מי שיעבוד בעבודה הקשורה לבחירות לכנסת ה-24 יוכל לקבל דמי אבטלה במקביל. כך לפי המוסד לביטוח הלאומי.
1 צפייה בגלריה
קלפי למבודדי הקורונה בירושלים
קלפי למבודדי הקורונה בירושלים
קלפי למבודדי הקורונה בירושלים
(צילום: גיל יוחנן)
כיום יש יותר מ-800 אלף מקבלי דמי אבטלה ועל פי החוק אסור להם למעשה לעבוד, בוודאי לא חלקית אצל המעביד שלהם, בתקופת קבלת דמי האבטלה.
אך כעת הביטוח הלאומי הבהיר כי מחוסרי עבודה (בחל"ת) ומובטלים (שפוטרו) ימשיכו לקבל דמי אבטלה וזאת אם יעמדו בתנאים הבאים:
תקופת העבודה תהיה בין ה-6 בפברואר ל-6 באפריל השנה, כשבועיים לאחר הבחירות לכנסת.
השכר לא יהיה גבוה מ-18 אלף שקל ברוטו לכל תקופת הבחירות - לא לחודש אחד.
העבודה בוצעה אך ורק עבור הבחירות לכנסת ה-24 ולא כל עבודה אחרת.
משלמי השכר יהיו מפלגה, מועמד או ועדת הבחירות המרכזית ולא שום גורם אחר, גם לא חברת כוח אדם. במקרה של חברת כוח אדם השכר ישפיע על תשלום דמי האבטלה.
בביטוח הלאומי ציינו כי תקופת העבודה המיוחדת לבחירות לא תחשב כתקופת אכשרה לזכאות לדמי אבטלה, וכי על המעסיקים יהיה לדווח לביטוח הלאומי על השכר ששילמו עבור נושא הבחירות לעובד, כדי שתשלום השכר לא ישפיע על דמי האבטלה.