1 צפייה בגלריה
חרבות ברזל לונדון בריטניה אנגליה  מפגינים נגד ישראל בעד פלסטינים עזה
חרבות ברזל לונדון בריטניה אנגליה  מפגינים נגד ישראל בעד פלסטינים עזה
הפגנה פרו-פלסטינית בזמן חרבות ברזל
( צילום: EPA/ANDY RAIN)
קשה לחשוב על ויכוח פוליטי בנושא הסוגייה הפלסטינית שלא יעלה בו נימוק, על ידי אחד הניצים, כי מנהר הירדן ועד הים זו מדינתנו. פעמים רבות ויכוחים פוליטיים מלובים בסיסמאות קליטות שמופצות בסיטונאות על גבי מרצ'נדייז כגון שלטים, דגלים וחולצות. אם ירצו להדפיס חולצות עם הביטוי "מהים עד הנהר" כדי ללבות את הוויכוח, וירצו לעשות את זה במדינת ניו ג'רזי שבארה"ב, לא בטוח שזה יהיה אפשרי בקרוב סתם כך ללא אישור.
ההסבר למחסום הלא כל כך מובן קשור לעורך דין יהודי מניו ג'רזי שהגיש לפני כמה ימים בקשה לרישום סימן מסחר על הביטוי "from the river to the sea" תחת סיווגים של חולצות וכובעים. לכאורה זה נראה רעיון נהדר, לרשום כסימן מסחרי את המילים שלא תרצה שמחר יעלו נגדך באיזה קרב חולצות פוליטיות. אפשר לחשוב בהקשר הזה על הרבה מאוד צירופי מילים. אבל האם זה אפשרי גם בישראל? האם נוכל לרשום סימן רשום על הביטוי "מהים ועד הנהר" גם כאן אצלנו? או אולי על הביטוי "העם רוצה רפורמה משפטית" כדי למנוע שימוש בו על גבי חולצות מפגינים בעד הרפורמה?
בישראל וברוב המקומות בעולם, רישום סימן המסחר מעניק לבעליו זכות שימוש ייחודית בסימן לגבי סחורות ו/או שירותים שבגינם הוא נרשם ולמעשה מקנה לבעליו מונופול בשימוש בו לטובתם. סימן המסחר יכול להירשם על לוגו אבל גם על מילה או צירוף של מילים ואותיות. רישום סימן מסחר על הביטוי "העם רוצה רפורמה משפטית", למשל, בגין הסיווג המתאים, ימנע את האפשרות לרשום אותו על חולצות. לרבים זה היה נראה כמהלך ערמומי מאוד. השאלה אם זה ראוי, ועוד יותר מכך - האם זה אפשרי.
במישור האתי או המוסרי אפשר לחשוב על נימוקים שיתמכו במגמה המתוארת וכאלה שיתנגדו לה. יהיו שיקראו לזה סתימת פיות ויהיו שיראו בזה פתרון אלגנטי למנוע שימוש בסיסמאות מרגיזות, ביחס לצד שלו הן מפריעות. אין ספק שבמדינה דמוקרטית זה לא מרגיש כל כך ראוי. מניעת יכולת לעשות שימוש ביטויים מסוימים היא באופן מובהק פגיעה ישירה בחופש הביטוי, שהיא זכות מושרשת במדינה חופשית.
עיון בחוק ובפסיקה שניתנה בארץ עשוי להרגיע את החשש, אם עלה לרגע, שמעשה כזה ייעשה בישראל. פקודת סימני המסחר קובעת בין היתר כי לא יירשם סימן אלא אם יש בו כדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין הטובין של אחרים ("אופי מבחין"), ושלצורך בחינת הבקשה לרישום, הרשם רשאי לשקול עד כמה השפיע השימוש בסימן עד כדי להקנות לו אופי מבחין כאמור. כך למשל, סביר שלא תינתן הגנה לסימנים גנריים הכוללים מילים, ביטויים, שמות וכיו"ב, ששגורים בשפה היומיומית של הציבור ושהרשם סבור שגוף מסחרי אינו יכול להפקיעם מנחלת הכלל לטובת הסימן המבוקש, אם לדעת הרשם הסימן לא רכש אופי מבחין.
על פי פקודת סימני המסחר לא ניתן לרשום סימן גם על ביטוי הפוגע או עלול לפגוע בתקנת הציבור או במוסר, ובפרט ביטויים אשר קוראים לרצח עם. קביעה זו בפקודה פוסלת כשירותו לרישום של סימן שעלול להוביל לפגיעה כזו. הפקודה אף קובעת כי לא יירשם בישראל גם סימן חוץ, כזה שרשום במדינה אחרת, ככל והוא פוגע בתקנת הציבור או במוסר. על מנת שסימן ייפסל לרישום מטעמי פגיעה בתקנת הציבור או אי-מוסריות, עליו לעמוד באופן מובהק ואובייקטיבי כנגד נורמות מקובלות בחברה.
עו"ד דן חיעו"ד דן חיצילום: ערן לוי
ישנה תופעה מוכרת שזכתה לכינוי "תביעות השתקה". הכוונה היא לתביעות שלטענת הנתבע הוגשו נגדו כדי להרתיע אותו מלהתבטא ביחס לצד השני, שכמובן מכחיש כי זהו המניע שלו. הליכה אל רשם סימני המסחר לרשום ביטויים כדי למנוע שימוש בלתי מוגבל בהם במחאות פוליטיות ואחרות היא למעשה סוג של השתקה. אם בתביעה שנטען לגביה שהיא תביעת השתקה עדיין יכול התובע לטעון כי הוא נפגע באמת, מי שיבקש לרשום סימן מסחר על ביטויים פוליטיים ודומים, יתקשה לטעון טיעון כזה.
לכן, נדמה שאפשר בינתיים להירגע. בישראל קשה לראות את רשם סימני המסחר רושם סימן על הביטוי "מהים עד הנהר" או כל ביטוי דומה אחר, גם לא על הביטוי "העם רוצה רפורמה משפטית" וטוב שכך. מי שירצה להדפיס על החולצה הבאה שלו ביטוי כזה, יכול, מהבחינה הזו, להיות רגוע.