פרסום ראשון: בית המשפט המחוזי בחיפה אישר (שלישי) למכור את נכסי ופעילות חברת "סיפקו אונליין", הבעלים של אתר הנעלים שוז אונליין, לחברת שסטוביץ תמורת 600 אלף שקל והעסקת עובדים נוספים של החברה. בכך לא קיבלה השופטת בטינה טאובר את המלצת נאמן האתר שהמליץ למכור אותה לחברת טי אם 12.
השופטת טאובר הוציאה במחצית חודש מאי צו עיכוב הליכים לחברה ומינתה לה את הנאמן עו"ד יוסי בן נפתלי ממשרד עו"ד מטרי מאירי וכט ושות'. חברת סיפקו אונליין היא פלטפורמה למכירת מוצרי אופנה ונעליים באינטרנט דרך האתר shoesonline, שהוא אתר הנעליים הגדול בישראל.
1 צפייה בגלריה
דקל סטולרו ויוסי כראדי
דקל סטולרו ויוסי כראדי
מייסדי שוז אונליין: דקל סטולרו ויוסי כראדי
(אלעד גרשגורן)
במסגרת הבקשה שהגישה החברה באמצעות עו"ד אמיר דולב ממשרד מיתר נטען כי החברה נקלעה לקשיים עקב משבר כלכלי שפגע ביכולתה לגייס כספים. עוד נטען כי החברה היא חדלת פירעון ונצברו לה התחייבויות לספקים שמועד תשלומם חלף, בסך מוערך של כ-9.7 מיליון שקל וכן טרם שולמו משכורות לעובדים לחודש אפריל 2024 בסך כולל של כ-327 אלף שקל, וזאת בנוסף לחובות נוספים לעובדים בגין גמר חשבון וכן חוב כולל בחשבונות הבנק של החברה של כמיליון שקל. את שסטוביץ ייצגה עו"ד שירלי יפרח-אזור ממשרד ליפא מאיר.
חברת ש. שסטוביץ היא אחת מבעלות המניות בחברה המפעילה את אתר שוז אונליין. בהצעתה הציעה שסטוביץ כי תעסיק את דקל סטולרו שכיהן כמנכ"ל החברה והוא בעל מניות בה. סטולרו התחייב לשלם מיליון שקל לנושים המחזיקים בערבות אישית וזאת במשך תקופה של עד 3 שנים, כאשר שסטוביץ הודיעה בהצעה כי תעסיק את סטולרו לתקופה של לפחות 3 שנים על מנת לאפשר לו לעמוד בהתחייבות זו.
לפני הדיון בבית משפט שהתקיים אתמול הוגשו מספר התנגדויות לאישור המכירה לחברת טי אם 12 . מנגד טענה טי אם 12 כי בית משפט אינו תחליף להתמחרות ולא ניתן ליצור הליך סרק משפטי כדי לשנות את תוצאת ההתמחרות שביצע הנאמן. הצעתה של טי אם 12 עמדה על 650 אלף שקל. הנאמן סבר כי על רקע העובדה שההצעה הכספית של חברת טי אם 12 גבוהה ב-50 אלף שקל יש להעדיפה. למרות זאת, השופטת טאובר אישרה את המכירה לשסטוביץ וציינה כי "לנוכח הפער הקטן מאוד בתמורת הממכר העומד על 50 אלף שקל בלבד ושעה שהעסקתו של סטולרו על ידי חברת שסטוביץ לפחות למשך 3 שנים עשויה לאפשר בידו לגייס סכום של מיליון שקל לטובת הנושים הערבים וכאשר הצעת שסטוביץ אכן תאפשר המשך העסקת עובדים נוספים של החברה בין שורותיה, ראיתי לאשר את חברת ש. שסטוביץ כזוכה בהתמחרות והנני מאשרת לנאמן להתקשר עם חברת שסטוביץ בהסכם המכר".