רשות החברות הממשלתיות הודיעה היום (ג') במסיבת עיתונאים על תחילת הליך מכירת 20% מאחזקות המדינה בחברת דואר ישראל. המשקיע, ישראלי או בינלאומי, יידרש להוכיח איתנות פיננסית כך שיחזיק בהון עצמי מינימלי של 250 מיליון שקל, היקף נכסים מינימלי של 625 מיליון שקל ורמת מינוף מקסימלית של 70%.
בחירת המשקיע תתבסס על ציון שישקלל 40% מדדי איכות ו-60% מחיר. מדדי האיכות יתבססו בין היתר על ניסיון בתחום שירות לקוחות; ניסיון בתחום הדואר והחבילות; ניסיון בהכנסת חברות לשוק ההון; ושכלול יכולות ניהול בחברות.
1 צפייה בגלריה
1
1
דואר ישראל
המשקיע יזכה לזכויות עודפות שיהיו תקפות למשך שבע שנים. כך למשל, מינוי דירקטורים מעבר לחלק הרוכש, 3 מ-11 דירקטורים עד לשלב ההנפקה; נציגות המשקיע בכל ועדות הדירקטוריון; יו"ר ועדות כספים ומשאבי אנוש בדירקטוריון מטעם המשקיע; ו-50% ייצוג בוועדות לאיתור מנכ"ל.
מבחינת לוח הזמנים, במהלך החודש הנוכחי יפורסם הליך המכירה. ה-27 באוקטובר יהיה תאריך הגשת ההצעות לרשות. לאחר מכן, מיון הפונים ייארך חמישה חודשים: אישור השתתפות; הזמנה להשתתף בשלב השני - פתיחת חדרי מידע; הגשת הצעות איכות ומחיר; ניקוד הצעות האיכות ע"י ועדת המשנה על פי קריטריונים איכותיים; תהליך התמחרות; ובחירת מציע מועדף. באפריל-יוני 2021 צפויים קבלת האישורים הרגולטוריים, ביניהם של ראש הממשלה ושל הממונה על התחרות, והשלמת תהליך המכירה. השלב השני של ההפרטה, הנפקה של 20% נוספים לציבור דרך הבורסה, צפוי במהלך 2022.

הצפי להכנסות מהמכירה: כ-250 מיליון שקל

יעקב קוינט, מנהל רשות החברות הממשלתיות, הציג את יתרונות ההפרטה: יציבות ואיתנות פיננסית ארוכת טווח לחברה; התייעלות ושיפור השירות ללקוח; פיתוח מוצרים ושירותים חדשים בהתאמה לצרכי הלקוח; נגישות למומחים ולידע לשם שיפור ביצועים; ויצירת תמריץ להגדלת רווחיות והגברת שקיפות.
קוינט קרא למשקיעים אסטרטגיים בולטים שהשקיעו בחברות דואר בעולם, כמו עליבאבא הסינית. בנוסף, הציג כי מרבית חברות הדואר המופרטות בעולם הגדילו את רווחיהן לאחר ההפרטה וטען כי חברות דואר נסחרות מתגלות כרווחיות יותר ממשלתיות.
על פי הערכה ראשונית ברשות החברות, שווי חברת הדואר עומד כיום על כמיליארד שקל, כך שהמכירה צפויה להכניס לחברה בין 200-250 מיליון שקל. חלק מרווחי ההפרטה יושקעו חזרה בדואר לצורך הליכי התייעלות ופיתוח עסקי. המכירה תהיה פטורה ממכרז על פי תקנות חובת המכרזים
את הפרטת הדואר אישרה ועדת השרים לענייני הפרטה ביולי 2018, אז הוחלט למכור עד 40% מאחזקות המדינה בחברת הדואר - העומדות כיום על 100% - בשני שלבים, כך שבידי המדינה יוותרו לפחות 60% מהמניות. חודש לאחר מכן אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מתווה ההפרטה. עתה, מתניעה רשות החברות את השלב הראשון.
שר הדיגיטל הלאומי, הממונה על רשות החברות הממשלתיות, דודי אמסלם, מסר כי "הפרטת הדואר היא מהמהלכים המשמעותיים ביותר בסדרה של הפרטות שאנו מובילים בקרב החברות הממשלתיות. המטרה בהפרטות אלו היא להמשיך לשפר את השירות לתועלת האזרח, בכל מקום בארץ. צריך להפריט כל מה שאפשר להפריט, כל מה שאין לו ערך מוסף בניהול המדינה. מאמין שחברות בעל אופי מסחרי צריכות להתנהל על ידי אנשים מסחריים".