בעקבות הירידה בהיקף התחלואה מנגיף הקורונה: הממשלה החליטה בסוף השבוע לשנות חלק מהמגבלות המוטלות על הפעילות במקומות העבודה.
איך ייראו מקומות העבודה עד 14 באפריל (עד אז התקנות בתוקף בשלב הזה)? נשיב לכמה שאלות בנושא בעזרת עו"ד חגי ורד, שותף במחלקת דיני עבודה במשרד הרצוג פוקס נאמן.
2 צפייה בגלריה
מסעדת מיט בר בתל אביב
מסעדת מיט בר בתל אביב
מדידת חום בכניסה למסעדה
(צילום: מוטי קמחי )
עדיין צריך למדוד חום בכניסה? בשנה האחרונה הוטלה על מעסיקים חובה להסדיר ביצוע מדידת חום לעובדים הנכנסים למקום העבודה. חובה זו בוטלה. בעקבות העמדה, שקיבלה תוקף בפרסומים של הרשות להגנת הפרטיות לפיה אין לנקוט אמצעים שיש בהם משום פגיעה בפרטיות ושאינם מתחייבים מהוראות הדין, יש להימנע ממדידת חום לעובדים בכניסה למקום העבודה גם במקרים שבהם רוצה המעסיק לנקוט אמצעי זה "למען הזהירות".
כעת נוכל לאכול בחדרי האוכל במקומות העבודה? כחלק מהתיקון לתקנות, בוטלה ההוראה לפיה אכילה או שתייה תהיה במקום העבודה, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד. במקום זאת, נקבעו הוראות המאפשרות, במגבלות ובסייגים, להשתמש בחדרי אוכל במקומות העבודה. אם מדובר בחדר אוכל בשטח פתוח, יש לוודא כי קיים מרחק של שני מטר בין שולחן לשולחן.
עו"ד חגי ורדעורך דין חגי ורדצילום: עידן גרוס
אם חדר האוכל ממוקם בחלל סגור, יש לאפשר איסוף עצמי של האוכל לכל העובדים. השימוש בחדר האוכל יותר לבעלי תו ירוק. התפוסה בחדר האוכל הנמצא בחלל סגור לא תעלה על 75% מהתפוסה המרבית המותרת במקום, ובלבד שמספר הנוכחים לא יעלה על 100.
יש לוודא כי יש מרחק של שני מטר בין שולחן לשולחן ולהציב סדרן שיוודא שמירת מרחק בכל עת. כמו כן יש להקפיד על תנאים תברואתיים ושמירה על היגיינה בהתאם להוראות משרד הבריאות.
כבר מותר לקיים כנסים מקצועיים? לאחר תיקון התקנות אפשר לקיים במקום העבודה השתלמויות וכנסים לעובדים בעלי תו ירוק הכוללים הרצאות, ובלבד שתתאפשר גם השתתפות מרחוק באמצעי מקוון. לא ניתן לקיים בשלב הזה השתלמויות וכנסים הדורשים השתתפות פעילה של העובדים (כל דבר שהוא מעבר להשתתפות פסיבית בהרצאות תוך כדי עטיית מסכות).
יש מורכבות וקיימות הוראות שונות הנוגעות לתפוסה המרבית האפשרית בכנסים ולהגבלות נוספות, לרבות הבחנה בין כנסים שבהם מוגש מזון לכנסים שבהם לא מוגש מזון. בכל הנוגע להתקהלות במקום העבודה שאינה לצורך קיום כנסים והשתלמויות, המגבלה נכון להיום עומדת על 50 אנשים בשטח פתוח ו-20 אנשים במבנה, אלא אם כן נדרשת התקהלות של מספר גדול יותר של אנשים, בהתאם לצורכי העבודה ובהתאם לתקנות.
מה עם חדרי כושר במקומות עבודה? תותר פתיחתם של חדרי כושר וסטודיו במקומות העבודה. בהקשר הזה יחולו ההגבלות הכלליות הנוגעות לפעילותם של חדרי הכושר. כניסת העובדים לחדר הכושר תותר לבעלי תו ירוק ובתיאום מראש בלבד.