חברת HOT מובייל החלה לגבות לפתע תשלום חודשי על תא קולי אחרי ששנים ניתן בחינם והיא תשלם על כך לצרכנים 9,801,000 שקל. היא עשתה זאת ב"שיטת מצליח": שלחה סמס שמודיע על הגבייה, כ"עדכון" לשירות וכן הוסיפה לינק להסרה מהשירות. מי שראה את ההודעה הסיר את עצמו ומי שלא ראה – החל לשלם.
בייצוגית שהוגשה נגדה ב-2019 נטען כי החברה סיפקה במשך שנים תא קולי ללא בקשת הלקוח וללא עלות, עד שבמועד מסוים החליטה להתחיל לגבות תשלום בגין השירות, שלא כדין, בהעדר מקור חוזי לגבייה ובניגוד לרישיונה.
1 צפייה בגלריה
הוט
הוט
HOT
(צילום: תומי הרפז)

באותה שנה הוגשו תביעות דומות גם נגד פרטנר וסלקום, שגם הן החלו לגבות פתאום כסף על השירות. "חברות הסלולר מכירות בכך שהעלאת מחירי החבילות תוביל לנטישת לקוחות, וחיפשו דרך 'מקורית' להגדיל את הכנסותיהן", נטען אז בבקשה, "ועל כן נקטו בתכסיס הבא: הן 'בראו' חיוב בגין תא קולי, שניתן מאז ומעולם בחינם, למרות שמעולם לא ניתנה הסכמת הלקוחות לשלם - וזאת באמצעות משלוח הודעת SMS ללקוחות, בה נכתב שלקוח שלא יודיע להן אחרת - יחויב בגין השירות".
עוד נכתב בבקשה כי הן "אוחזות בפרטי אמצעי התשלום של חברי הקבוצה והחליטו למעול באמון הלקוחות ולשלוח יד לחשבונות הבנק שלהם, תוך ניצול לרעה של ההרשאה שניתנה להן".
כן נטען כי החברות שלחו אז ללקוחות הודעה לפיה הגבייה החדשה נעשית כביכול בשל "עדכון מחירים": "סעיף עדכון המחיר מתייחס בכלל לשינוי מחיר ביחס לחיוב קיים, שהלקוח הסכים לקבלו ולשלם עבורו, ואינו חל על חיוב חדש, בגין שירות שכלל לא התבקש, ושמעולם לא ניתנה הסכמה לשלם עבורו", כך נטען.
בביהמ"ש HOT מובייל טענה, בין היתר, שבמשך שנים היא סיפקה את השירות למנוייה ללא תשלום, תוך שהיא נושאת בעלויות הכרוכות מכך וכן בהסכמי ההתקשרות עם המנויים נקבע שהיא יכולה לשנות את תעריפי השירות לאחר מתן הודעה מראש, גם אם לא גבתה עליו קודם לכן, כך שקיים עיגון חוזי לחיוב, בניגוד לנטען בתביעה. החברה טענה כי אכן שלחה מסרונים מבעוד מועד על תחילת גביית תשלום עבור השירות והמסרונים אף כללו קישור הסרה שאפשר לבטל את השיות בקלות וכי היא פעלה בהתאם להוראות רישיונה.
הצדדים הגיעו להסכמות בדבר פשרה מבלי שמי מהם מודה בטענות משנהו.
בפשרה הוסכם כי HOT מובייל תעניק ללקוחות שהיו מנויים לה באפריל 2019, קיבלו שירות תא קולי בחינם ואז החלו לשלם עליו כסף - פיצוי בשיעור של 41.6% מהיקף החיוב בעניינה ללקוחות הרלוונטיים. סכום הפיצוי הישיר עומד על 9 מיליון ו-801 אלף שקל, כולל מע"מ. חברי קבוצה שכבר אינם מנויי החברה וזכאים לפיצוי של 50 שקל ומעלה - החברה תשלח להם המחאות עד 60 יום מיום הבדיקה, בתוקף של 90 יום. אלו מבין מנויי העבר שזכאים לפיצוי הנמוך מ-50 שקל לא יקבלו פיצוי. הסכום עבורם יתווסף לפיצוי שיינתן לחברי הקבוצה שמנויים אצלה כעת, שיקבלו פיצוי כזיכוי אוטומטי במסגרת החשבונית החודשית 60 ימים מיו הבדיקה. הם גם יקבלו במסגרת הפיצוי אחרי שיחושב, גם תוספת עבור מנויי עבר שהחברה חייבת להם פחות מ-50 שקל. את הצ'קים שלא ייפרעו היא תתרום את הסכום לקרן לתביעות ייצוגיות.
התובע הייצוגי יקבל 252 אלף שקל ובאי כוחו 2,057,000 שקל.