אוצר מהעבר: השינויים בגובה הריבית במרוצת השנים
(צילום: אבי חי)

ההחלטה להותיר את ריבית בנק ישראל בשיעורה הנוכחי, 0.1%, התקבלה הפעם ברוב דעות. רק אחד מחברי הוועדה המוניטארית סבר שבמצב הכלכלי הנוכחי יש להוריד את הריבית הבסיסית בישראל לראשונה לשיעור של אפס אחוזים. כך מתברר מפרוטוקול הדיונים לקביעת גובה הריבית במשק.
דיוני הוועדה מתקיימים בחשאיות ואסור למסור פרטים על דיוניה קודם לפרסום החלטת הריבית במועד שנקבע לכך מראש, מדי שישה שבועות. גם עם פרסום פרוטוקול הדיונים אין בנק ישראל מתיר לפרסם מי הצביע בעד ומי נגד ההחלטה הסופית שהתקבלה.
1 צפייה בגלריה
תמונת פרופ' אמיר ירון
תמונת פרופ' אמיר ירון
נגיד בנק ישראל הפרופ' אמיר ירון
(צילום: אלכס קולומויסקי)
מהפרוטוקול שפרסם היום (שני) בנק ישראל עולה, כי חמישה מחברי הוועדה סברו שיש להותיר את הריבית ללא שינוי בשיעור של 0.1%. הם סברו שרמה נמוכה זו של הריבית תומכת בהתאוששות הפעילות הכלכלית ובהחזרה מדורגת של האינפלציה אל טווח היעד, ובפרט לאור העובדה שבנק ישראל מפעיל כלים נוספים בשוק האשראי ובשוק המט"ח.
מהפרוטוקול עולה כי חבר ועדה אחד הצביע בעד הורדת הריבית לשיעור של 0%. הוא סבר ששיעור ריבית נמוך מ-0.1% מתאים יותר עקב עוצמת המשבר והפגיעה החריגה בעוצמתה ברמת התעסוקה.
הוועדה ציינה כי התוצאות החיוביות בניסויים לחיסונים נגד נגיף הקורונה מגדילות את האופטימיות באשר לחזרה מהירה של המשק לתוואי של צמיחה בשנה הקרובה. עם זאת, הפגיעה במשק ובפרט בשוק העבודה צפויה להיות ממושכת, ולכן הוועדה תמשיך להפעיל מגוון כלים כדי להעמיק את מידת ההרחבה של המדיניות המוניטארית ולהבטיח את המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים.
מפרוטוקול הוועדה עולה, בין השאר, כי הוועדה תרחיב את השימוש בכלים הקיימים, כולל כלי הריבית, ותפעיל כלים נוספים, ככל שתעריך שהדבר נדרש כדי להשיג את יעדי המדיניות המוניטארית, וכדי למתן את הפגיעה הכלכלית שנוצרה כתוצאה מהמשבר. ב"כלים הנוספים" עשויה להיכלל בעתיד גם הפחתה בריבית לשיעור אפס, כפי שהמליץ אחד חברי הוועדה.
הוועדה המוניטארית של בנק ישראל קובעת את הריבית בהליך שכולל שני דיונים - בפורום רחב ובפורום מצומצם. בפורום הרחב מוצגים תנאי הרקע הכלכליים הרלוונטיים להחלטה: ההתפתחויות במשק הישראלי - בצד הריאלי ובצד הפיננסי-מוניטארי - וההתפתחויות בכלכלה העולמית. בדיון זה משתתפים חברי הוועדה המוניטארית, נציגים בכירים מחטיבות הבנק השונות והכלכלנים מהחטיבות הכלכליות, המחקר והשווקים, שמכינים ומציגים את החומר לדיון.
בפורום המצומצם משתתפים חברי הוועדה המוניטארית ונציג חטיבת השווקים ובמסגרתו מציגות חטיבות המחקר והשווקים את השיקולים העיקריים שצריכים להנחות את קביעת המדיניות ואת האופן שבו הן רואות אותם. לאחר מכן מתנהל דיון על המדיניות המוניטארית, שבסופו מתקיימת הצבעה על שיעור הריבית. לפי סעיף 18 (ג) לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, ההחלטה על הריבית מתקבלת ברוב קולות של חברי הוועדה שמשתתפים בהצבעה.
חברי הוועדה המוניטארית של בנק ישראל הם פרופ' אמיר ירון, נגיד הבנק; יו"ר הוועדה, אנדרו אביר, המשנה לנגיד הבנק, וכן פרופ' ראובן גרונאו, פרופ' צבי הרקוביץ, פרופ' משה חזן ופרופ' מישל סטרבצ'ינסקי.