בלי תספורת: ועדת החוקה המשיכה אתמול (ג') להכין לקריאות שנייה ושלישית את הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בהקשר לעיכוב הליכים ליחידים בשל מגיפת הקורונה. נקבע כי יקודמו הקלות ליחידים ותאגידים בקשיים בתקופת הקורונה, אבל לא יקודמו בשלב זה הקלות והסדרי חוב לחברות שהנפיקו אג"ח לציבור שמבקשות לעשות "תספורות".
1 צפייה בגלריה
יעקב אשר באולפן ynet
יעקב אשר באולפן ynet
יו"ר ועדת חוקה, ח"כ יעקב אשר
(צילום: יריב כץ)
מהדיון עולה כי בקשת יחיד לעיכוב הליכים מוגשת לבית המשפט והקפאת ההליכים תימשך עד 4 חודשים. בדומה לעיכוב הליכים לגבי תאגיד, גם לגבי יחיד, מוצע כי לא ייפרעו חובות העבר שלו, הוא ייכנס להקפאת הליכים - לא ניתן יהיה לפתוח נגדו בהליכי גבייה של חובות עבר, לא ניתן יהיה לשעבד נכסים שלו לשם הבטחת חובות עבר, לא ניתן יהיה להטיל עיקול על נכסיו. ככלל לא ניתן יהיה לפתוח או להמשיך בהליכים משפטיים נגדו ועוד.
מוצע עוד לקבוע סעיף לפיו היחיד יהיה מנוע מלהוציא מרשותו או למכור נכסים או שלא במהלך עסקים רגיל, אלא באישור בית המשפט. בנוסף, בשונה מתאגיד, לגבי יחיד מוצע עוד כי עיכוב ההליכים יכלול גם הסרה של הגבלות שהוטלו עליו בהליכי גבייה; לא יינתן צו מאסר חלף קנס לפי חוק העונשין ותוגבל יציאתו מהארץ.
יצוין, כי על יחיד שניתן נגדו צו לפתיחת הליכים (ללא קשר לקורונה) חלות הגבלות נוספות - הגבלה מהחזקת דרכון, הגבלה משימוש בכרטיסי חיוב עם אשראי, והגבלתו מהשתתפות בהקמה של תאגיד חדש - הגבלות אלה אינן מוחלות כאן.
לפי המוצע, בהליך זה ימונה בעל תפקיד "מנהל הסדר", שיסייע לחייב, ולמעשה אף ינהל את הליך גיבוש הסדר החוב, תוך שהוא מחויב להיפגש עם היחיד, ולקיים ישיבת הסדר משותפת עם היחיד והנושים, והכל בתוך פרק זמן קצר של 30 ימים. אם הגיעו להסדר מוסכם - יועבר ההסדר לאישור בית המשפט. אם לא הגיעו הצדדים להסכמה - ההליך עובר למסלול הרגיל של החוק לאישור הסדרי חוב.

בלי הקלות לחברות אג"ח

בשל התפשטות נגיף הקורונה, הוטלו בישראל מאז חודש מרץ 2020 הגבלות שונות שהקשו עד מאוד על פעילותם של עסקים. הצעת החוק יוצאת מנקודת הנחה כי צפויה עלייה בהיקף החייבים - תאגידים ויחידים - שיתקשו ומתקשים כבר כעת לעמוד בהחזר החוב שלהם בשל כך, ומבקשת להציע מספר הסדרים שנועדו להתמודד עם מציאות זו.
בהצעת החוק הממשלתית הוצע, כהוראת שעה לשנה, לתת שתי הקלות משמעותיות לחברות שהנפיקו לציבור אגרות חוב (חברות אג"ח) כשהן מבקשות לשנות את תנאי הפירעון של חובן בהסדר עם מחזיקי האג"ח ("תספורות"). הוצע כי חברת אג"ח תהיה פטורה מהחובה המוטלת עליה היום לפנות לביהמ"ש למינוי מומחה שילווה מטעם ציבור מחזיקי האג"ח את הליך המשא ומתן להסדר חוב מהותי, וזאת בהתקיים שורה של תנאים הנכללים בהסדר.
שנית, הוצע לתת לחברות אג"ח פטור מהצורך לאשר הסדר חוב מהותי לפי תנאי חוק חדלות פירעון שמחייב אישור ההסדר באסיפות סוג של בעלי העניין ברוב הדרוש, ואישור בית המשפט. במקום זאת הוצע לאפשר להן לאשר את ההסדר בהחלטה רגילה של מחזיקי האג"ח. אולם, חלק זה יפוצל או יימחק מהצעת החוק לדרישתו של יו"ר הוועדה.
לדברי ענת פילצר סומך, היועצת המשפטית של איגוד החברות הציבוריות, "אנחנו מצרים על הביטול או הפיצול ואם בכל זאת ייגזר עדיף פיצול. הקורונה לא פסחה על תאגידים שהנפיקו אג"ח ולא ראוי להפלותם לרעה".
יו"ר ועדת החוקה, ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה), הודיע כי גיבש עמדתו שיש לפצל את החוק ולקדם בשלב זה רק את ההקלות ליחידים ותאגידים שאינם חברות אג"ח: "המשא שקשרו לנו עם האג"חים גדול ומורכב מאוד וגיבשתי דעתי שכדאי לפצל את הנושא".
עוד אמר כי "מצב הקורונה גרם להרבה יחידים ותאגידים להגיע לפינה שלא היו מגיעים אליה. האינטרס של המדינה הוא שלא יעלה הגרף של החברות שהגיעו לחדלות פירעון ולשם כך עליה לייעץ ולהתחבר לתהליך שבסופו של דבר חוסך הרבה כסף למדינה, כשאותם אנשים שעלו על מסלול יעלו הרבה פחות או לא יעלו כלל ולהיפך - ישלמו את מיסיהם".
המשנה ליועמ"ש, עו"ד מאיר לוין, נענה לדרישת יו"ר ועדת החוקה ח"כ אשר, ולפיכך הקלות לחברות אג"ח שעושות "תספורות" לא ייכללו בהסדרי החוב לתקופת הקורונה. עו"ד לוין אמר, כי "ההסכמה שלי להסרת הפרק שנוגע להסדרי חוב של חברות שהנפיקו אג"ח לציבור היא לאחר שרשות ניירות ערך, שיזמה את החלק הזה בהצעת החוק, הגיעה למסקנה שהחברות הללו מצאו פתרונות ולכן אין עוד צורך בהסדר לגביהן".