משרד הביטחון, הביטוח הלאומי ומנהלת החטופים והנעדרים והשבים ומשפחותיהם במשרד רה"מ, הודיעו היום (ו') כי חוק פדויי שבי שחוקק לפני שני עשורים עבור חיילים ששבו משבי האויב, צפוי להתעדכן ולהשתנות בחקיקה בעקבות אירועי 7 באוקטובר תוך הרחבה משמעותית של המענה הניתן לחטופים ששבו משבי האויב.
כיום חוק פדויי שבי מעניק תגמול חודשי של 1,375 שקל לכלל פדויי השבי, לרבות החטופים שחזרו מעזה. לאחר עבודת מטה משותפת הוחלט לקדם תיקון לחוק במסגרתו הסכום יעלה לכ-2,600 שקל.
1 צפייה בגלריה
עצרת  אחדות - עם ישראל על כל גווניו קורא לשחרור החטופים
עצרת  אחדות - עם ישראל על כל גווניו קורא לשחרור החטופים
עצרת לשחרור החטופים
(צילום: טל שחר)
כמו כן, החטופים מה-7 באוקטובר שחזרו ארצה יקבלו באופן מיידי וללא ועדות רפואיות זכויות כשל נכה צה"ל בדרגת נכות 50% בשל פוסט טראומה. מדובר בסל סיוע הכולל תגמול חודשי בסך 2,600 שקל וסל זכויות ומענים נוספים, בהם: סיוע בדיור, רכב, טיפולים רפואיים ושיקום מקצועי.
באפשרות החטופים שחזרו לביתם לפנות לוועדה רפואית לצורך הכרה בפגיעות נוספות או בהחמרה ודרגת הנכות תחושב בהתאם, כך שיקבלו זכויות בהתאם לדרגת הנכות העדכנית ולא פחות מ-50%.
כלומר, סך הסיוע הכספי, רק מתוקף חוק פדויי שבי (לא כולל הסיוע הנוסף הניתן מטעם משרד הביטחון והביטוח הלאומי מתוקף חוק התגמולים לנפגעי איבה וחוק הנכים) יעלה מכ-1,375 שקל ל-5,200 שקל מידי חודש במקביל לסיוע והטבות נלוות.
הצעת החוק התפרסמה להערות הציבור לתקופה של 14 יום, שלאחריה תונח ההצעה לאישור הממשלה והכנסת.
ככל שהצעת החוק תאושר בכנסת, התשלום לחטופים מ-7 באוקטובר ששבו ארצה יהיה רטרואקטיבי ממועד ההכרה.
כאמור, זאת במקביל לקצבה חודשית וסיוע נוסף במסגרת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה המזכים, בין היתר, בתשלומי תגמול טיפול רפואי (תט"ר) בחצי השנה הראשונה הנעים בין 7,000-9,000 שקל למבוגר, 3,460 שקל לילדים בגילאים 14-18 ו-3,965 שקל במסגרת קצבת ילד נכה של הביטוח הלאומי הנמדד על פי מידת התלות והצורך בהשגחה בשל מצבם.
הזכויות האמורות יחולו על החטופים ששבו הביתה ועל יתר החטופים שבתקווה ישובו במהרה לבתיהם ולמשפחותיהם.
נמסר, כי מנהלת החטופים והנעדרים והשבים במשרד רה"מ תמשיך ללוות את את השבים באופן פרטני ובשיתוף פעולה עם הביטוח הלאומי, משרד הביטחון והגורמים המקצועיים כדי לסייע ככל הניתן עם חזרתם ארצה וההתמודדות היומיומית.