הקלות ליונייטד שרונה: שנה לאחר שהוטל על חברי קבוצת הרכישה של יונייטד שרונה קנס בגובה 4.25 מיליון שקל, משרד השיכון החליט להפחית את הקנס משמעותית בכפוף לתיקון הליקויים, כך שהקבוצה תשלם קנס של 600 אלף שקל בלבד.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
הקנס שהטיל עמית גריידי הממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון בשנה שעברה נחשב למקרה תקדימי שבו חברי הקבוצה הוכרו כיזמים ונושאים בקנס ולא המארגנים כפי שקורה בדרך כלל. הטענות נגד החברים היו כי מכרו 16 דירות לרוכשים בתהליך שאינו דומה לקבוצת רכישה אך גם אינו משקף את חוקי היזמות. כך, הרוכשים לא צורפו לקבוצת הרכישה ולא זכו לזכות הצבעה כיתר החברים, אך העסקה גם לא שיקפה יזמות ולמרות שהדירה נמכרה להם במחיר סופי כספם לא הובטח בהתאם להוראות חוק המכר.
1 צפייה בגלריה
הדמיה פרויקט יונייטד שרונה
הדמיה פרויקט יונייטד שרונה
הדמיה פרויקט יונייטד שרונה
קבוצת הרכישה של יונייטד שרונה נאבקת כבר מספר שנים להקים את הפרויקט ואף הדיחה את המארגנים המקוריים ומינתה תחתם את חברת בסר של נחשון קיוויתי על מנת שתסייע להם להשלים את הפרויקט. במקרה זה הדגיש הממונה על חוק המכר כי כלל ההתקשרויות נעשו טרם מינויה של חברת ב.ס.ר כמנהלת הפרויקט). מסיבה זו מדובר בהקלה משמעותית היום וכך כל חבר בקבוצה ישלם סכום זניח של 1,300 שקל לעומת 9,500 בהתאם לקנס המקורי.
לאחר הטלת הקנס בשנה שעברה חברי הקבוצה הגישו ערר לוועדת ערר היושבת בבית המשפט המחוזי, וכעת משכו את הערר והסכימו על קנס מופחת ומתווה לתיקון ההפרות כפי שקבע להם הממונה.
במסגרת ההפרות שיתוקנו נקבע, כי אם עלויות הפרויקט יהיו נמוכות מההערכות אשר הוצגו לרוכשים טרם ההתקשרות, ההפרש בין עלות הבנייה האמיתית לבין המחיר שנגבה יעבור לקבוצה. התיקון במקרה זה הוא ביטול סעיף הרווח היזמי וכן הרוכשים ייהנו ממחיר המקסימום אשר נקבע להם וככל ועלויות הפרויקט יהיו נמוכות מהצפוי, מחיר הדירה יקטן באופן יחסי.
שינוי נוסף יהיה בזכויות הרוכשים שיזכו כעת לזכויות הצבעה באסיפה הכללית. בנוסף, על מנת לעמוד על האינטרסים של רוכשי הדירות בפרויקט, הקבוצה הוסיפה משקיף אחד של הרוכשים לנציגות הקבוצה. המשקיף יהיה חשוף לכלל האירועים הקורים בנציגות. כן, הקבוצה התחייבה שלא לבצע התקשרויות דומות בעתיד.
לדברי הממונה על חוק המכר, עמית גריידי, "ככל יזם נדל"ן בישראל, גם חברי קבוצות רכישה כפופים לחוק המכר. כאשר כספי רוכשי דירות עומדים בסיכון, מוטלת עלינו החובה לפעול על מנת לצמצם את הסיכון ולהגן על כספם. כך נעשה במקרה של רוכשי הדירות בפרויקט של יונייטד שרונה וכך יקרה בכל פרויקט בו כספים של רוכשי דירות יהיו בסיכון".