בנק ישראל הודיע היום (ב') כי אין לגבות יותר מעמלה תפעולית אחת בעת פירעון מוקדם של משכנתא בבנקים המעניקים הלוואות לדיור. העמדה הוצגה לבקשת בית המשפט במסגרת דיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי. מהבנק נמסר כי הוא שוקל להורות לבנקים להחזיר רטורואקטיבית עמלות שכבר נגבו מהלקוחות עד כה, בהתאם להחלטת בית המשפט לגבי התביעה הייצוגית.
>> לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים בכלכלה - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
(צילום: shutterstock)
חלק מהבנקים גובים מזה שנים מספר עמלות תפעוליות שונות מלקוחות שמבקשים לבצע פירעון מוקדם של משכנתאות, בעיקר אם הלוואת הדיור מורכבת, כמו כמעט בכל המקרים, ממסלולים שונים של ריביות, הצמדות ותקופות זמן. משמעות הודעת בנק ישראל היא כי על הבנקים לגבות מעתה אך ורק עמלה תפעולית אחת בגין פירעון מוקדם של משכנתא, וכי אין לגבות עמלות בגין מסלולים שונים של ההלוואה.
לפי פקודת הבנקאות משנת 1941, זכותו של מי שקיבל הלוואת משכנתא מתאגיד בנקאי לפרוע את ההלוואה לפני המועד שהוסכם בין הצדדים, אם התקיימו התנאים הקבועים בדין.
בהתאם לצו הבנקאות לגבי פירעון מוקדם של הלוואה לדיור שנלקחה לאחר שנת 2002, נקבע כי תאגיד בנקאי רשאי להתנות את הפירעון בתשלום עמלות שונות. אחת מעמלות אלו היא "עמלה תפעולית" אשר לא תעלה על סכום של 60 שקל.
סוגיית הגבייה של עמלה תפעולית בגין פירעון מוקדם של הלוואה לדיור נדונה בבית המשפט בתביעה נגד בנק לאומי למשכנתאות. במסגרת הדיון בבקשת אישור התובענה הייצוגית, הוגשה עמדת הפיקוח על הבנקים שהייתה חד משמעית ולפיה, במקרה שבו לקוח מבקש לבצע פירעון מוקדם של הלוואה לדיור, גם אם סכום ההלוואה מורכב ממספר מסלולי שיערוך, רשאי הבנק לגבות בגין פעולת הפירעון המוקדם עמלה תפעולית אחת בלבד.
עוד הובהר כי עמלה זו היא בסכום קבוע, אשר נועד לממן את הפעולות שהבנק נדרש לבצע לצורך ביצוע פירעון מוקדם. זאת, בשונה מהעמלות האחרות המפורטות בצו, שנועדו להוון את הסכום למועד הפירעון המוקדם כחלק מניהול הסיכונים של הלווה ושל התאגיד הבנקאי, ולכן נגזרות מסכום ההלוואה ומשיעורי הריביות.
בכדי לוודא כי כלל הבנקים בישראל המעניקים הלוואות לדיור פועלים בהתאם לעמדת הפיקוח מכאן והלאה, פירסם בנק ישראל לציבור עמדה זו במסגרת מכתב פיקוחי שנשלח לכל המערכת הבנקאית.
בהתייחס להשבת העמלות התפעוליות, ככל שנגבו עד כה מהלקוחות, ציין הפיקוח על הבנקים כי הוא בוחן את הנושא, בין היתר בהתאם להחלטות שיתקבלו בסוגיה זו בתיק הנדון בבית המשפט, אשר עדיין תלוי ועומד לפני החלטה של בית המשפט.