ועדת הכספים של הכנסת השלימה היום (ראשון) העברות סוף שנה בסכום כולל של 7.5 מיליארד שקלים (כ-1.5% מתקציב המדינה), מאז אמצע החודש, שמתוכם הועברו מעל לשני מיליארד שקלים לתחומי הדת, המגזר החרדי וההתיישבות. חלק מהכספים הועברו על פי ההסכמים הקואליציוניים וכספים אחרים הועברו באופן תקין לכאורה בין משרדי הממשלה, אולם העברות בהיקף כזה תוך ימים בסוף השנה הן חריגות במיוחד, אף שבכל שנה מועברים ברגע האחרון כספים לפרויקטים ומשימות שונות, בין השאר כדי לחייב הקצבת כספים דומים גם בשנת התקציב הבאה לאותן מטרות.
היום אושרה, תוך מחאה של חבר האופוזיציה בוועדת הכספים, העברה רביעית במספר בתוך ימים למשרד ההתיישבות בראשות השרה אורית סטרוק. בסיומו של דיון שנמשך למעלה משעתיים, אושרה ההעברה בסכום של 110 מיליון שקל בהרשאה להתחייב, מתוכם 90 מיליון שקל במזומן.
2 צפייה בגלריה
דיון על תקציב 2023 בוועדת הכספים
דיון על תקציב 2023 בוועדת הכספים
דיון על תקציב 2023 בוועדת הכספים
(צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)
נציג משרד האוצר הסביר לשאלות חברי הכנסת כי מדובר בתקצוב 90 מיליון שקל מתוך הקצאה של 110 מיליון בהרשאה להתחייב למשרד, ולא בתקצוב 200 מיליון שקל כפי שהובן מהפניה בתחילה. התקציב מיועד עבור יישום החלטות ממשלה שעניינם הסכמים קואליציוניים לאחר שעברו בחינה משפטית ומקצועית.
מרבית התקציב הנוסף, 75 מיליון שקל, מיועד לטובת ביצוע פעולות בתחום אספקת רכיבי ביטחון להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון באמצעות החטיבה להתיישבות, אשר לא תוקצבו על ידי משרד הביטחון, במטרה להגביר את הביטחון ביהודה ושומרון. זאת, על רקע הטענות שאם מדובר בתקציב ביטחון לאזור - הרי שהוא היה צריך לעבור למשרד הביטחון ולא למשרד של סטרוק.


עוד מיועד התקציב עבור פעילות חברה וקליטה בישוב הכפרי באמצעות החטיבה להתיישבות, לצורך הפעולות המגיעות בעקבות המלחמה: השקעה בחברה וקהילה - רכישת שירותים מקצועיים, לרבות אבחון, הדרכה, הכנת סקרים, תמיכה בפעולות להעצמת החוסן הקהילתי ועוד, השתתפות בעלות העסקת מנהל קהילה במקרים מיוחדים בהם מצבו הייחודי והתפקודי של היישוב מצדיק זאת, קידום קליטת מתיישבים חדשים, שמירה על רציפות תפקודית של מערכות קהילתיות, תמיכה במועצות מפונות ובמועצות מארחות, תמיכה במועצות מאוימות. עוד מיועד התקציב לפעילויות שוטפות בחטיבה להתיישבות.
נציג האוצר ציין בדיון כי התקצוב הוצג במסגרת התקציב הנוסף לשנת 2023 שאושר בוועדה, וההעברה מובאת כעת לאחר שקיבלה אישור משפטי.
בהמשך לכך השיב מנכ"ל משרד ההתיישבות לשאלות חברי הכנסת השונות. מנגד טענו חברי הכנסת מהאופוזיציה כי השימוש בכספי הביטחון אינו עומד בהתאמה לחוות הדעת המשפטית שהוצגה בפניהם. מול הדברים ציינה יועמ"ש הוועדה כי נציגי משרד האוצר ומשרד ההתיישבות עומדים על כך שחוות הדעת של משרדיהם תומכות בדברים, ונציג משרד האוצר ציין כי ישנה חוות דעת של יועמ"ש משרד האוצר לעניין כך וכי זו תועבר לחברי הוועדה. חברי האופוזיציה מחו כי ההצבעה מתקיימת בטרם הגיעה חוות הדעת לידם.
יצוין שלפי שעה מתוכננת העברת שבעה מיליארד שקלים במסגרת ההסכמים הקואליציוניים במסגרת תקציב 2024 ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הבהיר כבר כי רוב הכספים הועברו ואין לו כוונה לקצץ בהם. יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני הבהיר כי חלק מהכספים מיועד לתשלום משכורות למורים בחינוך החרדי "ואין לנו שום כוונה שהמורים לא יקבלו את שכרם כולל ההעלאה שהובטחה להם בעבר".

52.5 מיליון שקל להילולה במירון

בנוסף, להלן העברות ושינויים נוספים שאישרה ועדת הכספים במסגרת העברות סוף שנת התקציב:
כ-1.93 מיליארד שקלים יועברו מסעיפים שונים לתקציב משרד הבריאות - התקצוב ברובו המכריע מיועד עבור בתי החולים וקופות החולים, במסגרת התאמת התקציב למבחני התמיכות במגוון תחומים. כ-300 מיליון שקלים מהתקציב מיועד לרכש שירותי טיפול בריאותי מקדם וסל שיקום מתוקף חוק שיקום נכי נפש, הסטת תכניות בריאות הנפש לתכנית שמבצעים בתי החולים וקופות החולים, וכן תקצוב פעילות מרכזי החוסן במהלך מלחמת חרבות ברזל.
כ-30 מיליון שקלים מהוצאות פיתוח אחרות ומשרד החוץ וכ-32 מיליון בהרשאה להתחייב לתיאום הפעולות בשטחים - התקציב מיועד לתוכנית להצלה לשימור "תוכנית להצלה, לשימור, לפיתוח ולמניעת שוד והרס עתיקות באתרי מורשת באזור יהודה והשומרון ובקעת הירדן" בהתאם להחלטת ממשלה בנידון שעניינה הסכמים קואליציוניים, לאחר שאלה עבור בחינה משפטית ומקצועית. כן עבור מימוש פרויקט שזכה בקול הקורא לאתרי מורשת, שהינו הצלת עתיקות ופיתוח "חרבת עקד", ועבור "שיקום פארק (גן לאומי) שומרון (סבסטיה). כן מיועד התקציב ליחידת הפיקוח, נוכח הגברת הפעילות בתחום ההריסות הריסת מבנים בלתי חוקיים, פינוי פלישות ואדמות מדינה. נציג רשות העתיקות תאר לשאלות חברי הכנסת צורך דחוף בפעולות לשיקום האתרים, לאור הרס עתיקות באתרים רבים.
כ-295 מיליון שקלים יועברו מסעיף הוצאות פיתוח אחרות למשרד השיכון והבינוי - התקציב מיועד לסבסוד עלויות פיתוח בהתאם לקצב התקדמות בפועל, להשלמת תשלומים לחברות המשכנתאות בדיור הציבורי, ולהתקשרות עם חברת עמידר לצורך רכש דירות לדיור הציבורי.
בנוסף, כ-116 מיליון שקלים יועברו מסעיף הוצאות שונות למשרד רה"מ/משרד ירושלים - התקציב מיועד לצרכים הבאים: 52.5 מיליון שקלים עבור הקמה והוצאה לפועל של ההילולה שנערכה השנה במירון, 16 מיליון שקלים עבור יישום החלטת ממשלה שעניינה "צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים", כ-14 מיליון שקלים במסגרת החלטת ממשלה שעניינה "תוכנית אסטרטגית לאנרגיה בירושלים" וכ-18 מיליון שקלים עבור פעילות במסגרת הסכמים קואליציוניים - עבור תוכנית בר ובת מצווה ותוכנית ארץ נחלה.