צפו במשדר הכלכלי של ynet בצל משבר הקורונה
(אורי דוידוביץ, חגי דקל)

בנק ישראל פרסם את היקף האשראי שהעניקו הבנקים במרץ האחרון: זינוק באשראי לעסקים גדולים לצד יציבות ואף צמצום באשראי צרכני ולעסקים קטנים.
המערכת הבנקאית העניקה בחודש מרץ אשראי בהיקף של 24 מיליארד שקל נטו, עלייה חודשית משמעותית של 2.3% המהווה 28% במונחים שנתיים. זאת לעומת ממוצע חודשי של 2 מיליארד שקל בחודשים ינואר ופברואר. העלייה מאפיינת את כל חמשת הבנקים הגדולים במערכת.
בנק יהב בירושלים המרחק בין הלקוחות לפקידים 2 מטרבנק יהב בירושלים המרחק בין הלקוחות לפקידים 2 מטר
בנק בעידן הקורונה - שומרים על מרחק 2 מטר
(צילום: משה מזרחי)
אלא שכפי שנחשף בכלכליסט, עיקר הצמיחה היא באשראי ללווים מסחריים ועסקיים - שקיבלו אשראי בהיקף 21 מיליארד שקל - עליה חודשית של 5.6% ושל 67% במונחים שנתיים. 30% מאשראי זה ניתן על בסיס ניצול מסגרות אשראי שהועמדו לחברות אלה ערב המשבר.
בתחום המשכנתאות נרשמה עלייה של 5 מיליארד שקל ביתרה בניכוי פרעונות - סכום המשכנתאות שניתנו במרץ עמד על 9 מיליארד שקל, מהגבוהים ביותר שניתנו בעשורים האחרונים. אשראי זה כולל גם אשראי צרכני לכל מטרה, שניתן במשכון דירה, ובהתבסס על ההקלה שאפשר הפיקוח על הבנקים בהוראת השעה לתקופת המשבר.
אלא שבאשראי צרכני חלה ירידה של כמיליארד שקל, ירידה של 0.7% שמשמעותה ירידה של 8% במונחים שנתיים. הירידה באשראי הצרכני דווקא לא אפיינה את כל הבנקים, ובחלקם נרשמה צמיחה בהיקף האשראי הצרכני. חלק לא מבוטל מהירידה נובעת מפירעונות של אשראי שהועמד בעבר, בתקופה בה חלק מהבנקים הגדילו מאוד את היקפי האשראי למגזר הצרכני.
באשראי לעסקים קטנים חלה ירידה של כ-900 מיליוני שקל (ינסיגה חודשית של 0.8%, ושל 10% במונחים שנתיים. בבנק ישראל מדגישים בהקשר זה כי הקרן העדכנית לעסקים בערבות המדינה הושקה על-ידי משרד האוצר רק ב-31 למרץ, ולכן השפעתה צפויה לבוא לידי ביטוי רק במהלך השבועות הקרובים.