בעקבות הטבח ב-7 באוקטובר הוגשו עד עתה 724 בקשות לצו ירושה של חללים, מתוכם ניתנו כבר כ-450 צווים בזמן מהיר כך שלוחות הזמנים למתן צווים קוצרו בכ-50% וניתנים בממוצע תוך 18 יום.
צו ירושה הוא צו משפטי שניתן במקרה שהמנוח לא הותיר צוואה, המצהיר על יורשיו של המנוח ועל חלקם בעיזבון. הצו יכול להינתן על ידי רשם הירושה, או על ידי בית משפט לענייני משפחה או על ידי בית דין דתי. הרוב המוחלט של הצווים ניתן על ידי רשם הירושה. היורשים על פי צו ירושה מכונים יורשים על פי דין והם חולקים בעיזבון בהתאם להוראות חוק הירושה.
1 צפייה בגלריה
חתימה על צוואה
חתימה על צוואה
חתימה על צוואה
(shutterstock)
כמו כן מנתוני הממונה על ענייני ירושה באפוטרופוס הכללי עולה כי בימים האחרונים הוגשו 26 בקשות לקיום צוואה, מתוכם ניתנו 12 צווים. מדובר במקרים בו החלל הותיר צוואה. יש להדגיש כי מדובר בצווים שניתנו בהקשר לנרצחים וחללים מפרוץ אירועי המלחמה ב-7 באוקטובר בלבד (המסיבה ברעים, נרצחים בעוטף וחיילים).
עו"ד בן ציון פיגלסון, האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה, מסביר כי "עובדי האפוטרופוס הכללי ורשם הירושה התגייסו במסירות רבה לליווי המשפחות תוך הסרת חסמים שהתעוררו כדי להעניק את השירות הטוב ביותר למשפחות השכולות בשעתן הקשה. ניתנו פתרונות מקצועיים החל משלב הגשת הבקשה ועד מתן הצו תוך שימוש בכלים משפטיים מגוונים כגון מינוי מנהל עיזבון מטעם המשפחה והוצאת צווים המאפשרים לבני המשפחה לנהל בהחלטה שיפוטית את נכסי החטוף".
עו"ד בנצי פיגלסוןעו"ד בן ציון פיגלסון

בעקבות מלחמת חרבות ברזל רשם הירושה במשרד המשפטים הקים מערך חירום לטיפול בבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה למשפחות החללים והנרצחים במלחמה.
בתחילת חודש נובמבר, אושר סופית תיקון לחוק הירושה שמקל משמעותית את סדרי הירושה של נרצחי ונופלי המלחמה. הכנסת אישרה בקריאה שלישית תיקון לחוק הירושה. מטרת התיקון היא להקל על הליכי הירושה של הנרצחים בהתאם למורכבויות הנובעות מאירועי ה-7 באוקטובר. למעשה, חוק הירושה תוקן לטובת משפחות נרצחי וחללי המלחמה ונועד להקל עליהם בתהליך קבלת הצווים וחלוקת העיזבון, בצורה גמישה ובהתאם לרצון המשפחות. התיקון מאפשר, בין השאר נוכח המציאות הקשה במסגרתה נרצחו לעיתים שני בני משפחה או יותר ביחד, לקבוע חלוקה אחרת של העיזבון בין היורשים, ואף מעניק לרשם לענייני ירושה סמכות לעשות כן, במקרים המתאימים.