בצעד חריג היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מבקש לבטל פסק דין שניתן בנוגע לזכויות עובדים שהם אבות לילדים קטינים. היועמ"ש הגיש לאחרונה באמצעות פרקליטות המדינה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, אשר אישר הסדר פשרה במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה מטעם עובד לשעבר בתעש נגד תעש.
העובד לשעבר טען באמצעות עו"ד ארנון גרפי, כי תעש נוקטת מדיניות מפלה מאחר שלא נתנה לו וליתר האבות העובדים זכות הורית מסוג יום עבודה מקוצר ו/או תשלום שוויה הכספי, הניתנת לנשים המועסקות אצלה. התובענה הייצוגית הוגשה בשנת 2018 על ידי מהנדס שעבד בתעש עד יוני 2017 ובמהלך עבודתו נולדו לו שלושה ילדים. הוא טען כי הוא לא קיבל יום עבודה מקוצר, אף שגם אשתו לא קיבלה זכות זו במקום שבו עבדה. לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בארגון שבו זכאית עובדת "לזכות בקשר להורות" תהא זכות זו נתונה גם לעובד, אם בת זוגו לא ניצלה או קיבלה אותה במקום עבודתה. זכות כזו היא, בין היתר, יום עבודה מקוצר (תלוי בתקנון של כל ארגון) ועוד.
2 צפייה בגלריה
ועידת המשפט
ועידת המשפט
היועמ"ש, אביחי מנדלבליט
(צילום: מוטי קמחי)
מנגד, תעש הכחישה את טענת המבקש וטענה כי היא פועלת על פי הדין וכי במקרים בהם נעשית פנייה אליה בצירוף המסמכים הנדרשים ניתנת הזכות ההורית. תעש טענה בין היתר כי העובד לשעבר לא פנה אליה וכי הוא לא הוכיח כי נגרם לו נזק וכי שילם כספים (שעות צהרון או מטפלת) מאחר שלא קיבל את הזכות ההורית.
בהמשך הגיעו הצדדים להסדר פשרה שאושר על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב באוקטובר האחרון. על פי ההסדר שאושר, חברי הקבוצה הם עובדים אשר לא קיבלו זכות הורית מסוג יום עבודה מקוצר ועומדים בתנאים לקבלת הזכות. בנוסף, תעש תפעל להגברת היידוע בדבר האפשרות לממש את הזכות ההורית באמצעות עדכון כלל עובדי תעש בדבר אופן מימוש הזכאות לנשים וגברים על ידי שליחת הודעות דוא"ל במערכת הדואר הפנימית לכלל העובדים, פרסום בלוחות מודעות ועוד. כמו כן הוסכם כי תינתן הנחיה של כלל מנהלי משאבי אנוש בחברה ליידע כל אב עובד שנולד לו ילד בגילים 0-12 על זכותו ההורית.
היועץ המשפטי לממשלה התנגד להסכם הפשרה, אולם בית הדין האזורי לעבודה החליט לאשרו לאחר שקבע כי "ההסדר ראוי והוגן והוא מביא לתודעת מאות עובדי תעש את זכותם ההורית לקצר את יום העבודה".
היועץ המשפטי לממשלה, באופן יוצא דופן, החליט להגיש ערעור על פסק הדין שאישר את הסדר הפשרה לבית הדין הארצי לעבודה. במסגרת הערעור טען היועץ המשפטי לממשלה באמצעות עוה"ד אודליה גליק ומיכל לייסר מפרקליטות המדינה, כי יש לבטל את פסק הדין שאישר את הסדר הפשרה.
"היועץ המשפטי לממשלה מצא לנחוץ להגיש ערעור מטעמו על אישור הסדר הפשרה, מהלך שאינו בבחינת מעשה של יום ביומו, משעה שלדידו הסדר הפשרה שאושר אינו ראוי הוגן וסביר", נכתב. "הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים, עינינו רק בהגברת היידוע ביחס לעתיד אודות קיומה של זכות הורית לקיצור יום עבודה לעובדים שהם אבות. הפגם העיקרי שנפל בהסדר הפשרה בכך שההסדר אינו מעניק כל זכות או פיצוי לקבוצה בגין העבר".
2 צפייה בגלריה
עו"ד ארנון גרפי
עו"ד ארנון גרפי
עו"ד ארנון גרפי
(צילום: פוטו פראג')
לאחר שהוגש הערעור, הגיש המבקש באמצעות עו"ד ארנון גרפי בקשה לדחות את ערעור היועמ"ש על הסף. בבקשה טען כי "משמעות הגשת הערעור היא שפסק הדין טרם הפך לסופי, כהגדרתו בהסדר הפשרה, ולכן ביצועו איננו יכול לצאת אל הפועל. משמע, העיכוב ימשיך לפגוע באופן קשה בחברי הקבוצה שלא יזכו להטבה כספית משמעותית שהשיג הסדר הפשרה וזאת עד להכרעה בערעור.
"מעבר לכך, טעם מהותי נוסף שבגינו יש לקבוע בדחיפות מועד לדיון, מוקדם ככל הניתן, נעוץ בעובדה כי חלפו כשלוש שנים ממועד פתיחת ההליך בתחילת 2018, ובתיק העוסק במימוש זכויות סוציאליות של אלפי עובדים מדובר בהפסד מימוש של זכות הורית במשך תקופה מאד ארוכה, שגם פיצוי כספי בגין אי מתן קיצור שעות העבודה אינו באמת משקף ומפצה על הזמן שההורה היה יכול לבלות את ילדיו. בנוסף, הערעור המיותר הנוכחי מטעם היועמ"ש מהווה דחייה נוספת של ביצוע הסדר הפשרה, זאת לאחר שהצדדים המתינו כשנה לעמדת היועמ"ש".