מליאת הכנסת אישרה אתמול (רביעי) סופית את התיקון לחוק התכנון והבנייה, שמאפשר להקים מתחמי דיור למפוני עוטף עזה בהליך מהיר, ללא היתר בנייה וללא תוכנית. זאת לאחר שוועדת הפנים והגנת הסביבה, בראשות ח"כ יעקב אשר, אישרה לקריאה שנייה והשלישית את התיקון החריג שקידם מינהל התכנון, אשר נועד לתת מענה לתושבים שפונו מבתיהם בעקבות מתקפת הפתע של חמאס ב-7 באוקטובר.
הצעת החוק הממשלתית מאפשרת בנייה מהירה של מתחמי דיור זמניים קהילתיים למפוני העוטף, בצמוד לישובים קיימים. היא קובעת כי שר הפנים יהיה רשאי להוציא צו שיאפשר להקים מתחם מגורים זמני לאותם תושבים, ללא הצורך בקבלת היתר בנייה לכך. במקרים שבהם הקמת המתחם תיעשה בשטח שאין לגביו תוכנית המאפשרת את הקמתו, רשאי שר הפנים לאשר את הקמת המתחם גם בפטור מתוכנית.
>> לסיפורים החשובים והמעניינים בכלכלה ובצרכנות - הצטרפו לערוץ הטלגרם שלנו
1 צפייה בגלריה
בארי
בארי
ההרס בקיבוץ בארי
(צילום: REUTERS/Amir Cohen )
הפטור יחול גם על עבודות שאינן זמניות שנדרשות לצורך אותו מתחם, ובלבד שבמקביל תקודם תוכנית שתסדיר את המתחם. ההסדר נועד לאפשר לבצע את העבודות בצורה מהירה ככל שניתן, על מנת לתת פתרון מהיר למגורים לתושבי אותם יישובים וכן פתרון ראוי מבחינת איכות המגורים.
עוד נקבע כי שר הפנים יהיה רשאי להוציא את צווי הפטור רק בנוגע לתושבי עוטף עזה שפונו מבתיהם מכוח החלטת ממשלה. ככל שיידרש להחיל את הסעיף גם לגבי יישובים נוספים, יוכל השר לעשות כן באישור ועדת הפנים. בוועדה נקבע כי מתחם שיוקם לפי הצו, יוכל לשמש רק למגורים או לשימושים נלווים למגורים כגון מוסדות קהילתיים - מוסדות חינוך, תשתיות נדרשות וכדומה. עוד נקבע כי העבודות במתחם יבוצעו בידי המדינה או בידי רשות מקומית.
לגבי הוצאת צו הפוטר מתוכנית, נקבע כי נדרש הליך נוסף של קבלת חוות דעת של מתכנן המחוז לעניין האפשרות להסדרה עתידית בתוכנית כתנאי להוצאת הצו. בנוסף, נקבע כי מיקומו של המתחם יהיה בתחום יישוב או בצמוד לו כדי שישמר רצף של בינוי, וכן שלא תתאפשר הקמת מתחם מגורים בשטח שנמצא בסביבה חופית, בשמורות טבע או בגנים לאומיים.
עוד נקבע כי הצו המאפשר את בניית המתחם יפקע, אם לא תקודם בסופו של דבר תוכנית המסדירה את המתחם, בלוחות הזמנים הקבועים בחוק, ולכל היותר בתוך חמש שנים מיום הוצאת הצו. עם פקיעת הצו, יידרש מבצע העבודות להשיב את המצב לקדמותו.
בוועדה הסבירו כי ההסדר המוצע הוא הסדר חריג ביותר בעולם התכנון והבנייה ואף שברור כי הוא נדרש וחיוני לצורך הקמת מתחמי מגורים זמניים לתושבי העוטף, הוועדה סברה כי נוסח הצעת החוק שהציעה הממשלה הוא מרחיב מאד, ועל כן במהלך הדיונים גובשו בשיתוף הממשלה סייגים נוספים להפעלת סמכותו של שר הפנים כדי שזו תופעל בזהירות וברגישות הראויות, ואכן ישמש ההסדר למטרת הסיוע לתושבי העוטף.
בין היתר הוסיפה הוועדה את התיקונים הבאים: הגבלת שטח הצו המקסימלי, כך שיוכל לחול על שטח של עד 500 דונם ותאפשר תוספת של עד 500 יחידות דיור לכל היותר; נוספו הוראות לפיהן לא ניתן להקים יישוב חדש מכוח הצו, אלא רק להרחיב יישובים קיימים; נקבעו היבטים שעל מתכנן המחוז לשקול במתן חוות דעתו לצו, כמו השפעות סביבתיות, תחבורתיות, חברתיות ועוד; נוספו הגדרות לשטחים רגישים נוספים בהם לא יוכל לחול הצו, כגון שטחי יער בהם ניתן יהיה לבנות רק בגודל שטח מסוים כפי שקבענו בחוק; וכן ניתנה אפשרות לראש הרשות המקומית שהצו המוצע נמצא בתחומה להציג את עמדתו בכתב בפני שר הפנים בטרם הוצאת הצו.
עוד נקבע כי מספר הצווים שניתן יהיה להוציא מכוח החוק הקובעים פטור מתוכנית יעמוד על 12 צווים. במספר זה לא יכללו צווים החלים על מתחמים שייבנו בצמוד ליישובים המפונים. ככל שיידרשו צווים נוספים, ניתן יהיה לאשר זאת באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה.
שינויים משמעותיים נוספים שהכניסה ועדת הפנים להצעה נועדו לזרז את הליך הוצאת צווים וביצועם, במקרים בהם הדבר מתאפשר. כך, קבעה הוועדה כי במקומות שבהם אין תוכנית מאושרת, אך קיימת תוכנית בשלבי תכנון מתקדמים שדומה בעיקרה להסדרה שבצו, תהיה אפשרות לקדם את הצו מבלי שיהיה צורך בחוות דעת של מתכנן המחוז ובכך ניתן יהיה לזרז את התהליך.
עוד נקבעו לוחות זמנים לתחילת הביצוע של המתחם. הוראה זו נועדה לזרז את המדינה לפעול לטובת הקמת המתחמים לתושבי היישובים המפונים ולעמוד ביעדיה, כך שהשימוש בהליך החריג של בנייה בפטור מהיתר ותוכנית אכן יצדיק את עצמו בפועל בסופו של דבר.
נושא נוסף שכוללת הצעת החוק נוגע בהקלות לבניית מרחבים מוגנים. מליאת הכנסת אישרה בשבוע שעבר תיקון לחוק המאפשר למי שמתגורר סמוך לגבול לבנון ועזה לבנות במרחב המוגן 3 מ"ר נוספים שישמשו לשירותים ולמקלחת, וייהנו מההקלות שניתנו למרחבים מוגנים בחוק התכנון והבנייה. התיקון הנוכחי מכליל גם את היישובים הסמוכים לגבול עם סוריה, כך שגם הם יוכלו לזכות לאותן הקלות ביחס לתוספת השטח כאמור למרחבים המוגנים.
יו"ר הוועדה אמר כי "הצעת החוק דורסת למעשה את חוק התכנון והבנייה, ומאפשרת למנהלת תקומה להאיץ את בנייתם של מתחמי דיור למפוני העוטף. ההסדר יאפשר לקהילות שפונו לשוב ולהתגורר יחד במתחמים מסודרים שעונים על כל צורכיהם, זאת עד שיוכלו לשוב בבטחה ליישוביהם". הוא הוסיף כי קיימת אפשרות להרחיב את ההסדר ליישובים נוספים, וכי הוא מקווה שלא יהיה בכך צורך.
"מחובתנו להסיר את החסמים שמפריעים לממשלה לקדם את הפתרונות הנדרשים להבראתם של מי שעבר את הטרגדיה הנוראית ביותר שאירעה לעם היהודי מאז הוקמה מדינת ישראל. אנחנו בזמן חירום ונדרשים פתרונות חירום, צריך לשכפל את הסגנון הזה לכל ענף הנדל"ן הסובל מהאטה חמורה. אם הפקידות הממשלתית תמשיך להיות נעולה - אחרי המלחמה יהיה פה משבר דיור חריף וקשה מנשוא", ציין.
בתוך כך, המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה שלשום הרחבה של תקנות הפטור מהיתר להקמת ממ"דים. התקנות קובעות כי על מגרש המיועד לשימושים ציבוריים אפשר יהיה לבנות תוספת מרחב מוגן למבנה ציבור קיים בפטור מהיתר בנייה. זאת, בהתאם למגבלות של עד גובה 2 קומות ושטח המרחב המוגן יהיה עד 30 מ"ר נטו. התקנות יחלו בין השאר על מבני דת, מתנ"סים, מרפאות, מבני תחנות משטרה ומגן דוד, משרדי רשויות מקומיות ועוד. התקנות שאושרו הן, למעשה, הרחבה של התקנות שכבר אושרו במועצה הארצית ונמצאות לקראת חתימת שר הפנים למיגון עבור מבני חינוך בהליך של פטור מהיתר.
בכך אישרה המועצה הארצית באופן סופי את תוכנית המתאר הארצית למיגון (תמ"א 40/ א/ 1/1), שקודמה גם היא במינהל התכנון, וכוללת אפשרות להקים מרחבים ממוגנים בסטייה מהוראות תוכנית (כגון בנושא קווי בניין, תסכית ועוד). כעת, עם אישור התקנות להליך פטור מהיתר למיגון מבני ציבור, יהיה ניתן להקים מרחבים ממוגנים במבני ציבורי בסטייה מקווי בניין שנקבעו למגרש.
ראש מטה התכנון הלאומי ויו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, נתן אלנתן, מסר: "בתוך חודש בלבד ולאור מצב החירום בו אנו נמצאים, הצלחנו לאשר תקנות שיאפשרו הקמת ממ"דים בהליך מפטור מהיתר למבני מגורים, מבני חינוך וכעת גם למבני ציבור. מדובר בתקנות חשובות שיצילו חיים ויחולו על רוב המבנים הקיימים כיום בישראל".