בשנה האחרונה, בעקבות המצב הפוליטי והביטחוני, חלק מהישראלים העבירו כספים לחו"ל או רכשו שם נדל"ן ליום סגריר. רבים מהם דואגים לבדוק את הסדרי המס, אבל שוכחים או לא יודעים שכאשר הכספים או הנכסים נמצאים בחו"ל יש גם לערוך צוואה נוספת, מקבילה לזו הישראלית, שהיא בעלת תוקף במדינה המסוימת שם נמצא הרכוש.
"לא תמיד ניתן לממש את הצוואה שערכתם בישראל במדינות אחרות, כיוון שלכל מדינה יש חוקים אחרים המתייחסים ליורשים ולצוואות", מבהירה עו"ד רות דיין וולפנר, בעלת משרד המתמחה בדיני משפחה וירושה.
1 צפייה בגלריה
דיני הירושה שחלים בארץ אינם בהכרח זהים לדיני הירושה במדינות אחרות
דיני הירושה שחלים בארץ אינם בהכרח זהים לדיני הירושה במדינות אחרות
דיני הירושה שחלים בארץ אינם בהכרח זהים לדיני הירושה במדינות אחרות
(צילום: shutterstock)

בעזרת עו"ד רות דיין וולפנר גיבשנו מדריך המשיב על מספר שאלות חשובות בנושא.
האם כל מי שיש לו נכסים בחו"ל צריך לערוך צוואה באותה מדינה? דיני הירושה שחלים בארץ אינם בהכרח זהים לדיני הירושה במדינות אחרות. לפי עו"ד דיין וולפנר, לכל מדינה כללי ירושה ספציפיים, לפיהם מתחלק רכושו של אדם בעת פטירתו. "בעוד שבישראל חל עיקרון חופש ההורשה, לפיו אדם יכול להוריש את רכושו לפי בחירתו ואף לנשל את קרוביו - כולל את בן או בת הזוג ואת הילדים - במדינות אחרות, בעיקר באירופה, דיני הירושה אינם מאפשרים הורשה חופשית לחלוטין, אלא 'משריינים' חלק מהרכוש לטובת בני הזוג ו/או הילדים. לכן, אוטונומיית ההורשה תחול רק על אותו אחוז ברכוש שאינו 'משוריין'.
"לדוגמא בבלגיה, כאשר למוריש יש ילד אחד, מחצית מהעיזבון משוריין לו. אם יש שני ילדים משוריין עבורם 2/3 מהעיזבון ובמקרה של 3 ילדים או יותר משוריינים עבורם 3/4 מהעיזבון. זה החוק והמוריש לא יכול לכתוב צוואה שמנוגדת לחוק. כאשר לאדם אין ילדים או נכדים, כל אחד מההורים זכאי לרבע מהעיזבון, אך במקרה כזה ניתן להותיר את העיזבון כולו לבן או בת הזוג. בן או בת הזוג בכל מקרה זכאים לעשות שימוש במחצית מנכסי העיזבון, או בבית המגורים ותכולתו, גם אם שוויו עולה על מחצית מהעיזבון.
"בהולנד קובע החוק שיריון של מחצית מהעיזבון רק לילדים או לנכדים. לבני הזוג או להורים אין חלק מובטח.
"בנוסף לכללי השיריון, ישנם כללי עריכת צוואה שונים בכל מדינה ומדינה וכן כללי מיסוי שונים. לכן, בעת רכישת נכס במדינה זרה, כולל בכל אחת ממדינות ארה"ב, יש לקבל יעוץ משפטי בכל הנוגע לדיני הירושה, לכללי עריכת הצוואות ולדיני המיסוי במדינה הזרה".
אם יש לי כסף או נכסים בכמה מדינות בעולם, האם עלי לעשות צוואות כמספר המדינות? מאחר שלכל מדינה כללי ירושה שונים, מומלץ לערוך צוואה נפרדת בכל מדינה, תוך התייעצות עם מומחה לדיני ירושה ומומחה למיסוי באותה מדינה. רק כך ניתן להקל על הטיפול בעיזבון לאחר הפטירה ולהבטיח העברה אופטימלית של הנכסים.
עו"ד רות דיין וולפנר עו"ד רות דיין וולפנר צילום: יח"צ

האם למי שיש רכוש במדינות של האיחוד המשותף מספיקה צוואה אחת? "באוגוסט 2015 נכנס לתוקפו הסדר האיחוד האירופי, שמאפשר לאדם לקבוע כי יחול על עזבונו דין מדינה אחרת בה הוא אזרח, גם אם אינה שייכת למדינות האיחוד האירופי. כך לדוגמא, אם לישראלי יש נכסים בבלגיה, הוא יכול לקבוע כי יחולו על הנכסים בבלגיה דיני הירושה הישראלים.
"הסדר זה חל בכל מדינות האיחוד האירופי למעט בדנמרק ובאירלנד. על מנת להחיל את ההסדר, יש לערוך במדינה בה מצוי הנכס צוואה או הצהרה ובמסגרתה להחיל את הדין הרצוי.
"למרות זאת, מדינת ההסדר האירופי בה מצויים הנכסים תוכל לסרב להחיל סעיפים ספציפיים אותם בחר המוריש לכלול בצוואה, אם הם נוגדים את המדיניות או החוקים המקומיים. לדוגמא, רשויות מדינת האיחוד יוכלו לסרב לאכוף דינים שקובעים אפליה בין יורשים על רקע מינם או על בסיס היוולדם מחוץ למסגרת הנישואים.
"לאור העובדה שדיני הירושה בישראל אינם מפלים בין יורשים לא על רקע מינם, או מכל סיבה אחרת, וקובעים שכל ילדיו של אדם ירשו אותו ללא קשר לשאלה האם נולדו במסגרת הנישואין או מחוץ להם, הסיכוי שמדינה אירופאית תסרב להחיל את הדין הישראלי הוא נמוך".
אז זה לא מייתר בעצם את עריכת הצוואה הנוספת במדינות אירופה? "גם אם ניתן להכיר בצו הירושה הישראלי, ייתכן שהפרוצדורה הכרוכה בהליך זה מורכבת וארוכה, ויעיל יותר לפנות בבקשה למתן צו ירושה במדינה בה מצוי הנכס, במיוחד אם דיני הירושה באותה מדינה דומים לדיני הירושה בארץ. על כל פנים חשוב להתייעץ בעניין זה עם מומחה לדיני הירושה במקום בו נמצא הנכס".
מה יקרה אם יש לי נכסים במדינה זרה ולא ערכתי שם צוואה, האם הצוואה מישראל תופסת? בשלב הראשון חשוב לוודא שהצוואה הישראלית עומדת בכללים הקבועים בדיני הירושה במדינה הזרה. אם התשובה לכך חיובית, ניתן לפנות בבקשה להכיר בצו קיום הצוואה בישראל כפסק חוץ. אולם אם הדין במדינה בה מצויים הנכסים לא מכיר בצוואה הישראלית, או שחלים בו כללי השיריון שצוינו קודם, ייתכן שהמדינה הזרה לא תכיר בצוואה הישראלית ויחולו עליה דיני הירושה המקומיים.
אם אין לי צוואה בישראל, מה הדין לגבי הנכסים שיש לי במדינות אחרות? כאשר אין צוואה חל חוק הירושה. בשלב הראשון יש להוציא צו ירושה בארץ. לאחר מכן יש לבדוק האם ניתן לפנות בבקשה להכרה בצו הירושה במדינה הזרה כ"פסק חוץ", או שמא יש לפעול להוציא צו ירושה בהתאם לדיני הירושה במדינה בה מצוי הנכס.
יחד עם זאת, מציינת עו"ד דיין וולפנר כי "גם אם ניתן להכיר בצו הירושה הישראלי, ייתכן שהפרוצדורה הכרוכה בהליך זה מורכבת וארוכה, ויעיל יותר לפנות בבקשה למתן צו ירושה במדינה בה מצוי הנכס, במיוחד אם דיני הירושה באותה מדינה דומים לדיני הירושה בארץ. על כל פנים חשוב להתייעץ בעניין זה עם מומחה לדיני הירושה במקום בו נמצא הנכס".