בתחילת הקיץ עובדים רבים מעוניינים לצאת לחופשה משפחתית, בייחוד אחרי משבר הקורונה. השנה נאלצו מקומות העבודה להצטמצם ולהוציא עובדים לחל"ת. איך המשבר ישפיע על חופשת הקיץ? מדריך ממון ו-ynet משיב על שאלות הקשורות לזכותנו לחופשה שנתית בסיוע עו"ד רעות שגיב גרטלר, שותפה מייסדת ממשרד עוה"ד דרור גל ורעות שגיב, המתמחים בדיני עבודה ומשמעת.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
חופשה על החוף
חופשה על החוף
חופשה מהחל"ת
(צילום: Shutterstock)
האם לכל עובד מגיעה חופשה שנתית? זו אחת מזכויות המגן במסגרת חקיקת העבודה. אי אפשר לוותר עליה או להתנותה גם אם הצדדים ליחסי העבודה סיכמו זאת ביניהם. עיקרי הדברים הוסדרו בחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951.
כמה ימי חופשה מגיעים לעובד בשנה? החוק קובע שכל עובד זכאי לחופשה, ואורכה נגזר מהוותק במקום העבודה. כך, למשל, בכל אחת מ-5 שנות העבודה הראשונות זכאי העובד ל-16 ימי חופשה בשנה, עד השנה השישית 18 יום בשנה, עד השנה השביעית 21 יום, ועד השנה השמינית ואילך 28 ימים. זה תלוי גם בהיקף המשרה, ואם לא הוסדר אחרת בהסכם אישי או קיבוצי.
מעסיק יכול להכריח אותי לצאת לחופשה במועד שהוא קבע? המעסיק זכאי לקבוע לוח ומועדי חופשות. על פי הוראות החוק, יש להודיע על חופשה 14 ימים מראש, אלא אם כן מדובר בחופשה לתקופה שאינה מגיעה לשבעה ימים. עם זאת, בכל מקרה מחויב המעסיק לפעול בתום לב, מטעמים ענייניים, ולאפשר במידת האפשר להתחשב גם בצורכי העובד. זה כולל גם לחופשה מרוכזת.
כלל תום הלב והשיקולים הענייניים יחול גם על חופשה הפחותה משבעה ימים. כך, במקומות עבודה רבים נהוגה חופשה מרוכזת, ולמעסיק זכות להנהיגה בהתאם לצרכיו בלי שהדבר ימנע את הצורך לשקול בקשות מיוחדות של עובדים. בעניין התנהלות העובד, הרי ממילא כל יציאה לחופשה טעונה אישור המעסיק, ללא קשר לזמן החופשה, אבל גם בעניין הזה על המעסיק לשקול את הבקשה בתום לב ובהתאם לצורכי מקום העבודה.
לדברי עו"ד שגיב-גרטלר, "השנה במיוחד עשויה להתעורר התנגשות בין זכות העובד לחופשה לצורכי המעסיק. בפרט בעבודה עונתית כמו עבודה בבתי מלון, וכשמקומות עבודה מסוימים רק "חזרו לחיים". לחלקם היה קשה לאתר עובדים והם התקשו לשחרר עובדים לחופשות ממושכות גם אם צברו ימי חופשה לפני משבר הקורונה וזכאים לחופשות. בצד החובות והזכויות המשפטיות מוצע לשני הצדדים לבוא בדין ודברים לצורך הגעה להסדרים מוסכמים, שישרתו את שניהם ויאפשרו המשך שיתוף פעולה ויציאה מהמשבר".
מה עם יציאה לחופשה של עובד שלא צבר די ימי חופשה? בתיאום בין הצדדים יכול עובד לצאת לחופשה על חשבון ימי חופשה עתידיים. אם מדובר בבקשה לצאת לחופשה אין מניעה לאפשר זאת גם כנגד הפחתת שכר. במקרה של הוצאה לחופשה ביוזמת המעביד, אי-אפשר להוציא עובד לחופשה שלא בשכר באופן חד-צדדי, וחובה לתאם זאת עם העובד ולהסדיר את המנגנון. לעיתים מתיישב הדבר גם עם צורכי העובד כשמדובר בחופשת הקיץ או חול המועד.
יצאתי השנה לחל"ת. מגיע לי לצאת לחופש? עובד השוהה בחל"ת אינו מקבל שכר ואינו זכאי לניצול חופשה שנתית בזמן החל"ת, שאינו מזכה בצבירת זכויות התלויות בוותק לרבות הזכות לחופשה שנתית. עם שובו של העובד לעבודה יוכל לנצל את הימים שנצברו לזכותו לפני שיצא לחל"ת.
עו"ד רעות שגיב גרטלרעו"ד רעות שגיב גרטלרצילום: עדו רוזנטל
האם בעת החופשה ישולם מלוא שכרו של העובד? עובדים ששכרם משולם על בסיס חודשי יקבלו את מלוא שכרם כנגד ניצול ימי החופשה. עובדים ששכרם מחושב באופן שעתי או יומי יקבלו שכר בחופשה בהתאם לממוצע שכרם בשלושת החודשים שקדמו לחופשה. בחופשה אין חובה לשלם רכיבים שאינם חלק מהשכר הקובע כמו הוצאות נסיעה לעבודה, גמול על שעות נוספות וכו'.
מה עם שימוש ברכב החברה בחופש? הדבר כפוף להסכמת הצדדים. אם זה רכב המוקצה לנסיעות עבודה, ובמימון המעסיק, רשאי המעסיק לדרוש מהעובד להשיב את הרכב בזמן החופשה, בשונה מרכב ליסינג במימון מלא של העובד. בפרקטיקה, יש לבחון אם הוסדר השימוש ברכב בהסכמות בין הצדדים, ואם לא הוסדר יש לבחון מה היו ההסכמות על פי התנהגות הצדדים.
עובד שהיה בחל"ת ממרץ שעבר עד מרץ 2021 ושב לעבודה יקבל דמי הבראה על תקופה זו? תקופת החל"ת אינה באה במניין לצורך זכויות התלויות בוותק. תקופה זו לא תובא בחשבון לתשלום דמי ההבראה. אם אלה עובדים שהוותק שלהם בנטרול תקופת החל"ת עולה על שנה, הם יהיו זכאים לחלק היחסי של דמי ההבראה לתקופה שקדמה לחל"ת והתקופה שלאחרי החזרה לשגרה.
יצאתי לשבוע חופש, אבל במהלכה חליתי והיא לא יצאה אל הפועל. אוכל לדרוש שיורידו לי ימי מחלה? עובד שיציג אישורי מחלה על תקופה שבה היה אמור לשהות בחופשה מתוכננת יחויב בימי מחלה ולא בימי חופשה.