למרות הריבית שנשארה על כנה וחרף המלחמה המתמשכת, נמשכת ההתאוששות בשוק הדיור למגורים. מסקירה שפרסם היום (ד') אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר לגבי ענף הנדל"ן למגורים לחודש מאי האחרון עולה כי בחודש זה נרכשו 7,908 דירות - עלייה של 28% בהשוואה למאי אשתקד ושל 8% בהשוואה לחודש הקודם. באוצר מציינים כי בהשוואה לגידול החריג במספר העסקאות שנרשם בחודש אפריל, התמתן שיעור הגידול בעסקאות בחודש מאי, אולם הוא עדיין גבוה משיעורי הגידול שנרשמו בשלושת החודשים הראשונים של השנה.
בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי (תוכניות דירה בהנחה), עמד מספר העסקאות בשוק החופשי על 7,258 יחידות דיור – עלייה של 30% בהשוואה למאי אשתקד וגידול מתון יחסית של 7% בהשוואה לחודש הקודם. בהשוואה היסטורית של מספר העסקאות בשוק החופשי בחודשי מאי מאז תחילת שנות ה-2000 נמצא כי חודש זה מדורג בשליש התחתון. פלח השוק של הדירות החדשות מדורג רביעי בדירוג זה, בעוד בדירות יד שנייה רמת העסקאות קרובה לרמת שפל.
1 צפייה בגלריה
יריד נדל"ן
יריד נדל"ן
יריד נדל"ן של יד2 בת"א
(צילום: רוני הרמן)
מכירות הקבלנים הסתכמו ב-3,640 דירות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי – זינוק של 60% לעומת מאי אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול של 12%. באוצר מסבירים כי מדובר בשיעור גידול מתון יחסית בהינתן מיעוט ימי העבודה בחודש אפריל על רקע חג הפסח. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי, הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-2,990 דירות - קפיצה של 76% בהשוואה למאי 2023 וגידול של 11% בהשוואה לחודש הקודם.
בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה, נמצא כי שיעור הדירות הנמכרות "על הנייר" בחודש מאי עמד על 61% - ירידה של שלוש נקודות האחוז בהשוואה לחודש הקודם, כמו גם בהשוואה למאי אשתקד. בהקשר זה מציינים באוצר כי באפריל נבלמה לראשונה מאז אוגוסט אשתקד הירידה שנרשמה בשיעור הדירות הנמכרות "על הנייר". עם זאת, הירידה שנרשמה במאי מתונה יחסית בהשוואה לירידות שנרשמו בשיעור זה מאז ספטמבר ועד מרץ השנה.
האזור הבולט במכירות הקבלנים בשוק החופשי היה אזור באר שבע, זאת במידה רבה על רקע רמה גבוהה שנרכשה על ידי מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה. בניתוח מאפייני רוכשים אלו נמצא כי בעלי שכר נמוך יחסית נוטים יותר לרכוש דירות "על הנייר" באזור זה, ביחס למי שרוכשים דירה בשלבי בנייה מתקדמים. כמו כן, נמצא כי מי שאינם מתגוררים באזור הדרום (כ-60% מרוכשים אלו) נוטים יותר לרכוש דירות "על הנייר". על פי הממצאים, השכר הממוצע למשק בית של רוכשי דירה ראשונה בשוק החופשי באזור באר שבע בחודש מאי עמד 17,900 שקל, כאשר מהרוכשים השתכרו לא יותר מ-7,400 שקל בחודש (למשק בית). כ-40% מהרוכשים היו רווקים.

תושבי החוץ רכשו 20 דירות - ומכרו 39

תזרים המזומנים הפוטנציאלי של הקבלנים ממכירת דירות חדשות עמד על 8.7 מיליארד שקל - גבוה ריאלית ב-55% בהשוואה למאי אשתקד. עם זאת, בהתבסס על דוחות מע"מ של הקבלנים נמצא כי התזרים בפועל, לפני קיזוז תשומות, הסתכם ב- 4.3 מיליארד שקל, נמוך ריאלית ב-16% בהשוואה למאי אשתקד. באוצר מציינים כי התזרים נטו דווקא עלה בשיעור חד של 44%, זאת על רקע ירידה של 25% בתשומות שקוזזו. עורכי הסקירה מסבירים כי ירידה זו בתשומות עשויה להיות מוסברת בין היתר בהיקף פעילות נמוך באתרי הבנייה בהשוואה למאי אשתקד.
מכירות יד שנייה הסתכמו ב-4,268 דירות - גידול של 10% בהשוואה למאי אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול מתון יחסית של 5%. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי העלייה במספר עסקאות יד שנייה בהשוואה למאי אשתקד לא היה גורף, כאשר אזור תל אביב והאזורים הצפוניים (חיפה, טבריה ונצרת) רשמו ירידות, בחלקן חדות.
רכישות המשקיעים הסתכמו ב-1,297 דירות – עלייה חדה של 38% לעומת מאי אשתקד. בהשוואה לחודש הקודם זהו גידול של 10%. גם לאחר עליות אלו מדובר ברמה נמוכה יחסית של רכישות משקיעים, כאשר בהשוואה, למשל, למאי 2022 זוהי ירידה חדה של 33%. שיעור המשקיעים עמד על 16%, גבוה בנקודת אחוז בהשוואה למאי אשתקד וללא שינוי לעומת החודש הקודם.
רכישות תושבי החוץ הסתכמו ב-156 דירות, עלייה של 16%-15% בהשוואה לחודש הקודם ולמאי אשתקד (במונחים כמותיים זוהי תוספת רכישות של 20 דירות). רכישות אלו התרכזו, בדומה לחודשים הקודמים, באזור ירושלים (כ-70% מסך רכישות תושבי החוץ). במקביל, מכרו תושבי החוץ 39 דירות, כך שנטו סך רכישות סגמנט זה עמד על 117 דירות בלבד, נמוך משמעותית מהערכות שהשמיעו גורמים בענף מאז פרוץ המלחמה.
מכירות המשקיעים הסתכמו ב-997 דירות בלבד, ירידה של 24% בהשוואה למאי אשתקד ושל 21% בהשוואה לחודש הקודם. כך, לראשונה מאז דצמבר אשתקד נרשם גידול ב"מלאי" הדירות בידי משקיעים, כאשר גידול זה נאמד ב-300 דירות, מתוכן כ-100 דירות שנבעו מרכישות קרנות ריט (חברות שמשקיעות בנכסים מניבים).
רכישות דירה ראשונה הסתכמו ב-4,626 דירות, כולל בסבסוד ממשלתי, גידול חד של 46% בהשוואה למאי אשתקד ושל 12% בהשוואה לחודש הקודם. בניכוי רכישות בסבסוד ממשלתי, הסתכמו רכישות דירה ראשונה בשוק החופשי ב-3,976 דירות, זינוק של 53% בהשוואה למאי אשתקד וגידול של 12% בהשוואה לחודש הקודם.
רכישות משפרי הדיור הסתכמו ב-1,986 דירות, ירידה של 3% בהשוואה למאי אשתקד כמו גם בהשוואה לחודש הקודם. בכך היה זה הסגמנט היחידי שרשם ירידה ברכישות בחודש מאי.