הבנקים מקבוצת הבינלאומי ומזרחי טפחות פרסמו הבוקר (ג') את הדוחות הכספיים שלהם לשנת 2023: בנק מזרחי-טפחות מדווח על הכנסות של 14.780 מיליארד שקל, רווח נקי של 4.910 מיליארד שקל, לעומת 4.472 מיליארד שקל בשנת 2022, גידול של 9.8%. הבנק יחלק דיבידנד של 209.4 מיליון שקל המהווים 20% מרווחי הרבעון הרביעי של 2023. סך הדיבידנד בגין רווחי 2023 – כ-1.274 מיליארד שקל.
לפי הודעת הבנק, נתונים אלה משקפים את המשך הצמיחה בפעילות הבנק ובסעיפי המאזן המרכזיים, גם בהשוואה לשנת 2022 וגם בראייה רב-שנתית.
1 צפייה בגלריה
(צילום: עידו ארז ורויטרס)
האשראי לציבור הסתכם בסוף השנה בכ-325.3 מיליארד שקל, לעומת סכום של כ-307.5 מיליארד שקל בסוף שנת 2022. מדובר בגידול של כ-6%. פיקדונות הציבור הגיעו לסכום של כ-358.5 מיליארד שקל ב-31 בדצמבר 2023, בהשוואה לכ-344.5 מיליארד שקל בסוף דצמבר אשתקד - עלייה של כ-4%. ההון העצמי של הבנק טיפס לכ-27.5 מיליארד שקל לעומת כ-23.8 מיליארד שקל בתום שנת 2022 (גידול של כ-15.5%).
גם הבנק הבינלאומי פרסם הבוקר את הדוחות הכספיים ל-2023, בהם דיווח על רווח נקי שמסתכם בשנת 2023 ב- 2.172 מיליארד שקל, גידול של 30.3% בהשוואה לשנת 2022. ברבעון הרביעי של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-499 מיליון שקל, גידול בשיעור של 9.7% ביחס לרבעון השלישי של 2023 וקיטון בשיעור של 6.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו ב- 6.618 מיליארד שקל, גידול של 22.2% בהשוואה לשנת 2022. דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 269 מליון שקל.
אתמול פרסם בנק דיסקונט את הדוחות השנתיים ולפיהם הרווח הנקי שלו הסתכם בשנת 2023 ב-4.2 מיליארד שקל לעומת 3.5 מיליארד בשנת 2022, גידול של 19.9%. עוד דווח על חלוקת דיבידנד בשיעור של 20% מרווחי הרבעון הרביעי של שנת 2023, בסך של 184 מיליון שקל. ביום ראשון פרסם בנק הפועלים את דוחותיו, לפיהם 2023 הייתה שנת שיא לבנק, כאשר הרווח הנקי הגיע ל-7.4 מיליארד שקלים.
יצוין שבבנק ישראל ובוועדת הכספים עוקבים מקרוב אחר המשך חלוקת הדיבידנדים גם בתקופת המלחמה.