רוח גבית להקמת אלפי דירות חדשות בזכרון יעקב: ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, בראשות יצחק ברט, דחתה השבוע את הערר שהגישה המועצה המקומית נגד הקמת שכונת המגורים החדשה "זכרונה" ביישוב. בכך אשררה את החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה מהשנה שעברה לאשר את התוכנית, שצפויה לכלול כ-1,260 דירות, באופן סופי.
הוועדה דחתה את הטענה המרכזית של מגישת הערר לפיה "אישור התוכנית בטרם אישור התוכנית הכוללנית הוא 'מחטף'". לטענה זו השיבה הוועדה כי התוכנית תואמת את תוכנית המתאר הכוללנית, וכי "אין מניעה חוקית או תכנונית לאישור תכנון מפורט, במקרים המתאימים, גם ללא המתנה לאישור תוכנית כוללנית, על מנת שלא לשתק את מערכת התכנון ואת המשך הפיתוח הנדרש לצרכי האוכלוסייה".
1 צפייה בגלריה
שכונת זכרונה זכרון יעקב
שכונת זכרונה זכרון יעקב
שכונת זכרונה, זכרון יעקב
(הדמיה: משרד לייטרסדוף בן-דיין אדריכלים ומתכננים)
טענה נוספת שנדחתה היא כי "התוכנית אינה כוללת שטחים מניבים בהיקף שיאפשר לממן את ההוצאות הנדרשות למימוש יחידות הדיור הכלולות בה". בעניין זה נכתב בהחלטה של המועצה הארצית כי "אין מקום להתערב בהחלטת הוועדה המחוזית בעניין היקף שטחי המסחר בתוכנית, שכן היקף שטחי המסחר והתעסוקה צריך להיבחן בראייה כלל-יישובית, ולא בראייה מצומצמת לשכונה ספציפית".
נזכיר כי בספטמבר 2020 החליטה הוועדה, בראשות איתמר בן דוד, לאשר את התוכנית, שקודמה על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), למתן תוקף. במסגרתה מתוכננות 1,236 דירות בבנייני מגורים בני עד 9 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, 250 מיועדות לדיור מוגן ו-247 יחידות דיור הוקצו עבור דירות קטנות לטובת דיור בר השגה. כמו כן, הוחלט כי צפיפות המגורים בשכונה תעמוד על 9.8 יחידות דיור לדונם, זאת בדומה לצפיפות הקיימת כיום בשכונת חלומות זיכרון הסמוכה.
בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת תוספת של 38 דונם של שטחים פתוחים, מתוכם שטח לטובת פארק שיוקם במרכז השכונה, וכן חיבור הפארק בין השטחים הציבורים הפתוחים ביישוב ובין גן ההנצחה "גן ירון". כמו כן, התוכנית מקצה 3,200 מ"ר של שטחי מסחר שישולבו במבני המגורים הפונים אל הפארק שבלב השכונה.
התוכנית ממוקמת בצפון-מזרח היישוב, על שטח של 425 דונם שחלקו שטחי מדינה וחלקו קרקעות פרטיות וכוללת הליך איחוד וחלוקה. שטח התוכנית הוגדר לפיתוח עירוני וקידומה, כאמור, תואם עם תוכנית המתאר הכוללנית ליישוב. בהיבט התחבורתי, התוכנית מציעה 3 חיבורים שונים לכביש אזורי 652. כמו כן, יוקמו שבילי הולכי רגל ואופניים שיחברו בין השכונה החדשה לבינוי הקיים.

"נדרשת צפיפות שתאפשר את הגדלת היישוב"

לתוכנית הוגשו התנגדויות בעיקר בנוגע לצפיפות המוצעת ולגובה המבנים. הוועדה דנה בהתנגדויות והחליטה לאשר את התוכנית כפי שהופקדה, מאחר שלטענתה היקפי הבנייה ואופי הבינוי מייעלים את השימוש בקרקע ומנצלים היטב את הטופוגרפיה ואף מתאימים לשכונה הסמוכה הקיימת. הוועדה ציינה בהחלטתה כי "מדובר בחטיבת קרקע גדולה בחלקה בבעלות מדינה, שנדרש לייצר בה צפיפות אשר תאפשר את הגידול של היישוב המצוי באזור ביקוש, ותיתן מענה להתפתחות היישוב בעתיד".
בספטמבר 2019 הפקידה הוועדה המחוזית את תוכנית המתאר לזכרון יעקב, הכוללת תוספת של כ-4,200 יחידות דיור עבור יעד אוכלוסייה של 37 אלף תושבים עד שנת יעד 2040 (כיום מתגוררים ביישוב כ-24 אלף תושבים). בסך הכל מאפשרת התוכנית את הגדלת היישוב עד לכ-15,700 יחידות דיור, והיא קבעה כי עיקר התוספת תהיה בשכונת "זכרונה".
במאי השנה אושרה תוכנית המתאר הכוללנית, שקודמה על ידי ועדת היגוי בין-משרדית למינהל התכנון ולמשרד הבינוי והשיכון, למתן תוקף. בנוסף ליחידות הדיור, תוכנית המתאר מוסיפה כ-330 אלף מ"ר עבור שטחי מסחר, תעסוקה ותיירות, כאשר סך כל השטחים המניבים (שאינם למגורים) עומד על 927 אלף מ"ר. עיקר שטחי התעסוקה הנוספים מתוכננים במערב היישוב (בצמוד לקניון "מול זכרון").
בסמוך לתחנת רכבת יוקם אזור תעסוקה משותף לזכרון יעקב, חוף כרמל, ג'סר א-זרקא ופארדיס. בהתאם, התוכנית כוללת את שדרוג מערכת הדרכים לאורך כביש 4 לצורך הנגשת היישוב אל תחנת הרכבת ואזור התעסוקה. בנוסף, התוכנית שמה דגש על היבט השימור ומציעה שימור של המבנים ההיסטוריים ביישוב. בהיבט התיירותי, היא מציעה לחזק את לב המושבה ההיסטורי, בין היתר באמצעות הקמת מלונות בוטיק נוספים וקידום תיירות חקלאית.
זכרון יעקב נוסדה בשנת 1882 כמושבת איכרים חקלאית, והיא נמנית עם המושבות הראשונות בארץ ישראל. בהתאם קובעת תוכנית המתאר קובעת הנחיות לשמירת המסדרונות האקולוגיים העוברים בתחום היישוב, כחלק מהליך תכנוני לסימון ושמירת מסדרונות אקולוגיים היוצרים רשת של שטחים פתוחים.
עם אישור תוכנית המתאר, הוועדה קיבלה את עיקר ההתנגדות שהגישו חקלאי זכרון יעקב במרץ השנה, שטענו כי התוכנית כוללת הגבלות על כל סוגי הבנייה בשטחים הפתוחים, בשל הרצון לשמור עליהם כמסדרונות אקולוגיים, אולם אינה מאפשרת בדרך זו הקמת רפתות, מחסנים ובתי אריזה.
החקלאים חששו כי לא יוכלו להמשיך לפתח את החקלאות ביישוב, אולם מהוועדה נמסר כי ההתנגדות של החקלאים התקבלה במלואה וניתן יהיה להוציא היתרי בנייה למבנים חקלאיים מכוח תוכניות מאושרות. תוכניות חדשות ידרשו את אישור הוועדה.