תזכורת: התוכנית שתחליף את תמ"א 38 
(צילום: ירון ברנר)
הממשלה אישרה היום (א') בישיבתה יוזמה של שר הפנים, אריה דרעי, להקמת צוות שיגבש כלים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה באזורי סיכון בפריפריה. כך נודע ל-ynet. זאת, כחלק מהחוק החלופי שמקדם דרעי לתמ"א 38, שתוקפה צפוי לפוג בעוד פחות משנתיים. אישור הקמת הצוות מאפשר את פרסום תזכיר החוק החלופי להערות הציבור, שהיה אמור להתפרסם בחודש שעבר.
נזכיר כי בחודש ספטמבר האחרון הנחה השר דרעי את מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר, לקדם תזכיר חוק תכנון ובנייה שיאגד בתוכו רפורמות בתחום התכנון והבנייה - החשובות שבהן היא, כאמור, סיום תמ"א 38 והצגת חוק חלופי. זאת לאחר שמינהל התכנון כבר הודיע על ביטול תוקפה של התוכנית הארצית ומעבר למסלול של פינוי בינוי. אחת הבעיות המרכזיות שעלו עם היוודע על החוק החדש הייתה העובדה שגם הוא אינו מספק פתרונות להיעדר כדאיות כלכלית למיגון וחיזוק מבנים בפריפריה.
2 צפייה בגלריה
אדריכלות
אדריכלות
בניינים מיועדים לתמ"א בבית שאן
(צילום: גיל נחושתן)
היוזמה להקמת הצוות מבוססת על העובדה שהמנגנונים הקיימים כיום של תוכנית המתאר הארצית למיגון מבנים מפני רעידות אדמה אינם מספקים, כאמור, מענה ראוי באזורי סיכון סייסמיים מחוץ לאזורי הביקוש, כיוון שלא קיימת כדאיות כלכלית במקומות המועדים לרעידות אדמה בפריפריה.
במסגרת זאת, יפעל הצוות למציאת פתרונות מימון ומקורות תקציביים לצורך יישום המלצותיו ולאיגום משאבים. בהתאם להמלצת המועצה הארצית לממשלה לקדם תיקון חקיקה כחלופה לתמ"א 38, בכוונת משרד הפנים לקדם תיקון כזה כדי לאפשר חיזוק מבנים על ידי הרחבת סמכויות הוועדות המקומית לאשר תוכניות רלוונטיות, כך שהיתרי בנייה יינתנו לא ישירות מכוח תוכנית מתאר ארצית אלא במסגרת תוכניות מפורטות שיקודמו על ידי הרשויות המקומיות עצמן.
2 צפייה בגלריה
אריה דרעי
אריה דרעי
שר הפנים אריה דרעי
(צילום: שמוליק דודפור)
על פי הצעת ההחלטה, בראש הצוות הבין-משרדי יעמוד מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, וחבריו יהיו מנכ"ל משרד הביטחון, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, החשב הכללי, מנכ"לית מינהל התכנון, מנהל רשות מקרקעי ישראל, מנהל הרשות להתחדשות עירונית ומנהל הוועדה להיערכות לרעידות אדמה. לדיוני הוועדה יצורף נציג מטעם מרכז השלטון המקומי וההמלצות יוגשו לשר הפנים לאחר שיגובשו.
שר הפנים דרעי אמר עם אישור ההחלטה כי "תמ"א 38 לא מימשה את ייעודה בפריפריה. לכן יש להביא במקומה תוכנית חדשה ורלוונטית יותר, שתיתן את המענים הנדרשים. הנושא של חיזוק המבנים בפריפריה הוזנח במשך שנים, ובעצם ההחלטה לקחנו על עצמנו אחריות כבדה, אך מתבקשת. מוטב שנתחיל לפעול ויפה שעה אחת קודם".