ירידה ניכרת בשיעורי האבטלה בישראל: התמשכות המלחמה, עם פחות מגויסים למילואים, פחות ירי טילים על יישובי הארץ וחזרת המשק לפעילות מלאה יותר, פרט לענפי התיירות והבידור, הביאו לירידה משמעותית של שיעורי האבטלה הרחב.
שיעור האבטלה הרשמי בישראל עמד בדצמבר על 3.1% שהם כ-140 אלף מובטלים - עלייה קלה ביחס ל-3% בחודש הקודם, אך מדובר כמובן בנתון שפחות רלוונטי בתקופה הנוכחית.
לפי נתוני הלמ"ס שפורסמו היום (שני), כשמחברים גם את "המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע מסיבות כלכליות", שכוללים גם את המוצאים לחל"ת, מגיעים לכ-271 אלף מובטלים שמשמעותם שיעור אבטלה של 6.1% בדצמבר - ירידה משמעותית ביחס ל-8.5% בנובמבר ו-9.6% באוקטובר. שיעור האבטלה הנרחב ביותר שכולל גם את המתייאשים ואלה שהפסיקו לעבוד עוד בקורונה ירד ל-7.5% בלבד בדצמבר, אך עדיין מדובר בשיעור גבוהה משמעותית מזה שהיה בספטמבר - 4.2%.
1 צפייה בגלריה
לשכת עבודה
לשכת עבודה
לשכת התעסוקה. ארכיון
(צילום: גיל נחושתן)
בלמ"ס פרסמו גם את פילוח הסיבות לתוספת ההיעדרות הזמנית בדצמבר, שכמובן כולה עדיין בשל השפעות המלחמה: מסיבות כלכליות – 31.5% (48.0% בנובמבר), מילואים – 35.5% (30.7% בנובמבר), אחר – 0.9%(1.1% בנובמבר).
לגבי הגברים הפילוח הוא: מסיבות כלכליות – 29.9% (42.9% בנובמבר), מילואים – 55.2% (46.4% בנובמבר), אחר – 0.9% ( 0.4% בנובמבר).
לגבי נשים הפילוח הוא: מסיבות כלכליות – 33.7% (55.1% בנובמבר), מילואים – 9.2% (8.7% בנובמבר), אחר – 1.0% ( 1.9% בנובמבר).
בסך הכל היו בדצמבר 2023 בישראל 7,119,700 בני 15 ומעלה שיכולים היו לעבוד לפי ה הגדרות הבינלאומיות. מתוכם היו בכוח העבודה 4,464,300 גברים ונשים, שהם 62.7%. לא היו בכוח העבודה 2,655,400 ישראלים, שהיוו 37.3%. בסך הכל היו עבדו בישראל בדצמבר 3,904,000 ישראלים, מספר גבוה יחסית חרף המלחמה.