בשיתוף בנק הפועלים
לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל חשיבות כלכלית עצומה, והם מהווים את אחד המרכיבים המרכזיים בצמיחת המשק הישראלי. יש להם משקל חברתי רב - הם תורמים לפיתוח הפריפריה, מספקים פרנסה ובכוחם לקדם ולפתח קהילות בכל רחבי הארץ ולחזק את המרקם החברתי של ישראל.
לקראת יום האישה שיחול בשבוע הבא (א') בדקנו מה חלקן של הנשים שמחזיקות בעסק עצמאי בישראל, איפה נמצאת המדינה שלנו בקידום נשים בעסקים ביחס לעולם, כמה נשים מרוויחות וכמה שעות הן עובדות? החלטנו לבדוק.