חלק מחוק מילצ'ן מתבטל. הצעת החוק להגברת השקיפות במערכת המס אושרה היום (ב') בוועדת הכספים של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. המשמעות היא שיבוטל הפטור מדיווח על הכנסות בחו"ל לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים. יחד עם זאת, הם עדיין יהיו פטורים בישראל מתשלום מס על הכנסותיהם בחו"ל לתקופה של 10 שנים מיום עלייתם לישראל.
ועדת הכספים של הכנסת אישרה בכך היום לקריאה שנייה ושלישית כאמור את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה, לשם הגברת השקיפות בדיני המס ועמידה בדרישות בינלאומיות בעניין חילופי מידע. מטרת החוק היא הגברת השקיפות המיסויית בישראל לשם מלחמה בהון השחור, ולמניעת הערכה שלילית של ישראל על ידי ארגון ה-Global Forum וכניסה של ישראל לרשימה השחורה של האיחוד האירופי.
1 צפייה בגלריה
ארנון מילצ'ן
ארנון מילצ'ן
ארנון מילצ'ן
(צילום: GettyImages)
על פי הצעת החוק יבוטל הפטור שניתן כיום לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, מדיווח על הכנסות שהופקו מחוץ לישראל במשך 10 שנים מהמועד שבו היו לתושבי ישראל. עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים יוסיפו להיות זכאים לפטור ממס על הכנסות אלו אולם יחויבו בדיווח עליהן, לגבי מי שהיה לעולה החל מ-1.1.26.
עוד נקבע בהצעת החוק כי נאמן ישראלי יהיה חייב בדיווח על הקמת נאמנות שכל היוצרים וכל הנהנים בה אינם תושבי ישראל, לגבי בעלי השליטה בה. כמו כן, נאמן החייב בדוח שנתי למס הכנסה יחוייב גם לצרף מידי שנה לדוח השנתי שלו דיווח לגבי היחידים שהם בעלי השליטה הסופיים בנכסי הנאמנות, כלומר, כל מי שמחזיק בבעלות או בשליטה מהותית על נכסים אלה או ביכולת להפעיל שליטה אפקטיבית עליהם, עבור שנת המס 2025 ואילך.
עוד קובעת הצעת החוק כי ניתן יהיה להעביר לרשות המיסים מידע הכולל את פרטי הלקוח ואת זהות הנהנה ובעל השליטה בחשבון ממוסדות פיננסיים כדי שרשות מס זרה תוכל לברר, במסגרת בקשות לחילופי מידע בינלאומיים, את חבות המס של בעל החשבון בישראל, החל מאוקטובר 2024.