האגודה לזכויות האזרח דורשת שלתקנות האתיקה החדשות למתווכי נדל"ן יוספו סעיפים העוסקים באיסור אפליה על ידי מתווכים במכירה או בהשכרת דירות. בפנייה שנעשתה השבוע לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקראת דיון שייערך היום (ג') בנושא אישור טיוטת תקנות האתיקה למתווכים, כתבו נציגי האגודה כי בטיוטת התקנות המוצעת אין כל התייחסות לחובתם של מתווכים לנהוג בשוויון וללא אפליה בתיווך דירות למגורים (הכוונה להוסיף סעיף הקובע כי מתווך לא יעבוד עם משכיר, שנמנע מלהשכיר את דירתו לאוכלוסייה כזו או אחרת).
בפנייה, שנשלחה שלשום לחברי הוועדה, צורף נייר מדיניות מטעם האגודה שנכתב על ידי עו"ד גיל גן מור. נייר המדיניות כבר נשלח בפברואר האחרון לשר במשרד המשפטים דוד אמסלם, החתום על התקנות, עם עותקים לכרמית יוליס, המשנה ליועמ"ש (משפט אזרחי), לאה רקובר, היועמ"ש של משרד המשפטים, ותומר רוזנר, יועמ"ש ועדת הפנים. הוא עודכן לאחר הדיון האחרון בנושא התקנות שנערך בוועדה ביוני האחרון.
1 צפייה בגלריה
מתווך
מתווך
אילוסטרציה
(צילום: shutterstock)
תקנות האתיקה לתיווך נדל"ן הן מהלך ראשון מסוגו שנעשה בתחום, אשר מוסדר בחוק המתווכים במקרקעין. בין היתר, מוצע בתקנות להסדיר את אופן ההתנהגות המתווך כלפי לקוחות, להגדיר את המידע שחובה על המתווך למסור וכן לאסור התניות שונות למתן שירותי תיווך. לטענת האגודה לזכויות האזרח, עיגון מפורש של האיסור להפלות בתקנות המתווכים הוא הכרחי, לא פחות מהוראות הנוגעות להוגנות ותום לב.
"במקרים שבהם מתווכים מסכימים לדרישות מפלות או גזעניות של בעל הדירה, הם הופכים את עצמם לחלק ממנגנוני האפליה. בארה"ב ברגע שבעל דירה משתמש במתווך, גם אם יש לו דירה אחת, חל עליו חוק הדיור ההוגן וכל איסורי האפליה"
עוד טוענים באגודה כי "אישור אפליה עולה בקנה אחד עם דוח ועדת פלמור (שהוגש לממשלה ב-2016 – ה.צ), שאחת מהמלצותיו היה לאסור הפליה על ידי בעלי מקצועות הדורשים רישיון, כולל מתווכי נדל"ן". עוד קובעת האגודה כי ישנה החלטה של רשמת המתווכים במקרקעין לפיה כל עוד אין איסור מפורש על אפליה, אין לה כלים להעמיד לדין משמעתי מתווכי נדל"ן שהפלו.
עוד אומרים שם כי אם המתווך מבצע אך ורק הוראות של בעל הנכס, יש לקבוע שהוא עובר עבירה משמעתית. לשיטת האגודה, במקרים שבהם מתווכים מסכימים לדרישות מפלות או גזעניות של בעל הדירה, הם הופכים את עצמם לחלק ממנגנוני האפליה, ולכן יש לקבוע כי על מתווכים להימנע מלשתף פעולה עם דרישות גזעניות. כך לדוגמא, בארה"ב ברגע שבעל דירה משתמש במתווך, גם אם יש לו דירה אחת, חל עליו חוק הדיור ההוגן וכל איסורי האפליה.
"בטיוטת תקנות האתיקה אין כל התייחסות לאפליה כעבירה אתית. לא מדובר רק בעמדה מאכזבת אלא בעמדה שמכתימה את התקנות באי חוקיות", נכתב בנייר העמדה. "זאת משום שהמחדל להתייחס לחובה לפעול בשוויון וללא אפליה בעת תיווך דירות למגורים הוא בלתי מידתי, לאור הזכות החוקתית לשוויון. הזכות החוקתית לשוויון מחייבת את המדינה לא רק לא להימנע מאפליה בעצמה, אלא גם למנוע אפליה על ידי מי שפועלים בשמה וכן להעמיד סעדים אפקטיביים למי שנפגעים מאפליה".