במהלך חודש אוקטובר, החודש בו החלה החזרה מהסגר השני, ענפי התעסוקה העיקריים שנפגעו היו ענפי המכירות והשירותים. כך מדווח היום (רביעי) שירות התעסוקה. שיעורם בקרב דורשי העבודה החדשים עומד על 28%. בענפים אלו נכללים מוכרים בחנויות, מטפלים, סייעי הוראה, עובדי מסעדות, עובדי אבטחה, ניקיון ועוד.
בראש רשימת המקצועות בקרב דורשי העבודה החדשים שנרשמו בחודש אוקטובר נמצאים המוכרים בחנויות עם 7,367 דורשי עבודה, אחריהם עובדי מזכירות עם 6,279, מטפלים בילדים עם 5,617 ועובדי מסעדות עם 4,501. בנוסף, בחודש אוקטובר נרשמו 2,669 נהגי אוטובוס ומשאיות כדורשי עבודה חדשים.
חנויות הרחוב נפתחו- תורים בכניסהחנויות הרחוב נפתחו- תורים בכניסה
חנויות הרחוב נפתחו. תורים בכניסה
(צילום: משה מזרחי)
בעוד בספטמבר, חודש הסגר השני, עמד שיעורם של עובדי ענפים אלו על 35.3% מכלל דורשי העבודה החדשים, הרי שבאוקטובר שיעורם אמנם השתפר אך לא בעצימות המצופה ועומד כעת על 27.9% מכלל דורשי העבודה החדשים. כאשר משווים את נתוני אוקטובר לנתוני חודשי החזרה לשגרה מהסגר הראשון, אפריל ומאי, המצב מדאיג עוד יותר - 27.9% באוקטובר לעומת 21.9% ו-21.1% באפריל ומאי, בהתאמה.
לצד זאת, יש לשים לב שעובדי המכירות והשירותים מהווים גם את הקבוצה העיקרית בקרב החוזרים לעבודה בחודש אוקטובר ומהווים 31.3% מהם. מדובר בעלייה משמעותית ביחס לספטמבר אז עמד שיעורם על 23.5%. כמו כן, שיעורם גבוה גם בהשוואה לחודשים אפריל ומאי, אז הוא עמד על 23.5% ו-30.3%, בהתאמה.
תזכורת: פרופ' אבי שמחון באולפן ynet
(צילום: משה מזרחי, אורי דוידוביץ)

נתון בולט נוסף הוא הירידה הדרמטית בשיעור העובדים האקדמאיים בקרב החוזרים לעבודה, אשר בספטמבר היוו 35.2% ובאוקטובר 18.7% בלבד. יצוין, כי גם בשיעור העובדים האקדמיים בקרב הנרשמים כדורשי עבודה ישנו הבדל בין ספטמבר ואוקטובר, אם כי קל יותר - 14.5% בספטמבר לעומת 16.5% באוקטובר. עוד יצוין, כי בין ספטמבר לאוקטובר נרשמה עלייה של 87% בשיעור שמפעילי המכונות ומרכיבי המוצרים בקרב החוזרים לעבודה, מ-4.5% בספטמבר ל-8.4% באוקטובר.
רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "החזרה המדורגת לשגרה מבשרת על מגמת שיפור, ועלינו להוסיף ולחזק אותה. עלינו לחזק את מנגנוני התמך והתימרוץ למעסיקים, לעובדים ולדורשי עבודה להישאר בשוק העבודה ולחזור אליו, זאת באמצעות חיזוק הקישוריות לשוק העבודה בדמות מענקי עידוד למעסיקים, קורסי הכשרות מקצועיות, אימונים וניצול זמן לשיפור מיומנויות של דורשי העבודה. אך באחרונה, קידמנו שורת צעדים בנושא כדוגמת הקול הקורא בשיתוף התאחדות התעשיינים להכשרה מקצועית בענפי התעשייה".