קרן הפיצויים פתחה היום (שני) את האפשרות להגשת בקשות למענק לינואר-אפריל 2024 עבור עסקי תיירות בגליל העליון, במערב לכיש ובמערב הנגב, שנפגעו כתוצאה מהמלחמה. זאת אחרי החלטת הממשלה בנושא בשבוע שעבר. את הבקשה יוכלו בעלי העסקים להגיש בצורה מקוונת באתר רשות המיסים.
רשימות מלאות של היישובים הזכאים בגין כל תקופה מופיעות בדף השירות באתר רשות המסים. עסק תיירות מוגדר כבית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית הארחה או אטרקציה כהגדרתה בסעיף 40א לחוק עידוד השקעות הון התשי"ט-1959.
1 צפייה בגלריה
נמל עכו
נמל עכו
נמל עכו. גם עסקי תיירות בעיר יוכלו להגיש בקשה לקבלת פיצויים
(צילום: עידו ארז)
כדי להגיש את הבקשה, בעל העסק צריך להיכנס למערכת, להזדהות ולבחור באפשרות "נזק עקיף". לאחר מכן עליו לבחור בתקופה הרלוונטית ולאחר מכן באפשרות "מענק סיוע לישובים מוטי תיירות/ישובים נפגעים בצפון", אם מגישים בקשה למענקים בגין החודשים ינואר-פברואר 2024, או באפשרות "מענק לעסקי תיירות ברשויות סמוכות לחימה ממושכת", אם מגישים בקשה למענקים בגין החודשים מרץ-אפריל 2024.
תנאי הסף לקבלת פיצויים הם מחזור של 12 אלף שקל עד 400 מיליון שקל, וירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות בין החודשים ינואר-פברואר 2023 לחודשים ינואר-פברואר 2024, או בין החודשים מרץ אפריל 2023 לחודשים מרץ אפריל 2024, לפי העניין. עבור עסקים שלא היו פעילים עדיין בחודשים ינואר-אפריל 2023, יבוצע החישוב על ידי השוואת מחזור העסקאות בחודשים הרלוונטיים בשנת 2024 לממוצע המחזורים מיום פתיחת העסק ועד ל-31 באוגוסט או 30 בספטמבר 2023, בהתאם לשיטת הדיווח למע"מ. למענק זכאים רק עסקים שנפתחו לפני ה-30 בספטמבר 2023.
על מנת שהמערכת תוכל לחשב את גובה המענק, על בעלי העסקים להגיד דוח תקופתי למע"מ בגין החודשים שעבורם נדרש המענק, ודוח ניכויים ככל שמבקשים מענק בגין הוצאות שכר, לפני הגשת בקשה במערכת.
כזכור, בשבוע שעבר אישרה הממשלה את המתווה לפיצוי תעשיית התיירות, גם ברשויות סמוכות לחימה. זאת לאחר ששר התיירות חיים כץ הגיע להסכמות עם האוצר לפיהן יתווספו למתווה הפיצויים עסקים מערים ויישובים שאינם צמודים לגבולות, שנפגעו מירידה במספר התיירים שמגיעים אליהם בשל המלחמה.
בצפון נוספו למתווה הפיצוי בין היתר צפת, עכו, משמר הירדן, בית ג'ן, ראש פינה ואיילת השחר. במערב הנגב ובמערב לכיש נוספו אשקלון, נתיבות ומועצות אזוריות חוף אשקלון, אשכול ובני שמעון. התוכנית תובא לאישור הממשלה בתמיכת השר כץ, לאחר שהשר כץ הסיר את התנגדותו להצעת האוצר, שבמקור התייחסה לשיפוי עסקי התיירות בצפון במועצת גליל עליון בלבד. עלות הכנסת היישובים הנוספים למתווה מוערכת בכ-200 מיליון שקל.