מנכ"ל האוצר שי באב"ד בריאיון מיוחד
(צילום: משי בן עמי)

שר האוצר, משה כחלון, קרא בימים האחרונים פעמים אחדות למעסיקים במשק לאפשר ככל הניתן עבודה מהבית לכל העובדים שיכולים לבצע את עבודתם מהבית. אולם, דווקא משרד האוצר עצמו לא מתיר ל-700 אלף עובדי המגזר הציבורי, ובהם 36 אלף עובדי משרדי הממשלה ו-57 אלף עובדי החברות הממשלתיות, לעבוד מהבית.
בימים האחרונים אפשרו מאות חברות ואלפי מעסיקים בשוק הפרטי לחלק מעובדיהם, שאין צורך ממשי שישהו במקום עבודתם, לבצע את עבודתם מהבית. המדובר בחברות הייטק, כולל בגדולות ביותר, במשרדי רואי חשבון, עורכי דין, יועצי מס, מנהלי חשבונות, עובדי מחלקות כוח אדם ושכר, עובדים שעיקר עבודתם מתבצעת באמצעות מחשבים במפעלים ובחברות וגם בעובדים במוסדות פיננסיים. ההערכות הן שמאות אלפי עובדים כבר עובדים מהבית באישור המעסיק, חלקם בשכר נמוך יותר ובשעות מעטות יותר, תוך חיסכון של המעביד בהחזר תשלומים עבור נסיעות ואש"ל.
2 צפייה בגלריה
עבודה
עבודה
עבודה מהבית. אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
אולם, מגזר אחד נותר מחוץ לתמונה - עובדי המגזר הציבורי, בהם עובדי המדינה, בהם כל עובדי משרדי הממשלה, ועובדי החברות הממשלתיות. חלק מהעובדים אינם יכולים לעבוד מביתם בהם שוטרים, כבאים או מורים (כל זמן שאין לימוד מרחוק).
מבדיקת ynet עולה, כי במשרד האוצר אמנם גובשה תכנית לעבודה חלקית של מספר לא גבוה של עובדים מהבית, אולם זאת אינה מתבצעת משום שבאוצר טוענים כי משרד הבריאות לא הורה על עבודה מהבית. למרות זאת, כאמור, שר האוצר קרא לכל המגזר הפרטי לאפשר לעובדים רבים ככל האפשר לעבוד מהבית, כדי להפחית את סכנת ההידבקות בנגיף הקורונה.
2 צפייה בגלריה
משה כחלון
משה כחלון
שר האוצר, משה כחלון
(צילום: בראל אפרים)

עובדי משרדי הממשלה סווגו לקבוצות

מכתב ששיגרו אתמול לכל הסמנכ"לים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, סגנית בכירה לממונה על השכר באוצר, אתי גבאי-מורלי, והממונה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך הממשלתיות, אבי חליבה, עם העתקים לנציב שרות המדינה, מציין כי לפי שעה, אף שאין אישור עבודה מבית, סווגו לצורך היערכות להמשך התפשטות נגיף הקורונה עובדי משרדי הממשלה לארבע קבוצות:
• עובדים חיוניים לסיוע הישיר של המשרד להתמודדות עם התפשטות הנגיף בטווח הזמן המיידי ושתפקידם מאפשר לעבוד מרחוק.
• עובדים חיוניים הנדרשים לשימור הרציפות התפקודית ושירותי הליבה של המשרד ושתפקידם מאפשר לעבוד מרחוק, בהתאם להגדרות רציפות תפקודית של רשות החירום הלאומית.
• עובדים שתפקידם מאפשר ביצוע עבודה מרחוק ושאינם נמנים על קבוצות 1 ו-2.
• עובדים שתפקידם אינו מאפשר ביצוע עבודה מרחוק.
"למען הסר ספק", נאמר במכתב מלשכת הממונה על השכר, "יובהר כי הכללתו של עובד ברשימות שנשלחו אינה מקנה לו זכאות אוטומית לאישור עבודה מהבית". עוד נאמר במכתב לסמנכ"לי משרדי הממשלה, כי "יובהר כי כל זמן בו לא ניתן אישור על ידי נציב שירות הדינה והממונה על השכר – לא ניתן יהיה לאשר עבודה מהבית לעובדים".
בתשובה לשאלת ynet, מי יהיה אחראי לכך שעובדי מדינה יידבקו חלילה באחוז גבוה יותר בקורונה מעובדים במגזר הפרטי, אמר מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, כי "כל זמן שמשרד הבריאות לא ינחה אחרת – לא ניתן יהיה לעובדי משרדי הממשלה ויחידות הסמך לעבוד מהבית. משרד הבריאות לא נתן לנו הנחיה לסגור את משרדי הממשלה ואנחנו פועלים לפי הנחיותיו".
בתגובת משרד האוצר נאמר: "הנחיות הממונה על השכר ונציב שירות המדינה באשר להיערכות לעבודה בבית הועברו לגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה השונים. ההעסקה בשירות הציבורי שונה מזו של הסקטור הפרטי, ועל כן, בשלב זה, וככל שלא ניתנה הוראה מטעם משרד הבריאות לסגור את משרדי הממשלה, טרם ניתן אישור גורף לעבודה מהבית, אלא במקרים חריגים בלבד. באם תינתן הוראה מצד משרד הבריאות, תתאפשר עבודה מהבית לקבוצות העובדים שעבודתם הוגדרה כחיונית על ידי המשרדים השונים".