חשש לעשרות מקרים של ניגודי עניינים בוועדי עובדים של גופים ממשלתיים ועקיפת מכרזים ברשות המיסים. כך עולה מדו"ח מבקר המדינה שמתפרסם היום (ב'). בדו"ח נבחנה כהונת חברי ועדי עובדים בתפקידי ניהול ובתפקידים בכירים בגופים ממשלתיים. מהבדיקה עולה כי חברי ועדים ברשות המיסים, בחברת דואר ישראל וברשות שדות התעופה (רש"ת) מכהנים בתפקידים בכירים או בתפקידים אחרים - שיש בהם חשש לניגוד עניינים שלא על פי הוראות התקשי"ר (תקנון שירות המדינה).
  • מנהל רשות המיסים: "שיעורי המס בישראל נוחים"
  • עובדי רשות המיסים הכריזו על שביתה פתאומית
  • חדש על הכוונת של רשות המיסים: כוכבי רשת ויוטיוברים
עוד עולה מהביקורת כי ברשות המיסים יש שני חברי ועד מכהנים שסירבו לחתום על הסדר ניגוד עניינים אף שהתבקשו לעשות זאת מטעם הרשות. בנוסף, מתעכב איוש קבוע של משרות בכירות ברשות. מדו"ח המבקר עולה כי 46 משרות בכירות ברשות המיסים מאוישות על ידי ממלאי מקום או על ידי עובדים ”כמטלות נוספות“. 21 מהמשרות מאוישות ”זמנית“ יותר משנה. המשמעות: משרות שעל פי החוק אמורות להיות מאוישות באמצעות מכרז מאוישות כבר יותר משנה על ידי מינויים פנימיים.

2 צפייה בגלריה
בניין רשות המיסים בירושלים
בניין רשות המיסים בירושלים
בניין רשות המיסים בירושלים
(צילום: אלכס קולומויסקי)
"מן הראוי שנציבות שירות המדינה תבצע בדיקה מקיפה לגבי מימוש הוראותיה בעניין ניגוד העניינים בכלל משרדי הממשלה, תבדוק את הצורך בעדכון הוראות התקשי"ר בנושא ותגדיר בתקן שירות המדינה את סוגי התפקידים שחבר ועד אינו יכול לכהן בהם ואף לא להתמודד עליהם", נכתב בדו"ח המבקר.
מהביקורת עולה כי ברשות המיסים יש שני חברי ועד מכהנים שסירבו לחתום על הסדר ניגוד עניינים, אף שהתבקשו לעשות זאת מטעם הרשות
עוד נכתב כי "חשוב להסדיר את סוגיית 'הנאמנות הכפולה' של חברי ועד בתאגידים סטטוטוריים. מומלץ כי כל תאגיד סטטוטורי, בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים, ובכללם נציגי ארגוני עובדים, יבחן את הצורך בקביעת כללים רלוונטיים ומעודכנים, לרבות כלי בקרה, פיקוח ואכיפה מתאימים שיבטיחו את האיזון בין זכות העובדים להתאגדות לבין הקבוע בהוראות התקשי“ר או בכללים אחרים".
על סירוב חברי הוועד ברשות המיסים לחתום על הסדר ניגוד עניינים נכתב כי "על הרשות והנציבות לסיים את בחינת עניינם של עובדים אלו ולפעול בהתאם להוראות התקשי“ר, להנחיית היועמ"ש ולפסיקה". עוד הוצע כי הנציבות בתאום עם ההסתדרות תקבע נוסח אחיד סטנדרטי להסדר ניגוד עניינים והחלתו בכל מקרה רלוונטי.
בנוגע לעקיפת המכרזים ברשות המיסים נכתב כי "על רשות המיסים לאסוף נתונים בנוגע למשרות שזה זמן רב אינן מאוישות או שהוטל על עובדים למלא אותן 'כמטלה נוספת', ולפעול בסיוע הנציבות לאיושן באמצעות מכרז. זאת כדי להבטיח שוויון הזדמנויות ולטייב את הליכי האיוש ברשות המיסים".
2 צפייה בגלריה
 ערן יעקב, מנהל רשות המיסים
 ערן יעקב, מנהל רשות המיסים
ערן יעקב, מנהל רשות המיסים
(צילום: אסף לב)
מרשות המיסים נמסר בתגובה: "כאשר נבחר עובד לכהונה בוועד עובדים, נבחן המינוי לאורו של הסעיף בתקשי"ר הקובע את רשימת המשרות אשר עובד המכהן בהן אינו רשאי לכהן בוועד העובדים. היה וישנה אי התאמה להוראות התקשי"ר, נמסרת לעובד הודעה מתאימה, והרשות פועלת בהתאם להוראות התקשי"ר בעניין. במקרים בשהם עלתה שאלה פרשנית לעניין תחולת הסעיף, פנתה הרשות לנציבות שירות המדינה ופעלה בהתאם להנחיותיה".