עסקים רבים נמצאים בקשיים בעקבות משבר הקורונה, ומערכת המס מתחשבת בכך. אבל, כדי לקבל את מלוא ההקלות, כדאי לדעת מהן הזכויות שלכם ומה צריך לבדוק.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
ניסינו לעשות סדר בזכויות בעזרת עו"ד טלי ירון אלדר, נציבת מס הכנסה לשעבר, ועו"ד (ורו"ח) לירון פריימן, ממשרד ירון אלדר פלר שורץ ושות'.
2 צפייה בגלריה
רונן מיילי מבעלי מסעדת הילטון ביי
רונן מיילי מבעלי מסעדת הילטון ביי
עסקים סגורים בקורונה
(צילום: ירון שרון )
האם ניתן לקבל החזרים של עודף מס ששילמתי בשנים שעברו ובמקדמות השנה? רוב העסקים משלמים כל תקופה מקדמות מס. אלה נקבעות בתחילת שנה על בסיס תוצאות כספיות של שנים קודמות, והן באות "על חשבון" תשלום המס בסוף השנה. לאחר הגשת הדו"ח השנתי לעיתים מתברר כי חבות המס הסופית נמוכה יותר, ואז ניתן לדרוש החזרי מס על ההפרש.
בנוסף, אם צפויה רווחיות נמוכה במיוחד השנה, רצוי ואף מומלץ לבקש להפחית את יתר המקדמות שנותרו לשלם עוד במהלך השנה ולא לחכות עד שיוגש הדו"ח השנתי.
אם צפויה רווחיות נמוכה במיוחד השנה, רצוי ואף מומלץ לבקש להפחית את יתר המקדמות שנותרו לשלם עוד במהלך השנה ולא לחכות עד שיוגש הדו"ח השנתי
לדברי עו"ד ירון אלדר, "באופן ייחודי ועל רקע משבר הקורונה, רשות המיסים יצאה בהנחיה ספציפית לגבי מקדמות ינואר-פברואר 2020, ואפשרה לנישומים לקבל החזר כספי בגין מקדמות אלו עוד בטרם נסתיימה שנת המס, כאשר צפוי שסכום המס יהיה נמוך מסכום המקדמות, על רקע ירידה בפעילות.
"רשות המיסים טרם פרסמה הנחיה לגבי יתר המקדמות ששולמו והאם ניתן יהיה לבקש החזר בגינן אולם צפוי, בין השאר בעקבות ההודעה על הסגר בחגים, שינקטו במדיניות מקלה על מנת לתת לעסקים בקשיים מרווח גדול יותר לנשימה".
האם על מענק קורונה שקיבלתי צריך לשלם מס הכנסה ומע"מ? כשמדברים על מענק קורונה, הכוונה היא למענקים ותמיכות לעסקים ולעצמאים שנועדו לסייע להם בהתמודדות עם המשבר הכלכלי. ככלל, מענקים ותמיכות נחשבים כהכנסה לכל דבר הן בדיווח למס הכנסה והן למע"מ.
עם זאת, עו"ד פריימן מציינת כי "מענק השתתפות בהוצאות קבועות שהוענק לעסקים בתקופת הקורונה הוחרג לצורכי מע"מ אך לא הוחרג לצורכי מס הכנסה. כלומר, צריך לדווח על המענק כחלק מההכנסה השנתית למס הכנסה, אך לא צריך לדווח עליו כחלק ממחזור העסקאות למע"מ. יש לציין, שמענק ההשתתפות בהוצאות קבועות חייב גם בביטוח לאומי, להבדיל ממענק סיוע לעצמאי או לשכיר בעל שליטה, שאינו חייב בביטוח לאומי".
"על מענק השתתפות בהוצאות קבועות שהוענק לעסקים צריך לדווח כחלק מההכנסה השנתית למס הכנסה, אך לא כחלק ממחזור העסקאות למע"מ"
האם ניתן להפחית שווי שימוש של כלי הרכב שניתן לעובדים הנמצאים בחל"ת? כל עובד שמקבל כלי רכב מהעבודה, המעסיק צריך לזקוף עבורו את שווי השימוש בו (תוספת להכנסת העובד). עובדים שיצאו לחל"ת בעקבות משבר הקורונה והחזירו את הרכב הצמוד למעסיק, זכאים לשווי שימוש מופחת לפי החלק היחסי בו הרכב הועמד לרשותם.
במקרה שבו הרכב לא הוחזר למעסיק והעובד המשיך להשתמש בו גם בתקופת החל"ת, על המעסיק להמשיך ולזקוף שווי שימוש מלא לעובד. "עם זאת, אנו סבורים שניתן להפחית את שווי השימוש במקרים בהם לא היה ניתן לעשות שימוש ברכב, מחמת סגר כללי או כתוצאה מנסיבות אחרות הקשורות למשבר הקורונה, וכפועל יוצא להקטין את חבות המס של העובדים שממילא הכנסתם נפגעה", טוענות עוה"ד ירון אלדר ופריימן.
האם שכירים שעובדים מהבית רשאים לקבל החזר הוצאות מהמעסיק, והאם ההחזר נחשב כהכנסה? "בדומה לעצמאים, ניתן לדרוש בניכוי הוצאות שהוציא עובד שכיר לצורך עבודתו מהכנסתו החייבת. יש לציין שעל העובד יהיה להפריד בין ההוצאות האישיות להוצאות שהוצאו לצורכי עבודתו. כמו כן טוענות השתיים כי "אנו סבורות שעובד הזכאי לקבל החזר מהמעסיק בגין הוצאות שהוציא לצורך עבודתו אינו חייב במס על תוספת ההכנסה שנוצרה לו, ולמעשה היא פטורה ממס".
יש לי בעסק חובות שנחשבים אבודים, מתי הם יוכרו לצורכי ניכוי מס הכנסה ומע"מ? ככלל, חוב אבוד יוכר לצורכי מס במקרים בהם הופעלו הליכי גבייה ללא הצלחה, או במקרים בהם עלות הגבייה גבוהה מסכום החוב. מועד ההכרה בחובות אבודים שונה בין מס הכנסה למע"מ. בעוד שחוב אבוד יוכר כהוצאה במע"מ בחלוף שישה חודשים ממועד הוצאת החשבונית (ולא יאוחר משלוש שנים), הרי שלצורכי מס הכנסה ניתן לתבוע הוצאה בגין חוב אבוד רק בתום שנת המס.
כך למשל, אם סיפקתי לאדם כלשהו הזמנה של לחמניות בסוף שנת 2019 ועל פי ההסכם בינינו הוא משלם לי שוטף פלוס 90, במרץ 2020 כשיתברר שאין לו כסף והוא לא יכול לשלם, ייווצר לי הפסד. אבל מבחינת רשויות המס מדובר בהפסד רעיוני בלבד כי אולי אני עוד אצליח לגבות ממנו את כסף באמצעות הליכים משפטיים או הליכי גבייה. רק אם יכירו לי בהפסד הזה כ"חוב אבוד" ההפסד יהפוך להיות "אמיתי" וכתוצאה אני אשלם פחות מס על ההכנסות שלי באותה שנה.
בתקופת הקורונה יש לכך השלכות לא מבוטלות, מאחר שהכנסה בשנת 2019 תתחייב במס גם במידה שהחוב נהפך לחוב אבוד בתחילת שנת 2020, עם פרוץ המשבר, ללא אפשרות קיזוז באופן רטרואקטיבי. כלומר, בהמשך לדוגמה, בשנת 2019 אני אשלם מס על ההכנסה למרות שחודשים ספורים לאחר מכן, בשנת 2020, גיליתי שלא אצליח לגבות את הכסף.
2 צפייה בגלריה
עו"ד טלי ירון אלדר (משמאל) ועו"ד לירון פריימן
עו"ד טלי ירון אלדר (משמאל) ועו"ד לירון פריימן
עו"ד טלי ירון אלדר (משמאל) ועו"ד לירון פריימן
(צילום: תומר יעקובסון)
לצד זה, מציינות השתיים כי לדעתן במציאות הכלכלית הנוכחית, גם במקרים בהם נישומים לא נקטו בכל הפעולות העומדות לרשותם לגביית החוב, ניתן להקדים ולדרוש הכרה בחוב אבוד, במיוחד במקרים שלא קיימת היתכנות ממשית לגבייה. הקדמת מועד ההכרה בחובות אבודים תסייע לצמצם את חבות המס ולנצל באופן מיטבי הפסדים לצורכי מס כנגד רווחים שיצטברו בחלוף המשבר.