האם חברת החשמל פועלת באופן מהיר מדי בשליחת מכתבי התראה לפני חוב ובניתוקים מרשת החשמל? בקשה לאישור תביעה ייצוגית חדשה, שהוגשה על ידי שני לקוחות לבית המשפט המחוזי מרכז ביום חמישי האחרון מבקשת לבדוק בדיוק את זה. לפי הבקשה, שהוגשה באמצעות עו"ד ניצן גדות ממשרד עורכי הדין רדעי-גדות, חברת החשמל מפעילה אמצעי גבייה נגד לקוחותיה שלא כדין, ואף מחייבת אותם בהוצאות.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
בבקשה נטען כי חברת החשמל מודעת להפרות ועל כן כבר זיכתה מיוזמתה חלק מהצרכנים בגין חלק ניכר מהחיובים שבהם חויבו ביתר, כולל את שני הצרכנים שהגישו את הבקשה וזוכו על חלק ממכתבי ההתראה שקיבלו. יחד עם זאת, נטען בבקשה, מדובר בזיכויים שאינם מלאים, כך שנותרו חיובים רבים שבוצעו ביתר, ללא זיכוי.
2 צפייה בגלריה
חברת החשמל
חברת החשמל
חברת החשמל
התביעה מוגשת בשמם של כל הצרכנים שננקטו כלפיהם הליכי גביה שלא כדין במהלך שבע השנים שקדמו לה ובתוכם גם צרכנים שהחברה פגעה באספקת החשמל לביתם או ניתקה אותם, להם שמורה הזכות לתבוע את החברה עבור נזקים נוספים.
2 צפייה בגלריה
מכתב התראה של חברת החשמל
מכתב התראה של חברת החשמל
מכתב התראה של חברת החשמל
התובעים מבקשים לפצותם בסכומים שנגבו מהם ביתר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. לפי הבקשה, גובה הוצאת מחיר מכתב התראה עומד על 13.63 שקל כולל מע"מ וחיוב בגין ניתוק וחיבור מחדש עומד על סך של כ-149.81 שקל. עקב כך, סכום התביעה הכולל עומד על כ-29 מיליון שקל, המחושב עבור 2.5 מיליון צרכנים, מתוכם 80 אלף מנותקים.
בבקשה לבית המשפט נטען כי חברת החשמל לא פועלת לפי מתווה מדורג של פנייה לחייבים, אליו היא מחויבת על פי אמות המידה שפרסמה רשות החשמל להליכי גבייה ואף ניתקה צרכנים מהרשת שלא כדין, כשמדובר בשירות חיוני ובסיסי. לחברה הסמכות לגבות ללא היזדקקות להוצל"פ.

"הוצאת התראות בניגוד למתווה"

עוד נטען כי בניגוד למתווה, בו כל צעד שננקט מול חייבים תלוי בצעד שקדם לו, החברה איננה שולחת הודעה מוקלטת לצרכניה המאחרים לשלם את חשבון החשמל, למרות שמספר הטלפון שלהם רשום אצלה והיא מוציאה ללקוחותיה התראה ראשונה מבלי לשלוח קודם לכן הודעה מוקלטת ולעיתים אף עוד בטרם חלפו 10 ימים מהמועד האחרון לתשלום חשבון החשמל.
בנוסף, נטען בבקשה, קיימים מקרים שבהם ההתראה הראשונה אינה נשלחת בדואר אלא באמצעים דיגיטלים בלבד, בניגוד למתווה הנדרש לטיפול בחובות. החברה אף איננה שולחת את ההודעה המוקלטת השנייה לצרכניה שמספר הטלפון שלהם רשום אצלה ומוציאה התראה שנייה מבלי שמילאה אחר אבני הדרך הנ"ל ואף במקרים רבים - ההתראה השנייה יוצאת בטרם חלפו 58 ימים מהמועד האחרון לתשלום חשבון החשמל, בניגוד למתווה.
טענה נוספת שעולה מן הבקשה היא על כך שבמשך תקופה ממושכת, לכל הפחות עד ספטמבר 2018, נוסח ההתראות של חברת החשמל היה בעברית ולא גם בערבית, רוסית ואמהרית כנדרש.
על פי הבקשה לבית המשפט חברת החשמל הפרה את המתווה גם כשמדובר ללקוחות בתעריף שאינו ביתי. בעניינם של אלה נקבע מתווה לפיו בחלוף שבעה ימים לפחות מהמועד האחרון לתשלום חשבון החשמל - על חברת החשמל לשלוח בדואר לצרכן התראה, בארבע שפות, שהצרכן מחויב בגינה, ובחלוף שבעה ימים נוספים - רשאית חברת החשמל לנתק את אספקת החשמל לצרכן. לעיתים קרובות ההתראות נשלחות מוקדם מדי ולא בארבע שפות.
מחברת החשמל נמסר בתגובה: "החברה תלמד את הבקשה ותגיש את תגובתה לבית המשפט".