בדומה לשאר הבנקים, גם בנק לאומי ביצע הפרשות גבוהות להפסדי אשראי בעקבות המלחמה: הבנק ביצע בדוחות הרבעון השלישי הפרשה של 991 מיליון שקל, לעומת 99 מיליון שקל ברבעון המקביל - יחס של פי 10.
לאומי היה היחיד מבין הבנקים שפרסם בשלב מוקדם יותר תחזית להפרשות הצפויות, והעריך כי כי הן יעמדו בטווח שבין 800 מיליון שקל ל-1.1 מיליארד שקל.
1 צפייה בגלריה
סניף בנק לאומי בדימונה
סניף בנק לאומי בדימונה
סניף בנק לאומי
(צילום: חיים הורנשטיין)
הסכום בפועל משקף שיעור הפרשה גבוה של 0.95% מסך תיק האשראי. בבנק מציינים שמרבית ההפרשה (0.83%) היא הפרשה קבוצתית, קרי הפרשה כללית שנובעת בעיקרה מהחשש שהמלחמה תגרום לתרחיש של לגל של הלוואות שייקלעו לקשיים.
על אף ההפרשות הגבוהות, רווחי לאומי כמעט שלא נפגעו בהשוואה לרבעון המקביל. הבנק, בניהולו של חנן פרידמן הרוויח ברבעון השלישי של השנה 1.77 מיליארד שקל - הרווח הגבוה בסקטור ברבעון המדווח - לעומת 1.78 מיליארד שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. התשואה על ההון עמדה על של 13.6% לעומת 14.9% ברבעון המקביל.
בעקבות פניית בנק ישראל אל הבנקים בבקשה לצמצם את חלוקת הדיבידנד בשל המלחמה, החליט לאומי לצמצם בחצי את הדיבידנד לרבעון השני לשיעור של 20% מהרווח, כך שסכום החלוקה יעמוד על 353 מיליון שקל.
בתחילת המלחמה פרסמו הבנקים הקלות ללקוחות שנפגעו מהמלחמה, כמו מתן אפשרות להקפאת הלוואות, ויתור על תשלומי משכנתא לתושבי העוטף ועוד. עלות ההקלות השונות והתרומות של הבנק צפויה לעמוד על 560 מיליון שקל.
עוד עולה מהדוחות כי נמשכת הצמיחה בפעילות האשראי בבנק. תיק האשראי צמח ב-8.4% בתשעת החודשים הראשונים של השנה - העלייה הבולטת נרשמה באשראי למגזר העסקי שצמח בחדות ב-15.6% מתחילת השנה ל-126.6 מיליארד שקל. לעומת זאת האשראי הצרכני בבנק ירד ב-4.3% בתקופה זו ל-31.1 מיליארד שקל.

ירידה של 2.6% בלבד ברווחי הבינלאומי

הבנק הבינלאומי פרסם גם הוא את דוחותיו, ובדומה לאחרים גם הוא הושפע מהפרשות גדולות להפסדי אשראי בעקבות המלחמה. ההפרשות עמדו על 165 מיליון שקל פי 3.8 לעומת הרבעון המקביל. על אף הגידול החד בהפרשות, הרווח הנקי של הבנק, בניהולה של סמדר ברבר צדיק, המנכ"לית הפורשת, ירד רק ב-2.6% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 455 מיליון שקל, המשקף תשואה על ההון גבוהה של 16%.
הבנק הודיע כי יחלק ברבעון זה דיבידנד של 90 מיליון שקל, המהווים 20% מהרווח הרבעוני. יחד עם זאת, בבנק שבשליטת צדיק בינו מדיניות הדיבידנד היא שנתית (עד 50% מהרווח השנתי), ולכן ייתכן שברבעון הבא שיעורו מהרווח יוגדל על מנת להגיע לחלוקה שנתית של 50% מהרווח.
הרווחיות הגבוהה של הבנק הבינלאומי נובעת בעיקרה מעליית הריבית שניפחה את הכנסות המימון של הבנקים. הכנסות המימון של הבינלאומי צמחו ב-12% לעומת הרבעון המקביל ל-1.6 מיליארד שקל. תיק האשראי של הבנק צמח ב-3.8% מתחילת השנה והוא עומד על 120 מיליארד שקל.