אתר הר הביטוח של רשות שוק ההון יציג מידע חדש שיוצגו למבוטחים בביטוחי בריאות וסיעוד, שיכלול פירוט של כיסוי התרופות, גובה תגמולי הביטוח הסיעודי ומשך תקופת תגמולי הביטוח.
בעזרת הפירוט שנוסף המבוטחים יוכל להבין בצורה ברורה יותר איזה מקרים הביטוח שלהם מכסה, ויוכלו להתאים את הכיסוי הרצוי להם. עוד יפורסמו באתר ״ערכי הסילוק" בביטוח הסיעודי הקיים למבוטח, ככל שישנם. ערכי הסילוק הינם סכומי הביטוח בהם יהיה המבוטח מכוסה גם אם יפסיק לשלם את הפרמיה החודשית.
תחום ביטוחי הבריאות והסיעוד כולל כיסויים רבים ומורכבים להבנה, מטרת המידע החדש שיוצג באתר של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בראשות ד"ר משה ברקת, הוא לסייע למבוטחים לקבל בחינם החלטה מושכלת אודות הכיסויים הדרושים להם.
1 צפייה בגלריה
תמיכה סיעודית
תמיכה סיעודית
תמיכה סיעודית
(צילום: Shutterstock)
"הר הביטוח" מאפשר למבוטח לקבל תמונת מצב ברורה ומהימנה של הביטוחים והכיסויים הקיימים לו ומשמעותם. המבוטחים יכולים לקבל את המידע בחינם בכל עת, ובפרט בעת בחינת רכישת ביטוח חדש, אז מחייבת הרשות גם את חברת הביטוח או את הסוכן לבצע בדיקה של הכיסויים הקיימים ב"הר הביטוח" כדי למנוע מצב של כפל ביטוח.
מרשות שוק ההון נמסר כי היא מעמידה לידי הציבור כלים צרכניים חינמיים נוספים, כמו "הר הכסף", המאפשר לכל אזרח לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי חשבונות פנסיוניים לא פעילים. כמו כן,ניתן למצוא באתר הרשות מחשבונים חינמיים בתחומי ביטוחי בריאות, רכב וחיים המאפשרים להשוות בין מחירי הביטוח הקיימים.
בכוונת הרשות להמשיך ולשכלל את אתרי "הר הביטוח", "הר הכסף", המחשבונים, והכלים הדיגיטליים הנוספים שהיא מעמידה לשירות הציבור. כלים אלו תורמים להחלטות צרכניות טובות יותר של הציבור ותורמים רבות לשקיפות ולתחרות בשוק.
רשות שוק ההון הדגישה כי היא מעמידה לידי הציבור את הכלים הצרכניים הללו בחינם, ולכן אין להתפתות להצעות של גורמים שונים הדורשים לקבל תשלום עבור העברת מידע זה לצרכן. במידה ונדרש ייעוץ פרטני בתחומי הפנסיה והביטוח, יש לשים לב כי נותן הייעוץ הוא גורם שקיבל רישיון לכך מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.