שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, רחמים כהן, קיבל היום (ראשון) תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חמש חברות הביטוח הגדולות כלל, מגדל, הפניקס, הראל ואיילון. זאת בטענה להימנעות מהוספה של ריבית על תגמולי ביטוח המשולמים על ידי חברות הביטוח. בשנת 2015 הוחלט על אישור התביעה כייצוגית, והיום ניתן פסק דין בתביעה הייצוגית לגופה.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
במסגרת התובענה נטען על ידי התובעים באמצעות עורכי הדין מיכאל בך ורון לדרמן ממשרד בך, לדרמן ושות', כי חברות הביטוח נמנעות, כמדיניות, מלהוסיף ריבית על תגמולי ביטוח המשולמים על ידן בכל ענפי הביטוח, בכל סוגי הביטוח, ובכל פוליסות הביטוח, ללא יוצא מן הכלל, וזאת בניגוד להוראת סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח.
1 צפייה בגלריה
אילוסטרציה
אילוסטרציה
אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
התובעים טענו כי בהתאם לסעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, סכומי הריבית שנצברים אצל חברות הביטוח על תגמולי הביטוח, בתקופה שהחל מתום 30 יום ממועד מסירת התביעה ועד למועד התשלום בפועל - שייכים למבוטחים, בעוד שבמשך שנים, חברות ביטוח שלשלו כספים אלה, המצטברים לסכומי עתק, לכיסן שלהן, במקום להעבירם למבוטחים.
עו"ד מיכאל בךעו"ד מיכאל בךצילום: עו"ד מיכאל בך
התובעים טוענים כי מעבר לסכומי ההשבה המשמעותיים המוערכים במאות מיליוני שקלים שחברות ביטוח צפויות להידרש להשיב למבוטחים, צדדים שלישיים ומוטבים בגין תקופה של כ-11 שנה, הרי שלפסיקה זו תהיה השפעה כמעט על כל אדם במדינה באשר היא צפויה לסייע לטפל ברעה החולה הנפוצה ביותר בשוק הביטוח - פרקטיקת ההתשה, ה"טרטור" וגרירת הרגליים בה נוהגות לטענת התובעים חברות ביטוח בעת שהן נדרשות לממש את הכיסוי הביטוחי שהובטח על ידן.
עו"ד רון לדרמןעו"ד רון לדרמן.
כידוע, המבוטחים משלמים במשך שנים את פרמיית הביטוח לחברת הביטוח, על מנת שביום פקודה, יוכלו לקבל את הפיצוי הדרוש להם כדי להתמודד עם מקרה הביטוח שחלילה יפקוד אותם - כך למשל, כאשר מבוטח נפגע בתאונה ואין ביכולתו לעבוד והוא נדרש לעבור טיפולים, הוא זקוק לכספי הביטוח מייד; כאשר מבוטח נקלע למצב רפואי המצריך ניתוח, הוא זקוק לכספי הביטוח מייד. התובעים טוענים כי לחברות הביטוח יש באופן מובנה אינטרס במקרים רבים לדחות את מועד התשלום כמה שיותר, תוך שהן מעכבות את תהליך ההכרעה בתביעה ואת התשלום למבוטחים, מבלי שהן משלמות את המחיר בגין התנהלות זו. חברות הביטוח דחו את הטענות נגדן.
בפסק הדין מהיום הורה בית המשפט המחוזי כי ימונה מומחה מטעם בית המשפט לשם קביעת הסכומים שיהיה על חברות הביטוח להשיב לציבור.
השופט קבע כי "התובענה הייצוגית מתקבלת. הגדרת הקבוצה היא: 'כל זכאי (מבוטח, מוטב או צד שלישי) אשר במהלך התקופה, שתחילתה שלוש שנים קודם להגשת התובענות וסיומה ביום מתן פסק דין זה (28.2.2021), קיבל מהנתבעות, שלא על פי פסק דין בעניינו, תגמולי ביטוח מבלי שצורפה להם ריבית כדין. 'יום מסירת התביעה' ממנו מתחיל מרוץ 30 הימים, שלאחריו תתווסף ריבית צמודה לתגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, הוא המועד שבו התקבלה לראשונה בחברת הביטוח או אצל סוכן הביטוח, לפי המוקדם, פנייה המעידה על כך, שהמבוטח (או צד ג' או המוטב) מעוניין לקבל את תגמולי הביטוח, ללא צורך בצירוף מסמך כלשהו. הודעה, להבחין מתביעה, היא כאשר המבוטח מודיע במפורש, שאינו מעוניין להפעיל את הפוליסה ולקבל תגמולי ביטוח וכי ההודעה היא למען הזהירות בלבד".