הרפורמה המוצעת במערכת המשפט "תייצר מצב שבו לא תהיה הפרדה בין הרשויות, ותכפיף את המערכת לרצון הקואליציה", כך קובע ד"ר מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, בנייר עמדה יוצא דופן שפורסם על ידו. שראל מציין כי נייר העמדה "משקף אך ורק את דעתי האישית", אך להתבטאותו הפומבית יש משמעות רבה, שכן הוא נושא בתפקיד בכיר בפורום קהלת שנחשב לאחד המנועים האידיאולוגיים מאחורי הרפורמה המשפטית הנוכחית.

1 צפייה בגלריה
מיכאל שראל
מיכאל שראל
ד"ר מיכאל שראל

בנוסף, בסוף מכתבו שראל רומז כי עמדתו הדוגלת ברפורמה משפטית מתוקנת - כזו שאיננה כוללת את פסקת ההתגברות וכוללת הרכב מאוזן של הוועדה לבחירת שופטים – מקובלת גם על ראשי הפורום. בכך מאשש שראל את הפרסום ב"הארץ" על עמדתו של פרופ' משה קופל, העומד בראש הפורום.
שראל מותח ביקורת חריפה על מערכת המשפט בישראל. לדעתו, האקטיביזם השיפוטי הנוכחי בבתי המשפט יחד עם הייעוץ המשפטי האקטיבי מנוגדים אף הם לרעיון הפרדת הרשויות, והוא סבור כי יש לפעול לקידום רפורמה מתוקנת. עם זאת, הוא סבור כי הרפורמה הנוכחית תביא לכך כי "הקואליציה תוכל לקבוע חוק יסוד כרצונה, לאסור במפורש דיון של בית משפט בחוקי יסוד, למנות שופטים כרצונה, ולקבוע שהיא מתגברת על פסיקת בית המשפט העליון".
שראל נמנע עד כה מלהביע דעה פומבית על הרפורמה, אך מכתבו הנוכחי חריף במיוחד, אולי אף יותר משל הכלכלנים האחרים. זאת מכיוון שהוא מתמקד בהשפעות הרפורמה על המשטר הדמוקרטי-ליברלי בישראל ומדגיש כי ההשלכות הכלכליות הן משניות, לעומת הפגיעה בצורת המשטר בישראל. שראל מביע חשש מפורש מתרחיש שבו הקואליציה תרצה לפגוע בקיומם של בחירות חופשיות והוגנות.
לדבריו, "כשלקואליציה יש כוח כמעט בלתי מוגבל, סביר להניח שהיא תרצה להשתמש בכח זה על מנת להגדיל את הסיכויים לשרידותה הפוליטית. הפיתוי לנקוט באמצעים שיגדילו את סיכויי המפלגות המרכיבות את הקואליציה להצליח בבחירות הבאות יהיה חזק מאד וקשה יהיה לעמוד בפניו".
שראל משרטט את התרחיש הזה באופן היורד לפרטים: "הקואליציה עלולה, בתואנות שונות, לאסור על תעמולת בחירות חופשית לפני הבחירות, לקבוע סדרי בחירות וספירת קולות שיפעלו לטובתה, למנות וועדת בחירות מרכזית שתהיה ידידותית למפלגות הקואליציה, לפסול התמודדות של מפלגות או של אנשים שונים בבחירות, להעניש מבקרים קולניים מדי של השלטון, ולהשתיק כלי תקשורת המפיצים מידע שלילי או פסימי על מצב המשק והמדינה. משטר דמוקרטי, בו השלטון מייצג את דעת רוב הציבור, אך אין בו הפרדת רשויות ראויה, יתקשה לשרוד לאורך זמן בצורתו הדמוקרטית".
שראל סבור כי התוצאות הישירות של הרפורמה על איכות החיים בישראל יהיו רחבות יותר מאשר ההשפעה על הכלכלה, אך גם ההשפעה הכלכלית לא מבוטלת בעיניו. והיא צפויה להיות מהירה יותר מהפגיעה בדמוקרטיה.