מה אנחנו מחפשים, למעשה, בקרן השתלמות? זה די פשוט: שתניב רווחים נאים, שדמי הניהול שלה יהיו נמוכים, שהפרשות המעסיק תהיינה נדיבות, ואם נוסף בונוס בדמות שנת שבתון ממומנת - על אחת כמה וכמה. על כל הפרמטרים האלה וקצת יותר עונות קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה.
מדובר ב"קרן מפעלית" ייעודית לעובדי הוראה, המנהלת את השקעות כספיהם באמצעות ועדת השקעות, המוציאה לפועל את מדיניות ההשקעה שמתווה הדירקטוריון.
בסוף ינואר 2024 פורסמו באתר "גמל נט" מטעם משרד האוצר נתוני התשואות של קרנות ההשתלמות השונות בשנה האחרונה וכן בשלוש ובחמש השנים האחרונות (ברוטו). מהנתונים עולה, כי קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה ניצבות במקום רביעי מתוך רשימה של 18 קרנות הרלוונטיות לעובדי ההוראה, כאשר ההישגים שרשמו, הם עקביים ויציבים לאורך כל תקופת המעקב.
2 צפייה בגלריה
(צילום: Shutterstock)

כל זאת לא קורה במקרה. בעוד התשואה הממוצעת עומדת על 10.49%, קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה השיגה תשואה של כ־11.5% (*). זה התאפשר בזכות הכוונה נכונה של הדירקטוריון וועדת ההשקעות הראשות ברק סורני, מנכ"ל פסגות לשעבר, ובפעילות אפקטיבית של מנהל ההשקעות של הקרן, וזאת בשני היבטים עיקריים - בשנים האחרונות העבירו הקרנות השקעות לחו"ל, החלטה שהתבררה כנכונה לאור התשואות של הבורסות בעולם , בייחוד בארה"ב לעומת הבורסה הישראל. כמו כן נערכו מספר השקעות ריאליות במניות ישירות של מיזמי תשתיות משמעותיים ועוד. חברי ועדת ההשקעות ןמנהל ההשקעות, שזיהו את הפוטנציאל הממשי והמשמעותי לתשואה יפה במיזמים אלה, החליטו להשקיע בהם, והם אומנם מילאו את הציפייה והניבו לעמיתים תשואה משמעותית, כשמבט על השנים אחרונות מראה תשואות גבוהות מאוד.
איל גבאי, יו"ר דירקטוריון קרנות המורים: "כדירקטוריון אנחנו מובילים מדיניות השקעות אחראית, חכמה, עם תמהיל נכון של רכיבי השקעה בסגמנטים השונים של שוק ההון ועם השקעות בארץ ובעולם.
איל גבאיאיל גבאיצילום: ענבל מרמרי
הובלנו שורה של השקעות מחוץ לשוק ההון, בעיקר בתחום התשתיות, תוך ניצול יתרונן היחסי בשוק. השקעות ייחודיות אלו הניבו תשואה נאה ברמת סיכון נמוכה, שמתאימה לציבור העמיתים שלנו. גם בשנה קשה כמו 2023, שאופיינה בסופה באי ודאות בשווקים ובירידות דרסטיות בבורסה, ההשקעות שלנו הוכיחו את עצמן והתשואות השנתיות שלנו ב־2023 בולטות בראש הטבלה ומדברות בעד עצמן".

"רווח גדול לטובת עמיתים"

מדוע כדאי לאנשי החינוך לחסוך בקרנות ההשתלמות לעובדי הוראה? קרנות ההשתלמות לעובדי ההוראה הן השנייה בגודלן במשק בכלל ומנהלות 31.5 מיליארד שקל. חברים בה 211,000 מורים, מהם 144,000 פעילים והיתר מורים בגמלאות, שבחרו להשאיר את הכסף בקרן בזכות התנאים המשתלמים, דהיינו התשואה הגבוהה ודמי ניהול נמוכים.
ומה היתרונות המשמעותיים שהקרן מעניקה ביחס למוצרי חיסכון אחרים? הקרן הינה בבעלות המדינה והסתדרות המורים, כאשר רק דרכה המורים יכולים לצאת לשנת שבתון, בעוד בכל קרן אחרת הם יכולים לחסוך במשך שש שנים ובשנה השביעית למשוך את התקבולים. הקרן גם משלמת למורים בשנת השבתון מענקים חודשיים והוצאות לימודים ושומרת עבורם על זכויות הפנסיה.
כמו כן, מתוקף העובדה שמורה בדרך כלל מתקדם בסולם התפקידים והשכר במהלך השנים, הכספים שהוא מקבל בשנת השבתון גבוהים לאין ערוך מהכספים שחסך, בדומה למנגנון ערבות הדדית בקרן פנסיה. נוסף על כך דמי הניהול - בשיעור 0.15%, הם מהנמוכים ביותר הקיימים.
זאת ועוד, בקרנות שונות ההפקדות הן 2.5% מצד העובד ו־7.5% מצד המעסיק, בקרנות המורים והגננות ההפקדות הן 4.2% עובד ו־8.4% מעסיק, אשר עומדים לרשותם באופן מלא בהתקיים תנאים מסוימים על־פי תקנוני הקרנות.
פסח לנדסברג, מזכיר ומנכ"ל הקרנות: "שתי קרנות ההשתלמות, אחת למורים תיכוניים והשנייה למורים וגננות, מנוהלות אצלנו תחת הכותרת 'קרנות ההשתלמות לעובדי הוראה', ומטרתנו לשפר את השירות לעמיתים, להשיא להם תשואות מקסימליות על כספי הקרן ולאפשר להם לצאת לשנת השתלמות, כאשר הקרן מממנת להם את עלויות המענקים החודשיים ויתר ההוצאות הנלוות בהתאם למפורט בתקנון הקרנות. ועדת ההשקעות מנהלת מדיניות השקעות וניהול סיכונים תוך ראייה לטווח ארוך, אך יחד עם זאת כזאת שתביא לתשואות משמעותיות, תוך ניצול הזדמנויות בהשקעות בשוק ההון בארץ ובחו"ל.
פסח לנדסברגפסח לנדסברגצילום: יח"צ
בהתאם לכך ובמסגרת פיזור הסיכונים הושקעו כספים בנכסי צאן ברזל, למשל כביש חוצה ישראל, תחנת כוח דליה ותחנת כוח אשכול, מתקני התפלה, תמלוג גז תמר, אגד ועוד. העמיתים שלנו נהנים מדמי ניהול מהנמוכים בשוק ומתשואות מצוינות המוסיפות ערך רב לכספם של עמיתי הקרנות".
יפה בן דוד, מזכ"ל הסתדרות המורים, מוסיפה, כי "קרנות ההשתלמות של הסתדרות המורים מובילות בטבלת התשואות ונותנות מענה מיטבי למורים החוסכים. אנחנו דואגים לדמי הניהול בין הנמוכים ביותר בשוק ולמומחי השקעות הטובים ביותר כדי להגיע לתשואות הגבוהות, כפי שראינו ב־2023. מדיניות ההשקעה נקבעת בדירקטוריון, והתוצאות מעידות על רמת ההצלחה של הקרנות לטובת כלל העמיתים בקרנות שלנו".
2 צפייה בגלריה
*התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול. מדד שארפ הנו כ 0.57%] תשואת המסלול הממוצעת בשלוש שנים אחרונות % 4.6 ובחמש שנים אחרונות 6.0% אין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם אישית לצורכי החוסך
*התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול. מדד שארפ הנו כ 0.57%] תשואת המסלול הממוצעת בשלוש שנים אחרונות % 4.6 ובחמש שנים אחרונות 6.0% אין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם אישית לצורכי החוסך
*התשואות הינן נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות לפני ניכוי דמי ניהול. מדד שארפ הנו כ 0.57%] תשואת המסלול הממוצעת בשלוש שנים אחרונות % 4.6 ובחמש שנים אחרונות 6.0% אין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם אישית לצורכי החוסך