אי וודאות עימה יש להתמודד והבנק נערך לתרחישים השונים, תוך כדי המשכיות במתווה ההתייעלות שתוצאותיו ניכרות היטב בשיפור יחס היעילות של הבנק".