ועדת הכספים אישרה את הארכת תקנות הפיצוי לעסקים בצפון הארץ לחודשים ינואר פברואר. התקנות מעגנות את הארכת מתווה הפיצויים לצפון הארץ, כך שיחול גם בחודשים ינואר ובפברואר 2024.
במסגרת התקנות, יישובי קווי העימות בצפון יהיו זכאים לאותה מסגרת פיצוי מוגדלת שחלה לגביהם עד סוף חודש דצמבר, קרי פיצוי מלא במסגרת מסלול מחזורי העסקים. יישובי רמת הגולן יהיו זכאים לפיצוי מלא בהתאם למסלול האדום בתחומי תיירות והחקלאות, ובהתאם להחלטת ממשלה שהתקבלה לאחרונה, יינתן באזור זה מענק הוצאות קבועות לתחומים שאינם בגדר תחומים אלה.
1 צפייה בגלריה
תרגיל הגברת מוכנות כוחות צה״ל בגבול הצפון
תרגיל הגברת מוכנות כוחות צה״ל בגבול הצפון
גבול הצפון
(צילום: דובר צה"ל)
לצד תוספת חמישה יישובים לגדר ישובים הזכאים לפיצוי במסגרת מסלול מחזורים מלא, ירד מספר הישובים לגביהם חל מסלול המחזורים, נוכח כך שרשות המיסים קובעת את הקריטריונים על סמך הנחיות פיקוד צפון ופיקוד העורף, הנשענות על פעילות צבאית משמעותית בישובים, המצאות כוחות צבא, הימצאות סוללות ארטילריה, סגירת והגבלת צרי תנועה, ובמסגרת אלה נמצא כי בחלק מהישובים פעילות זו קטנה בחודשים ינואר פברואר בהשוואה לחודשים שקדמו להם.
לצד כך, יישובים שיצאו מגדר הגבלות אלה, נכללים בתקנות בגדר יישובי ספר, כך שעסקים, ובעיקר עסקי חקלאות או תיירות, יהיו זכאים לפיצוי בהתאם למסלול האדום, בעקבות הפסקת פעילותם.
במהלך הדיון מתחו חברי הוועדה וכן בעלי תפקידים ותושבים מהצפון ביקורת נוקבת על השינוי במספר הישובים הזכאים לפיצוי במסלול המחזורים המלא, וברשות המיסים ציינו מנגד כי הם פועלים בצורה נמרצת כדי למצוא תבחינים נוספים שיכלילו עוד יישובים בגדר הזכאות.
חברי הוועדה התלבטו ממושכות במהלך הדיון האם לאשר את מתווה הפיצויים נוכח כך, או להמתין לתיקונו, לבסוף בעקבות התחייבות האוצר ורשות המיסים לבחון שוב את הדברים לעומקם, לא להתעלם מאף פרמטר הגורם לפגיעה כלכלית בעסקים, ולהביא בהקדם תיקונים לשם הרחבת המתווה בנוגע לישובים שימצאו לגביהם קריטריונים מתאימים, החליטו חברי הוועדה לאשר את התקנות, כאשר הם מדגישים כי בבסיס ההחלטה עומד הרצון שלא לעכב ולפגוע בעסקים הרבים שכן נכללים במתווה הפיצויים וממתינים תקופה ארוכה לפיצויים.
יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני סיכם את הדיון: "הצפון מושבת, אישרנו את המתווה בלב כבד, אנחנו לא בטוחים שעשינו נכון, אך ראינו את האנשים והעסקים במצוקה, רעבים ללחם. אני מבקש שתעמדו בדברים, בתוך שבוע לתת לנו תשובה על כלל הנושאים שעלו כאן. התנהגות הממשלה בנושא הזה לא ראויה בכלל, אני מבקש תשובה בתוך שבוע".